Briefs:Blue

A messy concept of what my version of Blue would’ve looked like as a fledgeling in my Jurassic Feathers AU. A muddy, messy, bossy child who loves her two dads. 

I screwed up on her face so she looks more like a tyrannosaur chick, but trust me, she’s a Velociraptor. She’s based off Peregrine Falcon chicks and has yet to grow her facial feathers in or refine her motor skills, but be patient with her. She’ll learn.

 I’ll upload her siblings and a fixed version of this later.

@theasgardiantimelord @stardustroses  @sassfox79  @ethicalanime @chris-prattlesnake @meepshavelayers @lexiconmegatherium @a-dinosaur-a-day @iguanodont 

Look at the child!  

Mình có một niềm yêu thích Mãnh Liệt với tay. Mình không biết tại sao lại vậy. Thấy wiki nó có cái cụm hand fetishism, ý chỉ những người như mình. Cái hồi biết cái tag handporn mình thấy sướng như điên, không ngờ cái tag đó trên tumblr lại quyền lực như vậy. Haiz.
Mình luôn nhìn tay của người khác đầu tiên, mặt mũi gì thì để sau đã. Mình thích mấy đôi bàn tay trắng trắng, thon dài, có chút gầy, và dễ thấy đường gân. Nói chung là những bàn tay mình thấy đẹp thì là mình thích ngay.
Có lúc mình còn tự thấy tay mình cũng đẹp vãi chưởng. Cứ ngồi ngắm miết, nhất là lúc ngồi gõ bàn phím. Chậc.
Ngoài tay ra mình còn thích xương quai xanh, thích lưng, thích môi, thích tùm lum thứ trên cơ thể người. Ôi mình thặc biến cmn thái. Và hình này là tay mình đấy. Ảnh avt cũng là của mình nốt. (( O w O ))

Quý vị có nhu cầu lấy ảnh đẹp về những bộ phận kể trên mời ghé @your-little-blue nhé :3 Mình sẽ từ từ up lên bên đấy. Mình nhảm xong rồi. :3

instagram