Duitsland

flickr

Siberian tiger cub - Zoo Duisburg by Mandenno Photography

9

Haus am Weinberg

The location of the Haus am Weinberg affords pastoral views of the stepped terraces of an ancient hillside vineyard on one side and cityscape vistas on the other. The volume and roofline of the Haus am Weinberg react and respond directly to the sloping landscape of the site, where the scales and inclinations of the slopes which sculpture the vineyard setting are reflected in the volumetric appearance of the house. The materialisation of the interior of the house further accentuates the overall atmosphere of light by means of natural oak flooring, natural stone and white clay stucco walls speckled with small fragments of reflective stone. 


Want more Architecture? follow @prettyarchitecture


Architect:  UN Studio
Photographer: Iwan Baan

flickr

Siberian tiger cub - Zoo Duisburg by Mandenno Photography

flickr

d6 by @FTW FoToWillem

flickr

Siberian tiger cub - Zoo Duisburg by Mandenno Photography

flickr

Snowleopard cub - Zoo Krefeld by Mandenno Photography

flickr

Snow leopard cub - Zoo Krefeld by Mandenno Photography
Via Flickr:
Snow leopard cub between the rocks

So I promised to do a better picture if Germany won the Cup, so here it is. (Though it’s still a doodle, I’ve got other things on my mind atm.)

I  swear my style is as inconsistent as the Dutch weather.

Dutch grammar: articles

In the Netherlands we have three articles:

🔹de - the
🔹het - the, (it)
🔹een - a/an

‘de’ and 'het’ are definite articles. This means you use them to refer to a specific person/object. On the contrary, 'een’ is used non-specifically (indefinite article). I’m not going to further explain 'een’, because you use it in the same way as 'a/an’. 'De’ and 'het’ on the other hand can be quite a pain in the butt (sometimes even for Dutch people). The difficult thing about those words is that there’re no rules to explain which article comes in front of a particular word. Furthermore, as you can see, the translation for both words is exactly the same. So, unfortunately, it’s just something you need to learn per word. However, there is some light in the dark. You can follow a few 'rules’ (with many exceptions) to decide whether you use 'de’ or 'het’.

Words that are often 'het’-words:

1. All 'het’-words are neuter (onzijdig).

2. Diminutives (Dutch: verkleinwoorden). There are no exceptions.
🔹example: Het meisje ging fietsen.
🔹translation: The (little) girl went cycling.

3.Names of languages, countries and places.
🔹example: Het Nederlands is een mooie taal. (Using an article is optional in this case).
🔹translation: Dutch is a beautiful language.
🔹example: Het rijke Duitsland is erg vrijgevig.
🔹translation: I can’t really translate this. The literal translation is 'The rich Germany is very generous.’, but this sounds a tad weird. I think it sounds a bit more normal if you put the word 'country’ between 'rich’ and 'Germany’.

4. Names of metals.

5.Names of wind directions.
🔹example: Het noorden van Amerika is mooier dan het zuiden.
🔹translation: The north of America is more beautiful than the south. (just an example. I don’t claim it’s true.)

6. Names of sports and boardgames. (side note: you often don’t use any article for these words.)

7. Words that have two syllables starting with be-, ge-, ver- and ont-.
🔹example: Het openbaar vervoer in Londen is verwarrend.
🔹translation: Public transport in London is confusing.

8. Words that end on -isme, -ment, -sel, and -um. There are quite some exceptions though.
🔹example: Het raadsel is onmogelijk om op te lossen.
🔹translation: The riddle is impossible to solve.

Important note: 'het’ is only used for the singular forms of nouns. For all plural forms you use 'de’.
🔹example: De meisjes eten veel kaas.
translation: The (little) girls eat a lot of cheese.

Words that are often 'de’-words:

1. All 'de’-words are either masculine (mannelijk) or feminine (vrouwelijk). These two are only important to distinguish when using anaphors. Don’t worry about it though, most Dutch people don’t have a clue whether a word is masculine or feminine, so we often just assume it’s masculine.

2. Names of fruits, trees and plants.
🔹example: De appel valt niet ver van de boom.
🔹literal translation: The apple doesn’t fall far from the tree.
🔹normal translation: A chip off the old block.

