55112

5

Daiya gets cover and lead color in this week’s Shounen Magazine. Also, a color page about how wooden bats like the ones Haruichi uses are made.

Character Popularity Poll Results:
1) Miyuki Kazuya - 6462
2) Sawamura Eijun - 6350
3) Kuramochi Youichi - 2408
4) Kominato Haruichi - 2082
5) Furuya Satoru - 1627
6) Takigawa Chris Yuu - 1457
7) Kominato Ryousuke - 1171
8) Narumiya Mei - 963
9) Yuuki Tetsuya - 891
10) Isashiki Jun - 787

11) Okumura Koushuu - 551
12) Todoroki Raichi - 374
13) Sanada Shunpei - 295
14) Toujou Hideaki - 237
15) Kawakami Norifumi - 209
16) Kataoka Tesshin - 152
17) Yui Kaoru - 148
18) Tadano Itsuki - 139
19) Kanemaru Shinji - 113
20) You Shunshin - 111

(Other random ones)
21) Harada Masatoshi - 108
23) Watanabe Hisashi - 98
26) Shirasu Kenjirou - 91
36) Takashima Rei - 42
37) Tanba Kouichirou - 38
Tied 42) Maezono Kenta - 26

Source: Public raws