980's

Bạn sẽ mãi mãi không biết trong miệng người khác, bạn có bao nhiêu phiên bản. Cũng sẽ không biết người ta vì muốn bảo vệ bản thân mà từng nói những gì để hủy diệt bạn, càng không thể ngăn chặn những lời đồn đại không đúng sự thật ấy.
Những gì bạn có thể làm chính là phớt lờ nó, càng không cần thiết phải giải thích. Người hiểu bạn sẽ mãi mãi tin bạn.
Tôi thích nhất câu nói này:
“Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi từ miệng người khác!!!”

●  Dennis Q dịch
●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

Je suis seule chez moi et toute la semaine prochaine j’ai des partiels. Je suis donc en train de faire un karaoké d’All By Myself en pyjama