Dagens-Nyheter

There’s an article on asexuality in Sweden’s most popular morning paper. And I’m in it.
DN Söndag. You can find it on the Internet here.

I’m a little frightened because gender neutral pronouns are used when it’s about me (because I demanded it to be that way), and gender neutral pronouns are kind of “new” in Sweden. Well, not new but like two years ago the haters found them (they are a bit slow) and now they are outrageous every time you use “hen”, “henom” or “hens” (the pronouns, based on the female “hon/henne/hennes” and male “han/honom/hans”). There was, for example, one article about a movie (Star Wars I think) and they used the gender neutral pronoun once just to write about “any person in the audience”, and all the comments on the article was about the pronoun! No one said anything about the film but only about you know the queer mafia (no, it’s genusmafian in Sweden, as in gender mafia) that’s trying to indoctrinate us and blahblah.

Anyway, I like the article. We’re not portrayed as freaks and it’s emphasized that it’s not a disease.

And then there’s this part:

Asexualitet. Ett omdiskuterat begrepp

Asexualitet uppvisar som mänsklig företeelse en stor variation och ingen har riktigt hittat ett tillfredsställande sätt att definiera ordet. I begreppet finns aspekter på en individs identitet, personlighet, sexuella orientering och livsstil.

Vad man kan säga är att asexua­litetens definition innehåller en eller flera av följande punkter:

• Att inte känna sexuell lust

• Att inte känna sexuell attraktion

• Att inte känna sexuell upphetsning

• Att inte vilja ha en sexuell relation

• Att inte vilja ha samlag

Translated by me (so excuse the non-professional English, I don’t know all your fancy words) to:

Asexuality. A debated word.
Asexuality shows as a human thing a large variation and no one has found a satisfying way of defining the word. In the word there are aspects of an individual’s identity, personality, sexual orientation and lifestyle.

What you can say is that the definition of asexuality contains one ore more of these:

To not feel sexual lust

To not feel sexual attraction

To not feel sexual arousal

To not want a sexual relationship

To not want to have intercourse.

And I know that in the US, the definition seem to be only about attraction but you know, in Sweden we do our own thing!

TIDSLINJE - MILSTOLPAR FOR KVINNOR I SVERIGE


Foto: GHT Kvinnor i Göteborg demonstrerar för rösträtt, 1919.

1845
Lika arvsrätt för kvinnor och män.

1858
Ogift kvinna över 25 kan bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter sig blir hon åter omyndig.

1864
Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

1884
Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

1919
Kvinnor får allmän rösträtt.

1938
Preventivmedel tillåts. Moderskapspenning för alla införs.

1939
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av havandeskap.

1962
Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.

1964
P-piller godkänns i Sverige.

1965
Förbud mot våldtäkt inom äktenskapet.

1968
Barnstugeutredningen tillsätts och den offentliga barnomsorgen byggs ut.

1975
Fri abort till och med artonde havandeskapsveckan. Förskolelagen införs.

1987
Sambolagen införs.

1989
Alla yrken blir öppna för kvinnor, även inom försvaret.

1991
Ny jämställdhetslag med bland annat förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

1995
Pappamånaden införs i föräldraförsäkringen.

1998
Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.

1999
Förbud mot köp av sexuella tjänster.

2008
En ny diskrimineringslag antas.

Elisabeth Åsbrink via DN

Hey journalists, clouded leopard =/= leopard

Swedish newspaper DN had confused clouded leopard and leopard in a news story.

What actually happened: A clouded leopard at Parken Zoo escaped from it’s enclosure, managed to get into another enclosure in the same building and kill several mouse-deer.
What DN chose to do: Illustrate the article with a picture of the same zoo’s leopard, which has its enclosure nowhere near the mouse-deer. The article used “clouded leopard” and “leopard” interchangeably in the text. The headline was “Female leopard escaped”.

I e-mailed them about it, and when I checked their website later today, and it had been fixed. A new picture, of an actual clouded leopard, the headline was changed. Parts of the text still said “leopard”, but I guess it’s good enough?

Clouded leopards are not the same thing as leopards D:

(The article: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tradleopard-rymde-pa-parken-zoo/)

Dagens Nyheter live-rapporterar om händelseutvecklingen i Kiev och skriver bland annat så här: “– VI är makten, säger Andriy Parubiy, en av ledarna på Majdan, inför jublande demonstranter”

Vad DN inte nämner är att denne Andriy Parubiy 1991 var med och bildade det ultranationalistiska partiet Svoboda tillsammans med Oleh Tyahnybok.

Svoboda ingår i samma paraplyorganisation som det svenska partiet Nationaldemokraterna.

Alla demonstranter är självklart inte högerextremister, men Svoboda har haft ett stort inflytande, - och om detta inflytande håller i sig ser det mörkt ut för Ukraina.

Din fiendes fiende är inte nödvändigtvis din vän.

Silvana Imam om dagens (2015-01-13) DN-intervju:

“Jag är superliberal antisocialist! Tadaa!!
Jag kan tänka mig att delar av DN’s redaktion fick spel när de såg vilken möjlighet det var för de att sätta rubriken att jag är ett Ayn Rand-fan.
Så är det inte. Ja, jag har läst hennes böcker. Ja, jag tycker delar är intressanta. Jag är en komplex person. Men att säga att jag är hennes fan vore att säga att jag skriver under på en liberal politik och att tron på altruism är förkastlig, så är inte fallet. Jag delar inte Rands värdegrund, vi är få som kan bli vår egen lyckans smed. Jag tror på ett samhälle där alla behövs och där vi tillsammans bygger välfärden och delar den lika, att vi har ett skyddsnät som kan fånga upp dem som aldrig haft en chans. Jag hoppas att DN’s redaktion skålat klart nu och att min farsa, den inbitna socialisten, tar denna rubrik med lika mycket salt som ni! 
Puss”

+

Front page of the Dagens Nyheter Culture section on September 22. Cover story about book design legend Chip Kidd with the headline "In the mind of a cover boy“.

Kidd, head designer at Knopf publishers, has designed more than 1,500 covers (!), among those titles by Haruki Murakami, Bret Easton Ellis, Donna Tartt and Cormac McCarthy. In the interview (by Pontus Dahlman, not available online) Kidd states concerning e-books, "And when it comes to the experience of reading, there will always be a market for paper books. I myself am a print person. A printing ink person.”