Kim Mã

3:00 AM
Đón tháng 5 ở ngoài đường. Lâu lắm rồi cũng chẳng còn nhớ nổi đêm Hà Nội như thế nào. Đi qua những cung đường Độc Lập, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Xuân Diệu, Đào Tấn, Kim Mã,.. nơi nào cũng chất chứa rất nhiều tuổi trẻ của bản thân.