Koya Urabe

youtube

Koya Urabe vs Kengo Sonoda 

From Krush Yout GP 2012 63kg round 1

This is why I love body shots.