3. Names of rivers and mountains.

4. Names of numbers and letters.

5. Professions.
🔹example: De boer heeft vandaag veel melk verkocht.
🔹translation: The farmer has sold a lot of milk today.

6. Words that end on -heid and - nis.
🔹example: Ik heb mijn twijfels over de haalbaarheid van dit plan.
🔹translation: I have my doubts about the feasibility of this plan.

7. Words that end on -de and -te. This rule doesn’t apply to collective nouns that start with ge-.
🔹example: De code van de kluis is geheim.
🔹translation: The code of the safe is secret.

8. Words that end on -ij, -erij, -arij, -enij and -ernij.
🔹example: De bakkerij verkocht geen brood.
🔹translation: The bakery didn’t sell any bread.

9. Words that end on -ing and - st.
🔹example: De post wordt vandaag bezorgd.
🔹translation: The mail will be delivered today.

10. Words that end on -ie, -tie, -sie, -logie, -sofie and -agogie.
🔹example: De politie arresteerde de dief.
🔹translation: The police arrested the thief.

11. Words that end on -iek and -ica.
🔹example: De romantiek is ver te zoeken.
🔹translation: Romance is hard to find.

12. Words that end on -theek, -teit and -iteit.
🔹example: De universiteit begeleidt studenten in het vinden van een stage.
🔹translation: The university helps students to find an internship.

13. Words that end on -tuur and -suur.
🔹example: Ik kan niet overweg met deze geavanceerde apparatuur.
🔹translation: I can’t handle this advanced equipment.

14. Words that end on -ade, -ide, -ode and -ude.
🔹example: De lente is de mooiste periode van het jaar.
🔹translation: Spring is the most beautiful time of the year.

15. Words that end on -ine, - se and -age.
🔹example: De benzine is op.
🔹translation: There is no more gasoline./ The tank is empty.

16. Words that end on -sis, -tis and -xis.
🔹example: De economische crisis is eindelijk voorbij.
🔹translation: The economic crisis is finally over.

Carl Ernst Friedrich Lemoine (links) en Jan Lemoine in SS-uniform (1942)

Het werd 1942 en Duitsland was de Sovjet-Unie binnengevallen. Er deden ook Nederlanders mee aan de invasie. Carl Lemoine: “Mijn tweelingbroer had zich ook gemeld en die schreef mij een brief: ‘Ik lig alweer met mijn snuit in de drek, maar jij bent alleen maar goed om met die rinkelende sporen en die klapperende sabels rond te paraderen in je mooie pakje’.” Een ontmoeting met een Jeugdstorm-vriendje dat al aan het Oostfront had gevochten deed de rest. Ook Carl meldde zich als vrijwilliger, een van de naar schatting 22.000 Nederlanders die vechtend richting Moskou trokken. Hij ging erheen als soldaat tweede klas en kwam in Estland terecht. Negen maanden lang bestreed hij er het Russische leger. Trots: “Ik was er als gewoon soldaat heengegaan en kwam als onderofficier terug.” Het leverde hem, behalve twee Ijzeren Kruizen en een paar andere onderscheidingen, vier maal een verwonding op; van een bajonetsteek in zijn duim tot een schampschot in zijn enkel en granaatscherven in zijn rug. Dat hij de gevechten overleefde had hij waarschijnlijk te danken aan een blindedarmontsteking, waardoor hij voortijdig het front mocht verlaten. Tegen de tijd dat de oorlog voorbij was bevonden Carl en Jan Lemoine zich in Bodegraven.

Na de oorlog belandde beiden in gevangenschap, zoals de meeste Nederlanders die in Duitse krijgsdienst waren getreden. De aanklager eiste tijdens de zitting bij het Bijzonder Gerechtshof de doodstraf tegen Carl Lemoine. De rechtbank ging daar echter niet in mee. Hij kwam er uiteindelijk vanaf met een celstraf van acht jaar, waarvan hij er ruim vier uitzat. Jan had meer geluk; hij werd veroordeeld tot vier jaar cel. De opsluiting leidde bij Carl Lemoine niet tot inzicht of berouw. “Ik heb nergens spijt van. Want wij spreken over een tijd waarin ik mij omringd voelde met de meest trouwe, de meest offervaardige, de meest kameraadschappelijke, de meest eerzame mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet.”