26.01.14

Sao mình cứ cố chấp đến vậy?
Kể mà khóc được một lần và quên hết đi thì tốt biết bao…
Em bảo tôi mạnh mẽ, em bảo tôi lý trí
Em bảo tôi chả cần ai cả
Thế sao tôi lại thảm hại đến thế này?
Em ám ảnh tôi trong cả những giấc mơ…
Vậy em bảo tôi phải làm sao?