Jæren

vimeo

Ja, eg e evig pint
Eg e evig pint
Å, Gud lar meg bli
Lar meg bli evig pint