Αυτοί που γελάνε δυνατά την μέρα, κλαίνε πολύ την νύχτα.
Αυτοί που χορεύουν με την ψυχή τους έχουν απωθημένα κάτι λόγια που πνίγηκαν στις σκέψεις τους.
Αυτοί που κοιτάνε έξω απ΄το παράθυρο όταν ο καθηγητής μιλάει είναι αυτοί που έχουν τα μυαλά που δεν κοιμούνται.
Αυτοί που χαμογελάνε μόνοι τους είναι αυτοί που δεν χρειάζεται να κλείσουν τα μάτια τους για να ονειρευτούν.
Αυτοί που φωνάζουν για δυο λεπτά και έπειτα σωπαίνουν είναι αυτοί που μετανιώνουν για κάθετι που ξεστόμισαν άσκοπα.
Αυτοί που δεν αγκαλιάζουν πολύ, που δεν μιλάνε πολύ, που δεν φιλάνε πολύ, να ξέρεις πως αγαπάνε πολύ.
Αυτοί που κοιτάνε επίμονα και έπειτα χαμηλώνουν το βλέμμα με το που τους κοιτάς φοβούνται πολύ.. φοβούνται λέξεις, πράξεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα απ'αυτές.
Αυτοί που κάνουν όλα τα παραπάνω είναι οι αθεράπευτα ονειροπόλοι άνθρωποι, πρόσεξε τους, δεν έχουν μείνει πολλοί.
—  Ν @psycho-logia
2

Photo:

To: ☆
Byul 1. Byul 2.. Thinking about meeting Byul 3 already gives me a lot of thoughts. There are still a lot of things I haven’t conveyed to Starlights and a lot of stories I couldn’t tell. The time we have together in the future will be more that the time we have spent up until now, so let’s promise to slowly walk and share with each other! I’m still lacking on how well I can leisurely talk like this, but I’ll become an N who will watch over Starlights more closely, and will try hard to communicate more closely. Byul 3!! Nice to meet you!!
From 👼

Photo Credit: twinkleofstars
Trans. cr: fyeah-vixx

2

💾 theme by reddddo
preview1   preview2   code

features:

 • custom sidebar size, sidebar height, font size, letter spacing etc.
 • 200px, 250px, 280px, 300px, 350px, 400px posts
 • post, footer, sidebar, sidebar image border
 • background, post, footer, sidebar, caption background, navigation background, border, link background color
 • optional shadow post, sidebar
 • optional rounded posts, sidebar, sidebar imge, footer
 • optional italic, undeline links
 • optional circle sidebar image
 • optional three extra links
 • show/hide description, sidebar image, tags
 • pagination or infinitie scroll and some other stuff

Please do not remove the credit !

anonymous asked:

How would vixx react to you drawing on their face while they're sleeping? xD

N: It would make N laugh and act like a little kid. 

Originally posted by yuu-jin

Leo:  He would be wondering why you did this, but still would find it cute. 

Originally posted by paetoi

Ravi & Ken: They would be really surprised (yeah even Ken), because you usually don’t act childish, but deep down inside they would find that cute and somehow loving.

Originally posted by jhwny

Hongbin: He wouldn’t know how to react, you don’t do something like that usually and neither does he. After finding it cute, he would probably plot a revenge and draw on your face while you’re asleep.

Originally posted by saeno-e

Hyuk: Oh he would be so amazed by your actions and find it extremely cute! He would be really happy, that you can be childish sometimes and secretly hope that you’ll do more of this stuff.

Originally posted by hyukson

Gif credit to owner

Admin Min ~

ppl just rly hate addicts and its sad the shit they put up w and then when they die because of their addiction everyone turns around and calls them tortured souls and romanticizes their deaths and asks ‘what could we have done’ and its like well shit u couldve not been calling that girl a ‘coked out whore’ like maybe that wouldve been a start jennifer.

dear christian-

you taught me that loving myself was the most important thing. so thank you for that.

i was 12 and you were 15. you were my best friend, and my soulmate, but the friend kind of soulmate. we talked everyday over the summer of 2012, at least until 3 am. you would tell me you loved me, and how much you wished we could meet. i wished we could have too. You sent me this cute little paragraph one day, listing stuff that you love about me. it made me cry. sometimes i still read it.

flash forward 3 years. now im 15, and you’re 18.

we dont talk. i dont know if you even remember my name. but christian mergl, i still think about you every single day. every single damn day, and its been three years since you tore my heart in half. its been three long years, and i cant stay up until midnight without thinking about our nights awake together. i cant sleep. i hate you so damn much. but i cant help but love you all the same.

i still hope the best for you though. i hope you’ve recovered from all of your battles and scars. i hope life is going well and that youre in love. i hope that you stopped smoking, and i hope your healthy.

i hope the very best for you, and i dont know if you even remember my name.

god. you helped me through so much. all of the shit i was going through. you made me happy, Christian. when i was at a point where i found no purpose in life, i found you.

and now youre gone.

love,

kel

anonymous asked:

Vixx reaction to them and their gf getting realllyyyy drunk and ending up dirty dancing in a club....

N: If it wasn’t for him, he would be so pissed, probably come to you and scare, the guy you’re dancing with, away, take you home and never ever let you get that drunk in the club again. If it was him tho, he would enjoy it af.

Originally posted by hong-buns

Leo: (Of course no emotions would be shown on his face, but) At first he wouldn’t let you get too drunk, but if you did end up drunk and dirty dancing to someone else, he would get super angry. Just like N, he would take you immediately home. You can forget about going to the club ever again (maybe sometimes, but only with him and without drinking).

Originally posted by wontaec

Ravi: Just like the others, he would be pissed or angry. After taking you away from the guy, he would give you a lecture about what you’re not allowed to do to others. He also would be acting offended the next day and probably not talk to you a few hours.

Originally posted by thevixxforest

Hongbin: He would be surprised, angry and offended at the same time. It’s something you don’t do even to him and it’s would hurt him a lot. Without any words he would just drag you away from the guy and take you home. Next morning you would probabaly wake up to hm not being at home, because he’s at the studio or somewhere trying to distract himself from the thoughts.

Originally posted by hongqueen

Ken: His smile will surely wade after seeing you dance like this with another guy, You will be dragged away and taken home in a second. He would be offended and hurt by your actions.

Originally posted by parkthejimin

Hyuk: This guy would regret touching you, because Hyuk would probably attack him. If not, you will be taken home immediately and given a lecture. He would never ever go to the club again and would probably get mad if you wanted to go there. His face would be emotionless from all the pain.

Originally posted by hyukson

Gif credit to owner ~

Admin Min <3 ~