25.99

i swear henrik goes around posting times on julie’s request, and it’s all to distract us from the real filming going on somewhere else. watch nothing happen tomorrow at 16:28 while henrik quickly types up another random time like 25:99 or some shit and while some of us start googling products within a 10 km radius of oslo priced at 25.99 kroner, the rest of us decide to wait for the time to occur. and we wait…..

Super Mario Bros. Question Block Night Light | $25.99 Buy-Now!

 • PERFECT GIFT: Designed like the iconic question block featured in the classic Super Mario series of video games, this distinctive night light is a perfect gift for any video game or classics fan
 • POWER UP: Dual powered by either USB or batteries (batteries not included). A USB micro cable and instruction leaflet included. The light has a touch on/off feature
 • COLLECTOR’S ITEM: Mario and Luigi have become instantly recognizable icons of popular culture, and are favorites among generations of gamers. Add this Block Night Light to your collection today!
 • SUPER MARIO DÉCOR: Perfect for a Super Mario Brothers themed bedroom or party, this Super Mario Question Block Night Light will shine brighter than ever making the room or party a hit!
 • OFFICIALLY LICENSED: Super Mario Question Block Night Light is an Officially Licensed Nintendo product.
Subtitle progress...

I suppose it’s about time I give a little update on the status of the various things I’m working on right now. Due to Real Life butting in I’m a little behind on schedule, but I’m going to work very hard to stick to my original subtitle release dates! (Sort off, if everything went according to plan, Musical Saiyuki would’ve been done by now…)

Musical Saiyuki -Reload-
Timing 100%, script: 99%, translation 25%
Aimed release date: within two weeks!

Musical Touken Ranbu -Bakumatsu Tenroden-
Timing 100%, script 50%, translation 20%
Aimed release date: second week of March

Stage Play Touken Ranbu -Honnouji Saien-
Timing: 5%, script: 95%, translation 95%
Aimed release date: somewhere in April

Don’t pin me on either of those ETA’s… It may very well take me longer to have them done. Anyway, the goal is to have both subtitles ready before I leave for Japan! (So, that’s 20 March…)

Also, enjoy a little Saiyuki preview…

THE SIGNS ARE...
 • Aries: 90% Fire, 10% Water
 • Taurus: 100% Earth
 • Gemini: 75% Air, 25% Fire
 • Cancer: 55% Water, 45% Earth
 • Leo: 60% Fire, 40% Air
 • Virgo: 99% Earth, 1% Air
 • Libra: 50% Air, 50% Water
 • Scorpio: 80% Water, 20% Fire
 • Sagittarius: 90% Fire, 10% Air
 • Capricorn: 75% Earth, 25% Fire
 • Aquarius: 99% Air, 1% Earth
 • Pisces: 60% Water, 40% Air

hhrghgh

10

Bazı hazineler vardır kıymeti bilinirse, istifade edildikçe azalmaz, bilakis çoğalır. Esma’ül Hüsna işte böyle bir hazine. Gerçek zenginler, o hazinenin gerçek kıymetini bilenlerdir.

Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:

- ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)

Bu sebeple Allah-u Teâla’ya 99 ismi şerifi ile dua etmenin ehemmiyeti büyüktür. 99 İsm-i Şerif’i ve bu isimlerle yapılabilecek duaları aynı başlık altında topladık..

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

DİKKAT!  Okunmasında sayı belirtilmeyen ismi şerifleri tek sayı ile okumak sünnettir.  Misal: 7-25-33-99 gibi…

1-هُوَااللَّهُالَّذِىلآاِلَهَاِلآّهُوَ : Allah:Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır. “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün 1000 kez “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi. Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye 100 kez okunur.)
-  الرّحيمُ  : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur. Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye 100′er kez okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir. (Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra 121 kez “Ya Melikü” diye okunur.)
5- اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahisevgi vericidir. (Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalbde artması için 40 gün 1000 er kez okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder. ( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün 121 kez okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ   : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur. Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün 36 kez “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır. (Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün bir miktar okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır. Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan 40 gün 40′ar kez okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur. (Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” sabah akşam 21 kez okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir. (Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün bir miktar  “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir. (Yitiklerin bulunması için 5000 kez “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.  Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için 7 gün 100 er kez  “Ya Bâriü” okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir. (Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra 21 kez “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra 7 gün 21′er kez okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15- اَلْغَفَّارُ    El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.  (Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif bir miktar okunur.)

16- اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı 100 defa “Ya Kahhar” diye okunur.)

17- اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir. (Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra 7′şer kez “Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur.) 

18- اَلرَّزَاقُ    :Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir. (Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra yüzer defa okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.( Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerdekolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra 71 defa sağ el kalbin üzerinde tutularak okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir. ( Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb”diye yüzer kez okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir. (Dostların çoğaltılması için her gün bir miktar bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir. (Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye onar kez okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir. (Sıkıntılardan kurtulmak için 50 kez okunur.)

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir. (Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün 70 kez okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır. (Düşmana karşı güçlü görünmek için Cuma ve Pazar geceleri 40′ar kez okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır. (Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün 75 kez okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben bir miktar “Ya Semîu” okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır. (Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce 100 kez okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir. (İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin bir miktar “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir. (Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün bir miktar “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir. (Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün 133 kez okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir. (Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için yedi gün bir miktar okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir. (Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün belli  bir miktar “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir. (Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün bir miktar okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir. (İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün bir miktar okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir. (Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün bir miktar okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün bir miktar okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur. (İlim ve irfanın artırılması için her gün bir miktar okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır. (Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Ya Hâfiz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.  (Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bir miktar okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir. (Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün 77 kez okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir. (Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir. (Bu ismi şerifi okuyanların bereketi artar.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.  (Yitik bir şeyi bulmak için bir miktar okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir. (Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır. (Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ    : El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir. (İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     : El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir. (Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için bir yiyeceğe bin kez okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      : El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır. ( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ   : El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran. (Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup yüz defa okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      : Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana baya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir. (Asi ve isyankarların islahı için bir miktar okunur.)

52- اَلْحَقُّ        : El-Hakk: Varlığı değişmeyen. (İşlerin kolaylaşması için günde yüz defa okunur, ahlakın güzelleşmesi için günde bin kez okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarekisimle dua edilir. (Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü. (Zalimi perişan etmek için bin kez okunur.)

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi içinokunur.  (Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ      : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.  (Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.  (Bu ismi şerifi çokca okuyanlara kalpler itaat eder.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. (Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin değeri yükselir.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir. (Kaçmasından endişe edenlere bir kaç ekmek parçasına bu ismi şerif  okunarak yedirilir. )

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. (“Ya Mumît’i” okuyanların nefsi emmareleri islah edilir biiznillah.)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir. (Bu ismi şerif gül suyu ile yazılıp hastaya içirilirse inşallah şifa bulur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır. (Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır. (Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin kalbi manevi güç bulur biiznillah)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan. “Bu ismi şerifi çokça okuyanların kalbi nurlanır biiznillah”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vahid : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokca okunur. “Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için bin kez okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan. İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir. “Yüz defa okuyanlar kalpleri huzura erer biiznillah”
69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan. “Zalimlere karşı zafer bulmak için 100 kez okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar.”

71- اَلْمُقَدِّمُ       : El-Mütekaddim: Dilediğini öne geçirendir. “Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     : El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır. “Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur. “Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur. “Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün yüz okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır. “İşrak vaktinde bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin kalbi nurlanır”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir. “İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti 540 kez okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden. “Bu ismi şerifi okuyanlar çeşitli afetlerden korunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir. “Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden. “Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden. Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan. “Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden. “Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli. ” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُالْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Bu ismi şerifi okumaya devam edenler fakirlikten kurtulur biiznillah”

85- ذُوالْجَلآلِوَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi. “Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.  (Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Cami’u: Dilediğini dilediği anda toplayan. (Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّاَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.  “Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden. “Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginiği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen. “Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan. “Bu ismi şerifi Cuma geceleri yüzer kez okuyana mahlukat takarrub (yakın olur) eder.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan. “Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran. “Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdi: Hidayete erdiren. ” Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır. “Bu ismi şerifi 70 bin kez okuyan zarar verici şeylerin kötülüğünden korunur biiznillah.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan. “Bu ismi şerifi 1000 kez okuyan bir çok sıkıntıdan kurtulur biiznillah”

