Marikka

Unfollow
  • Ako: Ano ng gagawin natin?
  • Marikka: *nakita si Bom* sundan na lang natin si Bom.
  • Ako: taraaa! I-follow natin.
  • Marikka: Followers niya tayo. Ang taray.
  • *le sunod kay Bom*
  • *habang sumusunod, nakita si Arciaga, nag-ba-bike*
  • Ako: GUSTO KONG MAG-BIIIIIIKEEE! PERAAAAM!
  • *le stop sa pagsunod kay Bom*
  • Marikka: Kala ko ba susundan natin si Bom?
  • Ako: Wala na. IN-UNFOLLOW ko na siya :)