@m@zing

“Không có ai nhắn tin thì thấy chán nản, cô đơn
Có người nhắn tin lại thấy gò bó, phiền hà
Tôi thuộc kiểu người cả thèm chóng chán vô cùng điển hình
Nửa muốn có gì đó rằng buộc, nửa muốn tự do
Nửa muốn có ai đó thuộc về mình, nửa muốn mình ko thuộc về ai cả.”

{ caicaygiacoi }
des by Jung.Mi.Yeon@R O S É by B