97- الْوَاثُ        : El-Vâris:رِ Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi. “Manevi bir hastalığa yakalanan kimse akşamla yatsı arasında bu ismi şerifi 1000 kez okursa o hastalıktan kurtulur biiznillah.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır. “Amellerin makbuli için yatsıdan sonra 100 defa bu mubarek isim okunur.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr :(celle celâluh): Çok sabırlı. “Güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifi 100 kez okuyan şiddet ve meşakkat yüzü görmezler biiznillah.”

Bazı hazineler vardır kıymeti bilinirse, istifade edildikçe azalmaz, bilakis çoğalır. Esma’ül Hüsna işte böyle bir hazine. Gerçek zenginler, o hazinenin gerçek kıymetini bilenlerdir.

Playstation Store: Double Discount Sale (6/20/2017 - 6/27/2017)

Looking to add some visual novels to your Playstation 4 library?

The NA Playstation Store is currently holding a sale until June 27th. During this special sale, PS Plus members can get up to 80% off in discounts while non-PS Plus members can get up to 40% off.

Note: All games listed below are for the Playstation 4.

DC COMICS AVAILABLE TODAY 21 June 2017

All-Star Batman #11 (Cover A Rafael Albuquerque), $4.99
All-Star Batman #11 (Cover B Rafael Albuquerque), AR
All-Star Batman #11 (Cover C Sebastian Fiumara), AR
Aquaman #25 (Cover A Stjepan Sejic), $3.99
Aquaman #25 (Cover B Joshua Middleton), AR
Batman #24 (David Finch & Danny Miki 2nd Printing Variant Cover), $2.99
Batman #25 (Cover A Mikel Janin), $3.99
Batman #25 (Cover B Tim Sale), AR
Batwoman #4 (Cover A Steve Epting), $3.99
Batwoman #4 (Cover B J. G. Jones), AR
Cave Carson Has A Cybernetic Eye #9 (Cover A Michael Avon Oeming), $3.99
Cave Carson Has A Cybernetic Eye #9 (Cover B Michael Cho), AR
DC Comics Bombshells #29, $3.99
DC Comics Bombshells Volume 4 Queens TP, $19.99
DC Super Hero Girls Volume 3 Summer Olympus GN, $9.99
Death Of Hawkman TP, $16.99
Doom Patrol The Silver Age Omnibus HC, $99.99
Green Arrow #25 (Cover A Otto Schmidt), $3.99
Green Arrow #25 (Cover B Mike Grell), AR
Green Lanterns #25 (Cover A Mike McKone), $3.99
Green Lanterns #25 (Cover B Emanuela Lupacchino), AR
Harley Quinn #22 (Cover A Amanda Conner), $2.99
Harley Quinn #22 (Cover B Frank Cho), AR
Harley Quinn Volume 2 Joker Loves Harley TP, $16.99
Injustice 2 #4, $2.99
Justice League #23 (Cover A Paul Pelletier & Tony Kordos), $2.99
Justice League #23 (Cover B Sandra Hope), AR
Justice League Vs Suicide Squad HC, $29.99
Lobo Road Runner Special #1 (Cover A Kelley Jones), $4.99
Lobo Road Runner Special #1 (Cover B Bill Morrison), AR
MAD Magazine #546, $5.99
New Super-Man Volume 1 Made In China TP, $16.99
Nightwing #23 (Cover A Paul Renaud), $2.99
Nightwing #23 (Cover B Casey Jones), AR
Odyssey Of The Amazons #6 (Of 6), $3.99
Super Sons #5 (Cover A Jorge Jimenez), $3.99 (PICTURED)
Super Sons #5 (Cover B Dustin Nguyen), AR
Superboy And The Legion Of Superheroes Volume 1 HC, $49.99
Superman #25 (Cover A Ryan Sook), $3.99
Superman #25 (Cover B Jorge Jimenez), AR
Superman The Golden Age Volume 3 TP, $29.99
Teen Titans Go #22, $2.99
Trinity #10 (Cover A Francis Manapul), $3.99
Trinity #10 (Cover B Bill Sienkiewicz), AR
Wild Storm #5 (Cover A Jon Davis-Hunt), $3.99
Wild Storm #5 (Cover B Jim Lee & Scott Williams), AR
Wild Storm #5 (Cover C Declan Shalvey), AR
Wonder Woman Tasmanian Devil Special #1 (Cover A Jim Lee), $4.99
Wonder Woman Tasmanian Devil Special #1 (Cover B Byron Vaughns), AR

