INAD

Types of KUFR

(Every Muslim must know these to help from falling into these destructive beliefs)

1. Kufr ul-‘Inad: Disbelief out of stubborness. This applies to someone who knows the truth and admits to knowing the truth and admits to knowing it with his tongue, but refuses to accept it and refrains from making a declaration. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Throw into Hell every stubborn disbeliever.” [Surah Qaf (50), ayah 24]

2. Kufr ul-Inkar: Disbelief out of denial. This applies to someone who denies with both heart and tongue. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “They recognize the favors of Allah, yet they deny them. Most of them are disbelievers.” [Surah Nahl (16), ayah 83]

3. Kufr ul-Kibr: Disbelief out of arrogance and pride. The disbelief by the devils (e.g. Iblis) is an example of this type of kufr.

4. Kufr ul-Juhud: Disbelief out of rejection.This applies to someone who aknowledges the truth in his heart, but rejects it with his tongue. This types of kufr is applicable to those who calls themselves Muslims but who reject any necessary and accepted norms of Islam such as salat and zakat. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “They denied them (i.e. the signs) even though their hearts believed in them, out of spite and arrogance.” [Surah Naml (27), ayah 14]

5. Kufr ul-Nifaq: Disbelief out of hypocrisy.This applies to someone who pretends to be a believer but conceals his disbelief. Such a person is called a munafiq or hypocrite. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Verily the hypocrites will be in the lowest depths of Hell. You will find no one to help them.” [SurahAn-Nisa (4), ayah 145]

6. Kufr ul-Istihal: Disbelief out of trying to make haram into halal. This applies to someone who accepts as lawful (halal) that which Allah has made unlawful (haram) like alcohol or adultery. Only Allah, subhanahu wa ta'ala, has the prerogative to make things halal and haram and those who seek to interfere with His right are like rivals to Him and therefore fall outside the boundries of faith.

7. Kufr ul-Kurh: Disbelief out of detesting any of Allah’s Commands. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Perdition (destruction) has been consigned to those who disbelieve and He will render their actions void. This is because they are averse to that which Allah has revealed so He has made their actions fruitless.” [Surah Muhammad (47), ayah 8-9]

8. Kufr ul-Istihzaha: Disbelief due to mockery and derision. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Say: Was it at Allah, His signs and His apostles that you were mocking? Make no excuses. You have disbelieved after you have believed.” [Surah Taubah (9), ayah 65-66]

9. Kufr ul-I'radh: Disbelief due to avoidance. This applies to those who turn away and avoid the truth. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “And who is more unjust than he who is reminded of his Lord’s Signs but then turns away from them. Then he forgets what he has sent forward (for the Day of Judgment).” [Surah Kahf (18), ayah 57]

10. Kufr ul-Istibdal: Disbelief because of trying to substitute Allah’s Laws. This could take the form of (a) rejection of Allah’s Law (shari'ah) without denying it, (b) denial of Allah’s law and therefore rejecting it, or © substituting Allah’s laws with man-made laws. Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Or have they partners with Allah who have instituted for them a religion which Allah has not allowed.” [Surah Shura (42), ayah 8] Allah, subhanahu wa ta'ala, says, “Say not concerning that which your tongues put forth falsely (that) is lawful and this is forbidden so as to invent a lie against Allah. Verily, those who invent a lie against Allah will never prosper.” [Surah Nahl (16), ayah 116

Ibn Kathir /
Beliefs & Methodology

2

lovelinhdor said:

hey heyyy inad, what animals do you think you, yaldar, black and white most resemble? also, i made some blueberry muffins, please share them with yaldar for me. you’re the best! xoxo

(I am sorry for the messed up panelling. I worked on this for over a month on/off and lost my focus along the way)

sadece tohum ekmeye cüret edemedim,bir de hazırını aldım,hüsnüyusuf sanmıştım kokulu karanfil çıktı,hep kandırılıyorum zaten hiç iyi alıcı değilim,inad ettim ama açacak bu sefer ki☺

jafarmammad  asked:

Bir az da qartaldan danış 😅

Sənə olunan xitablara və Fənər'imə inad, sən “Qartal oğlan"san: belə də qal. Mən sənin deyiminlə, nə qədər çiçəh'əmsə, sən də o qədər qartalsan məndə. Gül düzməyə vadar edirsən, bilmirsən. Ağrılarından ağrılarına gül düzmək imkanım olsaydı, dünyanın nəqliyyata qapalı bir küncündə karusellər qurardım. Portağal ağaclarının əkili olduğu bir baxça, bəlkə də. Səndə gərəyindən daha həssas bir ürəh varmış, tanıdım. Ona çiçəhlər ağır gəlməsin, ağ ləçəklər yaraşar. Tanıdığım sözü ilə cümləmə başlaya bilməyəcəm, üzr istəyirəm, çünkü çox insan tanımadım, amma indidən sonrasında tanıya biləcəyim hər kəsdən ayrı qalacan. Səni müqayisələrə bağlı elan etdim, Qartal. Utopia'mda hoj bi yerdə qoymuşam səni. Çox düşüncəli biri ola bilmədin heç zaman, amma çox hiss etdim. Gərəyindən çox hiss etməyimin cəza, ya mükafat olmasını hələ də aydınlaşdıra bilmədiyim bu yaşımda səni sənin cümlələrinlə hiss etmək xoşdur, Naxçıvanlı yahuşuğlu :D

  • A: Bağlı qapnı döymək və bunda inad etmək,axmaqlıqdır.Cavabında,öz qapımı sakitcə bağlar və səssizliyə çökərəm.Mən bağlanmaram.Dünya böyükdür və orda mənim sözümdən,söhbətimdən,gülüşümdən,baxışlarımdan xoşlanacaq olan biri vardır əlbətt.Mən qısqanmaram nə də.Əgər insan sənindirsə,sənə aiddirsə,bunun şübhəsi və digər bir ucu yoxdur.Yox,əgər başqa bir yerə doğru meyl edirsə,onu saxlamaq qeyri-mümkündür.Hə,bir də ki,bu insan nə mənim əsəblərimə,nə də diqqətimə dəyir.