:((('9

Watch Beauty and the Beast Season 4 Episode 9 Online

Play In HD

Storyline:
Vincent and Cat fight to reclaim some normalcy to their lives, even as the threats of a beast bounty and a DHS manhunt loom. Meanwhile, Tess takes a huge risk by protecting Vincent from a nosy reporter.

Casts:
Nina Lisandrello, Kristin Kreuk, Austin Basis, Jay Ryan, Nicole Gale Anderson

anonymous asked:

Like Frank and Roger (for a while) accept a child who is not theirs, I suspect Claire will/has accept(ed) William as a child of her heart.

I have some major headcanons about exactly this. On my wish list for Book 9 is a scene where Claire tells William that she sees him as the son she and Jamie would have had if they hadn’t been separated by circumstance for those twenty years (and it is a scene that I will be writing into a fanfic for Imagine in the hopefully not-too-distant future, after I’ve closed out one or two of the multi-part AUs I have in progress there; don’t want to tackle too many AUs at one time, haha).

youtube

**NEW REVIEW!**
Is Mighty No. 9 as big of a letdown as people said? https://www.youtube.com/watch?v=j26pqcrpkfo&index=1&list=PLuau-_j-MhphSz4QQGOKj2pqEVGuBTdk3

7

Con người mình rất xấu, cũng rất tệ. Có nhiều khi mình cứ mong cho một ai đó không có được hạnh phúc. Dù chỉ là một tí ti cũng không được có. Cũng rất hay thấy ganh tị và tự ti. Luôn so sánh bản thân với một ai đó rồi thấy mình thật tệ và muốn trở nên tốt hơn. Có một khoảng thời gian dài mình từng bị ám ảnh về chuyện đó, rằng chắc có lẽ mình không đủ tốt, nên người khác sẽ bỏ mình đi. Nhưng thật ra đâu phải…Mình cứ buồn mãi, buồn mãi, rồi vì xem một cảnh phim ngớ ngẩn nào đó mà khóc thật to. Vậy là bao nhiêu thứ cũng theo nước mắt mà trôi đi hết. Mình không có nam chính an ủi, cũng không có bạn nữ kế bên khóc cùng. Mình chỉ có một mình. Bộ phim của mình, cô độc như thế đó…

this is great. everyone is happy. no one is in severe pain or angst. lets keep it this way and work up. lets achieve our goals. so. Lance imma need ya to stop being a bitch and tell Keith ya like him cause mmmm i swear to god if ya dont imma do it for you