DK PUBLISHING

LEGO DC Comics Super Heroes The Awesome Guide HC, $16.99

EAGLEMOSS PUBLICATIONS

DC Comics Watch Collection #14 (Rorschach), $34.95

Merchandise

3A X DC Steel Age Batman 1/6 Scale Figure (Day Retail Version), AR
3A X DC Steel Age Batman 1/6 Scale Figure (Night Version), AR
Aquaman Sea King T-Shirt LG, AR
Aquaman Sea King T-Shirt MED, AR
Aquaman Sea King T-Shirt SM, AR
Aquaman Sea King T-Shirt XL, AR
Aquaman Sea King T-Shirt XXL, AR
Batman 1966 Bookworm Bust, AR
Batman 1966 Catwoman Eartha Kitt Bust, AR
Batman The Animated Series Gallery Laughing Fish Joker PVC Figure, AR
Batman The Animated Series Premier Collection Catwoman Statue, AR
DC Comic Nightwing Logo Pewter Keyring 6 Piece Bag, AR
DC Comics Chess Collection The Complete Justice League Set, AR
DC Comics Designer Series Joker Statue By Brian Bolland, AR
DC Comics Harley Quinn Panel Umbrella, AR
DC Comics The Joker Panel Umbrella, AR
DC Super Hero Girls Core Doll Refreshed Assortment, AR
DC Super Hero Girls Non-Core Doll Refreshed Assortment, AR
DC Super Hero Girls Wonder Woman And Invisible Jet, AR
DC Supergirl TV Series Adult Costume MED, AR
DC Supergirl TV Series Adult Costume SM, AR
DC Universe Big Figs Harley Quinn 20 Inch Action Figure, AR
Gund DC Wonder Woman Le 14 Inch Plush, AR
Harley Quinn Tru Luv T-Shirt LG, AR
Harley Quinn Tru Luv T-Shirt MED, AR
Harley Quinn Tru Luv T-Shirt SM, AR
Harley Quinn Tru Luv T-Shirt XL, AR
Harley Quinn Tru Luv T-Shirt XXL, AR
Justice League Unlimited Animated Series Shazam Resin Bust, AR
Suicide Squad Joker Bust Bank, AR
Wonder Woman Amazon T-Shirt LG, AR
Wonder Woman Amazon T-Shirt MED, AR
Wonder Woman Amazon T-Shirt SM, AR
Wonder Woman Amazon T-Shirt XL, AR
Wonder Woman Amazon T-Shirt XXL, AR
Wonder Woman Amazon Womens T-Shirt LG, AR
Wonder Woman Amazon Womens T-Shirt MED, AR
Wonder Woman Amazon Womens T-Shirt SM, AR
Wonder Woman Amazon Womens T-Shirt XL, AR
Wonder Woman Shadows T-Shirt LG, AR
Wonder Woman Shadows T-Shirt MED, AR
Wonder Woman Shadows T-Shirt SM, AR
Wonder Woman Shadows T-Shirt XL, AR
Wonder Woman Shadows T-Shirt XXL, AR
Wonder Woman Shadows Womens T-Shirt LG, AR
Wonder Woman Shadows Womens T-Shirt MED, AR
Wonder Woman Shadows Womens T-Shirt SM, AR
Wonder Woman Shadows Womens T-Shirt XL, AR
Wonder Woman Shield II T-Shirt LG, AR
Wonder Woman Shield II T-Shirt MED, AR
Wonder Woman Shield II T-Shirt SM, AR
Wonder Woman Shield II T-Shirt XL, AR
Wonder Woman Shield II T-Shirt XXL, AR

DC Comics News has compiled a list of DC Comics titles and collectibles shipping to comic shops for June 21, 2017.

