Μπορεί πλέον να μην είσαι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι οταν ξυπνάω ή το τελευταίο οταν πέφτω για ύπνο αλλα όταν μεθάω το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είσαι εσύ…
—  3/2