Kyrgyzstan

2000 Kırgız yiğidi atlarla yola düşmüş Anadolu'ya.
6000 km. at sırtında. Biter mi o yol ya Rab!
Yardım etmek için Mustafa Kemal'in kahraman ordusuna.
Ne bekler o yollarda bilinmez, Türklüğün onurudur
belki de
Gazilerin göz yaşları silinmez akar ardısıra
Bir yol gider atayurttan Balkan’a, Adriyatikten Çin
Seddi’ne
İşte o yolun sevdalısıydı atlılar bu biline
At sırtında doğmuştu, at sırtında ölmek yakışır
Üzengiye yapışmıştır kaderi vurulsa da düşmez
2000 çelik yiğit taşırcasına binlerce yılı omzunda
Katılacaklardı Mustafa Kemal'in ordusuna
Deh dediler bir tarihe yürü savaşa
Kandaşlarım vuruşurmuş ayrı düşmek yakışmaz kardaşa
Atlarımız yıkılsa da yayan yürür gideriz
Bu ulu dava bizim; ne yaza denk ne kışa
Kurtuluş Savaşı’nın kahraman cengizleri
6000 kilometre atla da sar bizleri
Siz ki nurdan her akıncı tarihsiniz en baştan
Türkler korkmaz dediniz ne yoldan ne savaştan
Kimse geri dönmedi.
Savaştan sağ çıkanlar İznik
bölgesine yerleşti.

Bugün Anadolu'da aynı şeyler olsa ki
Yine kalkar gelirler bu kez 20000 belki

People who seemed to be average shoppers and store employees suddenly burst into song, regaling store patrons with a piece from Verdi’s opera, La Traviata.

In a week when Kyrgyzstan has been in the news for all the wrong reasons, a video that has surfaced online has given people reason to smile again. The country’s first Opera Flash Mob appeared online on the YouTube Channel of People of KG, an online initiative that highlights Kyrgyz citizens that are doing incredible things.

Kyrgyzstan Staged its First Opera Flash Mob in a Bishkek Supermarket. It Was Magical.