I miss the old days

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again,
I’ll put my hands up,
I’ll do everything different,
I’ll be better to you.
—  Adele ‘I’ll be waiting’
It wasn’t the distance that scared her. She was scared of the idea that he’ll find someone better in between their distance apart.
—  This is killing me.

Lần cuối cùng chúng ta nói lời tạm biệt là khi nào nhỉ? Một tháng, 3 tháng, nửa năm, 1 năm, hay hơn nữa? Hình như đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không chào nhau, không cười cùng một chuyện, không khóc cùng một chuyện.

Và có lẽ sau này, khi chúng ta tình cờ gặp nhau, gượng gạo nói một tiếng xin chào rồi tiếp tục bước đi như chưa hề gặp mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó liệu có phải chúng ta đã quên hết những chuyện trong quá khứ, quên mất từng có một người như thế đã hiện hữu trong cuộc đời mình, hay chăng, những vui buồn, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những câu chuyện không hồi kết đang chạy nhanh qua tâm trí khiến ta quên mất những việc xảy ra ở hiện tại. Để bỏ lỡ một câu hỏi: Vẫn khỏe chứ? Sống tốt chứ? còn dang dở trong lòng.

Tôi không biết, người cũng không biết, bởi chúng ta còn không biết là có cái gọi là gặp nhau tình cờ ấy hay không mà.

| Blue |

7

[TianShan Week]

Day 6: One Day

“Will you move in with me?”

Heh, you can definitely tell which ones I’ve spent more time on!

Oops, he looks different each time but I wanted to hurry it up so I can post this already! ^^; I was supposed to draw He Tian but that’s too much work so you’re stuck in his point of view lol~

I know we don’t talk much like we used to do . But around 2 am you cross my mind & I just miss you so much that my stomach ties up in knots and it actually hurts to know that you won’t come back …but I guess that’s okay