Nikon-fm2

3

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

[ Đế đô thành nam trang - Thôi Hộ ]

Dịch nghĩa:

Năm qua bên cánh cổng này,
Màu hoa cùng với mặt ai ửng đào.
Giờ đây người ở nơi nào, 
Chốn xưa đào vẫn cười chào gió đông.

flickr

Untitled by Sandy
Via Flickr:
Nikon FM2 Fuji Superia 400 下田市 静岡 Shimoda, Shizoaka 04/2016

flickr

Untitled by Sandy
Via Flickr:
Nikon FM2 Fuji Superia 400 大阪 Osaka 04/2016

flickr

Untitled by Sandy
Via Flickr:
Nikon FM2 Fuji Superia 400 修善寺 静岡 Shuzenji, Izu 04/2016