Spomenik političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima (Monument to political prisoners, interned and deported), Split, Croatia.

(Sculp. Željko Radmilović / Arch. Vuko Bombardelli, 1976)

Photo by Carlos Traspaderne with Hasselblad 500 C/M & Ilford film.