IFO

Learn some Gagana Samoa!

Let’s start with the days of the week.

 1. Aso Gafua (Monday)
 2. Aso Lua (Tuesday)
 3. Aso Lulu (Wednesday)
 4. Aso Tofi (Thursday)
 5. Aso Faraile (Friday)
 6. Aso To'ana'i (Saturday)
 7. Aso Sa (Sunday)

Moving on to the months of the year.

 1. Ianuari (January)
 2. Fepuari (February)
 3. Mati (March)
 4. Aperila (April)
 5. Me (May)
 6. Iuni (June)
 7. Iulai (July)
 8. Aukuso (August)
 9. Setema (September)
 10. Oketopa (October)
 11. Novema (November)
 12. Tesema (December) 

Common phrases/questions/slang.

 1. Talofa lava/Malo
  Hello/Hi

 2. Oa mai oe?
  How are you?

 3. Oai lau suafa?
  What’s your name

 4. Fia ai?
  Are you hungry?

 5. E oso se kafaoga gagei?
  Is there an outing tonight?

 6. Afai e moni lau alofa mo au matua, ete toaga e fa'alogo ma usita'i.
  If your love for your parents is true and real, you will try to listen and obey them.

 7. To'aga i le lotu ma fai sau tatalo moe.
  Keep going to church and do your night prayers.

 8. Oute alofa ia te oe.
  I love you.

 9. E fia au tausaga?
  How old are you?

 10. O lea le pese gae eke fa'alogo iai?
  What song are you listening to?

 11. Aua le fiapoko oe, uailoa?
  Don’t be a know it all okay?

 12. O fea le gu'u eke sau mai ai?
  Which village are you from?

 13. Malo lava, o lea ouke alaku i lo'u feau ou koe sau ai.
  Hi there, I’m just going to do some errands then I’ll be back.

 14. Aua ge'i e kaukalaikiki ifo i au uso ma kuagage makua uailoa?
  Don’t be cheeky to your older sisters and brothers okay?
youtube

My friends and I subtitled the Chain Chronicle OVA. Sorry if there are any mistakes, our translators mostly translated from the Chinese subs.