Juan Miguel

Songs the 80's in spanish for the zodiac signs
 • Aries: Mecano - hijo de la luna.
 • Taurus: Miguel bose - amante bandido.
 • Gemini: Luis Miguel - la incondicional.
 • Cáncer: Amanda miguel - el me mintió.
 • Leo: Caifanes - la negra tomasa.
 • Virgo: Timbiriche - tu y yo somos uno mismo.
 • Libra: Juan gabriel - querida.
 • Scorpio: Soda stereo - cuando pase el temblor.
 • Sagittarius: Menudo - claridad.
 • Capricorn: Flans - Bazar.
 • Aquarius: el tri - el terminal de a.d.o.
 • Piscis: Chayanne – fiesta en américa.

Diego Rivera supervisando la construcción de la Fuente de Tlaloc, Cárcamo de Lerma, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México 1951

Arq. Ricardo Rivas

Foto. Juan Guzmán

Diego Rivera supervising construction of the Tlaloc, Fountain, Carcamo de Lerma, Chapultepec Park, Miguel Hidalgo, Mexico City 1951

When I say “I love you”, what I mean is, “Thank you for being here”
When I say “I love you”, what I mean is, “I’m still longing for you”
When I say “I love you”, what I mean is, “I get tired as well”
All my muscles shake and knees buckle, my arms are getting numb
That’s because when I say “I love you”, what I mean is, “I will work hard to earn it”
I will wait for you,
I will follow you,
And win your affections.
That’s because my “I love you” doesn’t end with just an “I love you”
My “I love you” comes with an acceptance that
This is the hardship that comes with love
Embrace it
And when I say “I love you”, what I mean is “The world is cruel and I love all your allies”
So let the storms come
Let me melt under the heat of the sun
Let me convince you that I’m also your ally
You are the future I’m dreaming of
You are the story that I won’t get tired of
You are the moment that I always reminisce
You are the rest that I need
You are all I breathe in
When I say “I love you”, what I mean is “I’m happy" 
Because my love, no matter how long the day is
I will come home to you
—  When I say “I love you”, Rico (Juan Miguel Severo)

Vista del auditorio, Cine Ermita (hoy Ecocinemas Ermita), av. de la Revolución 67 esq. Antonio Maceo, Tacubaya, Miguel Hidalgo, Ciudad de México  1951

Arq. Juan Sordo Madaleno

Foto: Guillermo Zamora

View of the auditorium, Cine Ermita (now Ermita Ecocinemas), av. de la Revolucion 67, Tacubaya, Miguel Hidalgo, Mexico City, 1951

3

Familia ❤️.

Sampung bagay na itinuro sa’kin ng Pag-ibig

Una, magbigay…ang mga kamay ng umiibig ay hindi basta mga kamay kundi mga puno na nakatirik sa matabang lupa. Patuloy ang pamumunga para sakanya. At sa paghahandog at sakripisyo ay lalo itong lalago pa. Ang tunay na umiibig hindi basta nalalanta.

Pangalawa, magtiis…yakapin ang ligaya maging ang kakambal nitong hinagpis. Umiibig tayong kay lambot, pero sa pag nanais na wag gumuho ay nagiging bato. Hayaan mo dahil walang madali sa pag-ibig kundi ang mahulog, lahat ng kasunod paghihirapan mo. 

Kaya’t pangatlo, makipaglaban…ang hamakin ang lahat makapiling ka lamang, sa laro ng pag-ibig hindi na bago ang masaktan, pero ang nagtatagumpay ay ang nagtiwalang kaya itong lampasan.

Pang-apat ikaw ay may karapatan na magdamdam, maghinanakit, maghangad naman ng kahit kaunting pagtugon at kapalit. 

Pero panglima, ang tunay na umiibig ay hindi takot magpakumbaba…handa ang mga palad nitong hawakan ang sintas sa kanyang mukha, aminin ang kanyang mga kahinaan at pagkakamali, at kung ang nagmamahal ay nagmamahal parin…

Ang pang-anim ay magagawa hindi man ito maging madali…magpatawad, patawarin mo sya, iluklok ang pag-ibig ng higit sa mga pagkukulang ninyong dalawa at kung lahat ng mabanggit ay hindi na magawa pa…

Gawin ang pangpito, magparaya…isuko ang langit na minsang nilipad mo, hindi ka mahina, hindi ka duwag, ang mapagpalayang pag-ibig ay kuntentong makita sya sa alapaap. 

Hanggang sa Pang-walo, maghintay…maghintay ka, may bago mang dumating o magbalik man sya sayo…

Dahil pangsiyam, magbabalik sya sayo…dahil ang nagmamahal ay parating magbabalik sayo, at pagsapit ng tagpong ito….gawin araw-araw ang ang Pang-sampu, manindigan ka…at hanggat iniibig mo sya at iniibig ka nya, umibig parati ng higit sa anumang dumating na sakit at hagupit.

Walang dahilan para bumitiw ka.

Maligayang pagdating sa iyong tahanan. Liparin ang langit ng magkasama, alam kong kay layo ng iyong nilakbay

pero ngayong nagmahal at minahal ka, sawakas nakauwi na.


—  Juan Miguel Severo (OTWOL finale)

Gumawa tayo ng kasunduan.
Patatawarin kita pero patatawarin mo rin ako.

Patawarin mo ako sa hindi ko pagtahan
At patatawarin kita sa hindi mo pagluha.
Patawarin mo ako sa hindi ko pananahimik
At patatawarin kita sa hindi mo pagsasalita.

Patawarin mo ako sa hindi ko pag-alis
At patatawarin kita sa hindi mo pananatili.
Patawarin mo ako sa hindi ko sayo paglimot
At patatawarin kita sa hindi mo sakin pagpili.

Patawarin mo ako sa hindi ko pagbitiw
At patatawarin kita sa hindi mo pagkapit.
Patawarin mo ako sa hindi ko paglayo
At patatawarin kita sa hindi mo paglapit.

Patawarin mo ako sa hindi ko pagsuko
At patatawarin kita sa hindi mo pagsugal.
Patawarin mo ako sa hindi ko pagkamuhi sayo
At patatawarin kita sa hindi mo sakin pagmamahal.