Check back every Friday with the DC Comics News Pull Box to see all the cool new DC Comics titles and collectibles that will be available at your favorite local comic shop! So, what titles or collectibles will you be picking up this Wednesday? You can sound off in the comments section below! Click on Comic shop Locator to find the comic shop nearest to you!

COMICS

ALL STAR BATMAN #11 $4.99
AQUAMAN #25 $3.99
BATMAN #25 $3.99
BATWOMAN #4 $3.99
CAVE CARSON HAS A CYBERNETIC EYE #9 $3.99
DC COMICS BOMBSHELLS #29 $3.99
GREEN ARROW #25 $3.99
GREEN LANTERNS #25 $3.99
HARLEY QUINN #22 $2.99
INJUSTICE 2 #4 $2.99
JUSTICE LEAGUE #23 $2.99
LOBO ROAD RUNNER SPECIAL #1 $4.99
MAD MAGAZINE #546 $5.99
NIGHTWING #23 $2.99
ODYSSEY OF THE AMAZONS #6 (OF 6) $3.99
SUPER SONS #5 $3.99
SUPERMAN #25 $3.99
TEEN TITANS GO #22 $2.99
TRINITY #10 $3.99
WILD STORM #5 $3.99
WONDER WOMAN TASMANIAN DEVIL SPECIAL #1 $4.99

DCN Pull Box Triple Spotlight

BATMAN #25 $3.99

External image

External image
Tom King (A/CA) Mikel Janin

“The War of Jokes and Riddles” part one! Don’t miss this extra-sized anniversary issue! In his own words, Bruce Wayne narrates a harrowing, never-before-told story of the Dark Knight’s greatest failure…and the horrors it unleashed! In the spirit of YEAR ONE and THE LONG HALLOWEEN, prepare to see a side of Batman you’ve never seen before-get in on the ground floor of a classic Batman epic in the making!

AQUAMAN #25 $3.99

External image

External image
Dan Abnett (A/CA) Stjepan Sejic

“UNDERWORLD” part one! In this extra-sized anniversary issue, former terrorists have replaced the Atlantean police. Crime lords control huge swaths of the kingdom. And a deadly undersea arsenal is trained on the surface-dwellers. All is as King Rath commands-and yet whispers persist of a rebel in the slums of Atlantis: A hero with the potential to change the world. A whole new era of AQUAMAN begins as master storyteller Stjepan Sejic (Sunstone, Death Vigil) joins series writer Dan Abnett for Arthur’s boldest and most harrowing adventure yet!

SUPERBOY AND THE LEGION OF SUPERHEROES HC VOL 01 $49.99

External image

External image
Gerry Conway, Paul Levitz, Paul Kupperberg, Jack C. Harris (A) Ric Estrada, George Tuska, James Sherman, Walter Simonson, Jim Starlin, Juan Ortiz, Bob Smith, Jack Abel, Vince Colletta, Bob McLeod, Mike Nasser, Joe Rubenstein, Rick Bryant, Howard Chaykin, Bob Wiacek (A/CA) Mike Grell

These classic 1970s stories are collected in hardcover for the first time! In stories from SUPERBOY AND THE LEGION OF SUPER-HEROES #234-240 and ALL-NEW COLLECTORS’ EDITION #C-55, the Legion give Superboy a treatment that blocks his memory, try to stop the Worldsmith from terraforming the surface of Braal and witness the wedding of Saturn Girl and Lightning Lad!

