Kamakura

flickr

Yukinoshita, Kamakura, 2011 by Shin Noguchi