85th academy awards

85th Television Drama Academy Awards

Best Drama : Tenno no Ryoriban (TBS)

2. Yokoso, Wagaya e (FUJI TV)
3. I’m Home (TV Asahi)

Readers Vote :

 1. Algernon ni Hanabata wo (TBS)
 2. Yokoso, Wagaya e (FUJI TV)
 3. Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~ (TBS)
 4. Tenno no Ryoriban (TBS)
 5. Tatakau! Shoten Girl (FUJI TV)

TV Reporter vote :

 1. Yokoso, Wagaya e (FUJI TV)
 2. Tenno no Ryoriban (TBS)
 3. I’m Home (TV Asahi)
 4. 64 - Rokuyon (NHK)
 5. Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~ (TBS)

Jury vote :

 1. Tenno no Ryoriban (TBS)
 2. 64 - Rokuyon (NHK)
 3. Yokoso, Wagaya e (FUJI TV)
 4. Dr. Rintaro (NTV)
 5. Algernon ni Hanabata wo (TBS)


Best Actor : Sato Takeru (Tenno no Ryoriban)

2. Aiba Masaki (Yokoso, Wagaya e)
3. Kimura Takuya (I’m Home)

Readers vote ;

 1. Yamashita Tomohisa (Algernon ni Hanabata wo)
 2. Aiba Masaki (Yokoso, Wagaya e)
 3. Sato Takeru (Tenno no Ryoriban)
 4. Kimura Takuya (I’m Home)
 5. Sakai Masato (Dr. Rintaro)

TV Reporter vote :

 1. Aiba Masaki (Yokoso, Wagaya e)
 2. Sato Takeru (Tenno no Ryoriban)
 3. Kimura Takuya (I’m Home)
 4. Sakai Masato (Dr. Rintaro)
 5. Pierre Taki (64 - Rokuyon)

Jury vote :

 1. Sato Takeru (Tenno no Ryoriban)
 2. Kimura Takuya (I’m Home)
 3. Sakai Masato (Dr. Rintaro)
 4. Pierre Taki (64 - Rokuyon)
 5. Yamashita Tomohisa (Algernon ni Hanabata wo)


Best Actress : Oshima Yuko (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)

2. Kimura Fumino (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
3. Tabe Mikako (doS Deka)

Readers vote :

 1. Oshima Yuko (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 2. Kimura Fumino (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
 3. Tabe Mikako (doS Deka)
 4. Watanabe Mayu (Tatakau! Shoten Girl)
 5. Higa Manami (Renai Jidai)

TV Reporter vote :

 1. Kimura Fumino (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
 2. Oshima Yuko (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 3. Tabe Mikako (doS Deka)
 4. Matsuoka Mayu (She)
 5. Higa Manami (Renai Jidai)

Jury vote :

 1. Tabe Mikako (doS Deka)
 2. Kimura Fumino (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
 3. Oshima Yuko (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 4. Matsuoka Mayu (She)
 5. Higa Manami (Renai Jidai)


Best Supporting Actor : Suzuki Ryohei (Tenno no Ryoriban)

2. Terao Akira (Yokoso, Wagaya e)
3. Kubota Masataka (Algernon ni Hanabata wo)

Readers vote :

 1. Kitamura Kazuki (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 2. Kubota Masataka (Algernon ni Hanabata wo)
 3. Terao Akira (Yokoso, Wagaya e)
 4. Suzuki Ryohei (Tenno no Ryoriban)
 5. Sato Jiro (Yokoso, Wagaya e)

TV reporter vote :

 1. Suzuki Ryohei (Tenno no Ryoriban)
 2. Kubota Masataka (Algernon ni Hanabata wo)
 3. Takenaka Naoto (Yokoso, Wagaya e)
 4. Sato Jiro (Yokoso, Wagaya e)
 5. Terao Akira (Yokoso, Wagaya e)

Jury vote :

 1. Kobayashi Kaoru (Tenno no Ryoriban)
 2. Suzuki Ryohei (Tenno no Ryoriban)
 3. Terao Akira (Yokoso, Wagaya e)
 4. Kitamura Kazuki (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 5. Takenaka Naoto (Yokoso, Wagaya e)


Best Supporting Actress : Kuroki Haru (Tenno no Ryoriban)

2. Aoi Yu (Dr. Rintaro)
3. Ueto Aya (I’m Home)

Readers vote :

 1. Kuriyama Chiaki (Algernon ni Hanabata wo)
 2. Arimura Kasumi (Yokoso, Wagaya e)
 3. Erika Sawajiri (Yokoso, Wagaya e)
 4. Kuroki Haru (Tenno no Ryoriban)
 5. Yamaguchi Sayaka (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)

TV Reporter vote :

 1. Aoi Yu (Dr. Rintaro)
 2. Kuroki Haru (Tenno no Ryoriban)
 3. Ueto Aya (I’m Home)
 4. Erika Sawajiri (Yokoso, Wagaya e)
 5. Arimura Kasumi (Yokoso, Wagaya e)

Jury vote :

 1. Kuroki Haru (Tenno no Ryoriban)
 2. Aoi Yu (Dr. Rintaro)
 3. Takahata Atsuko (Dr. Rintaro)
 4. Ueto Aya (I’m Home)
 5. Yamaguchi Sayaka (Yokoso, Wagaya e)


Best Theme Song : Aozora no Shita, Kimi no Tonari by Arashi (Yokoso, Wagaya e)

2. The Rose by Bette Midler (Algernon ni Hanabata wo)
3. Yumemiruhito by Sada Masashi (Tenno no Ryoriban)

Readers vote :

 1. The Rose by Bette Midler (Algernon ni Hanabata wo)
 2. Aozora no Shita, Kimi no Tonari by Arashi (Yokoso, Wagaya e)
 3. Sekai wa Owaranai by Thinking Dogs (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)
 4. Yumemiruhito by Sada Masashi (Tenno no Ryoriban)
 5. Beautiful by Superfly (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)

TV Reporter vote :

 1. Aozora no Shita, Kimi no Tonari by Arashi (Yokoso, Wagaya e)
 2. SUN by Hoshino Gen (Kokoro ga Pokitto ne)
 3. Beautiful by Superfly (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
 4. The Rose by Bette Midler (Algernon ni Hanabata wo)
 5. Sekai wa Owaranai by Thinking Dogs (Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~)

Jury vote :

 1. Aozora no Shita, Kimi no Tonari by Arashi (Yokoso, Wagaya e)
 2. Yumemiruhito by Sada Masashi (Tenno no Ryoriban)
 3. Don’t Feel, Think!! by Kishidan (LOVE Riron)
 4. Beautiful by Superfly (Mother Game ~Kanojotachi no Kaikyuu~)
 5. SUN by Hoshino Gen (Kokoro ga Pokitto ne)


Best Screenwriter : Morishita Yoshiko (Tenno no Ryoriban)

Best Director : Hirakawa Yuichiro, Okamoto Shingo, Nakamae Yuji, Yamamuro Daisuke (Tenno no Ryoriban)

Special Award : Endo Kenichi (Dr. Rintaro, Yamegoku ~Yakuza Yamete Itadakimasu~, Fuben na Benriya) [for his appearance in three spring drama]


posted by ND@JDoramaID