Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάςτους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις—δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.

Η πόλις
Κ. Π. Καβάφης 

4

Tonight’s attempt at night sky photography was foiled by the balcony opposite still having lights on and my battery running out… However, I did discover an ideal spot to the side of our balcony that provided a great view of an incredibly bright pair of stars (which I have yet to identify). I was so excited I just ended up taking several shots of the same with different ISO settings.

ISO 4000 works best thus far.

Even tried ISO 12800 (just for fun) - looked nearly like daylight!