Variant Covers

Note: Variant Prices To Be Determined By Retailer

ALL STAR BATMAN #11 (Rafael Albuquerque variant)  $4.99
ALL STAR BATMAN #11 (Sebastian Fiumara variant) $4.99
AQUAMAN #25 (Joshua Middleton variant) $3.99
BATMAN #25 (Tim Sale variant) $3.99
BATWOMAN #4 (J.G. Jones variant) $3.99
GREEN ARROW #25 (Michael Cho variant) $3.99
GREEN LANTERNS #25 (Emanuela Lupacchino variant) $3.99
HARLEY QUINN #22 (Frank Cho variant) $2.99
JUSTICE LEAGUE #23 (Sandra Hope variant) $2.99
LOBO ROAD RUNNER SPECIAL #1 (Bill Morrison variant) $4.99
NIGHTWING #23 (Casey Jones variant) $2.99
SUPER SONS #5 (Dustin Nguyen variant) $3.99
SUPERMAN #25 (Jorge Jimenez variant) $3.99
TRINITY #10 (Bill Sienkiewicz variant) $3.99
WILD STORM #5 (Jim Lee and Scott Williams variant) $3.99
WILD STORM #5 (Declan Shalvey variant) $3.99
WONDER WOMAN TASMANIAN DEVIL SPECIAL #1 (Byron Vaughns variant) $4.99

GRAPHIC NOVEL

DC COMICS BOMBSHELLS TP VOL 04 QUEENS $19.99
DC SUPER HERO GIRLS TP VOL 03 SUMMER OLYMPUS $9.99
DEATH OF HAWKMAN TP $16.99
DOOM PATROL THE SILVER AGE OMNIBUS HC $99.99
HARLEY QUINN TP VOL 02 JOKER LOVES HARLEY (REBIRTH) $16.99
JUSTICE LEAGUE VS SUICIDE SQUAD HC (REBIRTH) $29.99
NEW SUPER MAN TP VOL 01 MADE IN CHINA (REBIRTH) $16.99
SUPERBOY AND THE LEGION OF SUPERHEROES HC VOL 01 $49.99
SUPERMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 03 $29.99

BOOKS

LEGO DC COMICS SUPER HEROES AWESOME GUIDE HC $16.99

MERCHANDISE/COLLECTIBLES

DC CHESS COLL THE COMPLETE JUSTICE LEAGUE SET $495.00
DC COMIC NIGHTWING LOGO PEWTER KEYRING 6PC BAG $6.99
DC WATCH COLLECTION #14 RORSCHACH $34.95

ACTION FIGURES/STATUES

3A X DC STEEL AGE BATMAN 1/6 SCALE FIGURE DAY RETAIL VER $240.00
3A X DC STEEL AGE BATMAN 1/6 SCALE FIGURE NIGHT VER $240.00
BATMAN 1966 BOOKWORM BUST $59.99
BATMAN 1966 CATWOMAN EARTHA KITT BUST $59.99
BATMAN ANIMATED SERIES PREMIER COLL CATWOMAN STATUE $150.00
BATMAN TAS GALLERY LAUGHING FISH JOKER PVC FIGURE $45.00
DC DESIGNER SER JOKER BY BRIAN BOLLAND STATUE $150.00
DC SUPER HERO GIRLS CORE DOLL REFRESHED ASST $PI
DC SUPER HERO GIRLS NON-CORE DOLL REFRESHED ASST $PI
DC SUPER HERO GIRLS WONDER WOMAN & INVISIBLE JET CS (C $PI
DORBZ LOONEY TUNES PETE PUMA VIN FIG $7.99
GUND DC WONDER WOMAN LE 14IN PLUSH $30.00
JLA ANIMATED SERIES SHAZAM RESIN BUST $59.99
ROCK CANDY HARRY POTTER BELLATRIX LESTRANGE FIG $10.99
ROCK CANDY HARRY POTTER HARRY POTTER FIG $10.99
ROCK CANDY HARRY POTTER LUNA LOVEGOOD FIG $10.99

