PINOY-KA-KUNG

the Filipino is worth dying for
— 

Ito ang napakakilalang sipi na sinabi raw ni Benigno S. Aquino, Jr., isa sa mga pinakahinahangad na Pilipino ngunit alam niyo ba na hindi niya talaga sinabi ito? Ito ang tunay na pahayag ni G. Ninoy Aquino.

“I have asked myself many times: Is the Filipino worth suffering, or even dying, for? Is he not a coward who would readily yield to any colonizer, be he foreign or homegrown? Is a Filipino more comfortable under an authoritarian leader because he does not want to be burdened with the freedom of choice? Is he unprepared, or worse, ill-suited for presidential or parliamentary democracy?

I have carefully weighed the virtues and the faults of the Filipino and I have come to the conclusion that he is worth dying for because he is the nation’s greatest untapped resource.”

Ipinapakita nito ang pagmahal ni Ninoy sa kanyang bansa. Hindi lang si Ninoy kundi halos lahat ng Pilipino ay mapagmalaki o “proud” sa kanyang pagiging Pilipino. Ang pagmahal sa bayan, ito'y isang tatak ng tunay na Pilipino.


Ayon sa: http://aurelifactor.wordpress.com/2010/08/10/the-filipino-is-worth-dying-for-what-ninoy-really-said/

Mahal Kita Kasi
  • Mahal Kita Kasi
  • Nicole Hyala
Play

Ang mga kasalukuyang Pilipino ay mahihilig sa mga pick-up line. Ganito sila makipagbiruan sa isa’t isa at mangligaw.

Kapag ikaw ay isang dayuhan, baka mahirapan kang matuwa o unawaan ang mga ito sapagkat espesyal ito sa mga Pilipino ngayon.