Caraco

içinde yaşadığımız cehennem, şehirlerimizin cehennemine karşılık geliyor. şehirlerimiz zihniyetlerimizin ölçüsü, ölüm istenci yaşama coşkusuna öncülük ediyor ve hangisinin bize esin kaynağı olduğunu ayırt edemiyoruz. tekrarlanıp duran işlere koşturuyor ve doruklara yükselmekle övünüyoruz. ölçüsüzlüğün elinde esiriz ve düşünüp taşınmadan sürekli binalar inşa ediyoruz. dünya bir süre sonra yalnızca bir şantiye olacak. burada, beyaz karıncalar gibi, milyarlarca kör, uğultunun ve leş kokusunun içinde otomatlar gibi didinip duracaktır soluksuz kalana dek. günün birinde deli gibi uyanıp, bıkıp usanmadan birbirlerini boğazlamaya koyulacaklar. içine gömüldüğümüz bu evrende delilik, yabancılaşmış insanın, imkanlarının gerisinde kalmış ve eserlerinin kölesi olmuş insanın kendiliğindenliğinin alacağı biçimdir.

Delilik artık elli katlı konutlarımızın altında kuluçkaya yatıyor.

deliliğin kökünü kazıma yönündeki aciliyetimize rağmen, yeni tanrı odur, ona bir tür ibadette bulunsak bile yatıştıramayız onu: ölümümüzdür o, hiç durmadan her şeyi talep eder.

Bana sosyal olmadığım söylenecek, kitlelerin kurban edilmesini öngörmekle ve insanın düzelebilmesi için felaketi gerekli bulmakla suçlanacağım; benim gayri insan olduğum söylenecek, çünkü milyarlarca böceğin* yaşamı beni ilgilendirmiyor ve ben ökümenin insansızlaşmasını savunuyorum; benim ahlaksız olduğum söylenecek, çünkü ben değer eksenini sarsıyorum ve işaretlerin sırasını değiştiriyorum. haksızlıklarımı biliyorum, suçlu olduğumu kabul ediyorum, aynı yolda yürümekte ısrarlıyım.

Albert Caraco

The young amazon resting from the fatigues of the hunt. She is coiffed in a Hat surmounted by Plumes and Panaches; she is dressed in a Caraco with revers, with Sleeves à l'Anglaise. “Many women wear petticoats and long caracos of white Holland basin, or plain white muslin or white linen, trimmed entirely with effilé of white silk.* It is necessary to observe that it is still more frequent for caracos and white petticoats to bear effilé. The fashion of wearing it on colored gowns is only being born. We do not know if these petticoats and caracos of white basin, or white muslin, trimmed with effilé, are particularly intended for riding horses; but we have seen many ladies dressed thus on horseback. They only wear, with this, on their heads, a hat of black gauze, or black taffeta, trimmed with black plumes, and a very puffy kerchief on the neck; and they derive a very-bright éclat from it.”

Le Magasin des Modes, 30 August 1787

Source