CLOTHING

AQUAMAN SEA KING T/S LG $19.95
AQUAMAN SEA KING T/S MED $19.95
AQUAMAN SEA KING T/S SM $19.95
AQUAMAN SEA KING T/S XL $19.95
AQUAMAN SEA KING T/S XXL $22.95
DC SUPERGIRL TV SERIES ADULT COSTUME MED $PI
DC SUPERGIRL TV SERIES ADULT COSTUME SM $PI
HARLEY QUINN TRU LUV T/S LG $19.95
HARLEY QUINN TRU LUV T/S MED $19.95
HARLEY QUINN TRU LUV T/S SM $19.95
HARLEY QUINN TRU LUV T/S XL $19.95
HARLEY QUINN TRU LUV T/S XXL $22.95
WONDER WOMAN AMAZON T/S LG $19.95
WONDER WOMAN AMAZON T/S MED $19.95
WONDER WOMAN AMAZON T/S SM $19.95
WONDER WOMAN AMAZON T/S XL $19.95
WONDER WOMAN AMAZON T/S XXL $22.95
WONDER WOMAN AMAZON WOMENS T/S LG $19.95
WONDER WOMAN AMAZON WOMENS T/S MED $19.95
WONDER WOMAN AMAZON WOMENS T/S SM $19.95
WONDER WOMAN AMAZON WOMENS T/S XL $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS T/S LG $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS T/S MED $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS T/S SM $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS T/S XL $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS T/S XXL $22.95
WONDER WOMAN SHADOWS WOMENS T/S LG $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS WOMENS T/S MED $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS WOMENS T/S SM $19.95
WONDER WOMAN SHADOWS WOMENS T/S XL $19.95
WONDER WOMAN SHIELD II T/S LG $19.95
WONDER WOMAN SHIELD II T/S MED $19.95
WONDER WOMAN SHIELD II T/S SM $19.95
WONDER WOMAN SHIELD II T/S XL $19.95
WONDER WOMAN SHIELD II T/S XXL $22.95

Please comment below and don’t forget to like, share and follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/dccomicsnews

Twitter: @DCComicsNews

Pinterest: http://www.pinterest.com/dccomicsnews/

Tumblr: http://dccomicsnews.tumblr.com

Instagram: @dccomicsnews

#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

External image
External image
External image
External image

DC Comics Pull Box For 6-21-17 (New Comics and Merchandise) DC Comics News has compiled a list of DC Comics titles and collectibles shipping to comic shops for June 21, 2017.
Made with WordPress
Shit Tumblr History Nerds Say to Each Other

Below are quotes - actual quotes - from a Skype chat me and a bunch of tumblr history nerds are in. Yes, we use Skype. We’re losers. Also here’s a disclaimer: it’s a private conversation where messages are typically sent without passing through our brains first. Do not take anything seriously. Also, reading this might will cause cancer.

Cast:

Lex@lex-for-lexington
Fuji, @fujisan-ni-noboru-hinode
Gideon, @tanks-a-lot
Shiggy, @uss-edsall
Joey, @british-eevee
Zach, @supermarketsecurity

Part 1 of ?: Sections 0 - 99

This post contains sections 0-99: 25 AUGUST 2015 to 12 OCTOBER 2015. Joey and Zach were not a part of the chat group yet.


Section 0

Off to a good start,

“you’d think that the friendship between tumblrs two Pacific War historians would be a little intellectual, but nope” - Fuji


Keep reading

Ok, here’s the OFFICIAL reference Sheet for Deeter~

Name: Deeter (formerly Sans)

Age: NA (aprox. 25)

Race: Monster 

Sub Species: Skeleton

Magic Color: Yellow/White (Orange/Red when angry)

Combat Skill Level: HIGH RISK, combat not advised

Fighting Style: Close Quarter/Rush Attacker

Weapons: Bones (wields two like Dual Swords)

Stats:

 LV:??? 

HP: 99/99 

AT:25 

DF:0

Personality (as other people see him)

- Childish

-Aloof

-Up-beat

-Hyper

Personality (as he really is)

-Considerate

-Remorseful

-Depressed

-Alone

Backstory/Some other info:

In his universe, Sans was being used to test raw Determination on monsters. During these tests, he got exposed to Frisk levels of the stuff. This caused his to nearly turn to dust from straight-up Determination overload; as he was fading away however he had a split second to see and gain access to a save point. By loading that old save point, he was able to survive, but not without some serious damage to himself. 

Negative Info about Deter:

The process of load a save that wasn’t his caused his to lose his memory and get thrown into an AU he did not know (although over time he does become aware of his origin). His health will slowly deplete over time until he has to load up another save. Although he is aware that he cannot truly die, Death is still a great fear to him, as his HP gets closer to zero, he comes distressed and paranoid, isolating himself until he loads a save. As well as allowing him to travel and stay alive, loading saves gives him a rush, similar to an addiction that he needs to have to stay alive.  

Side Notes:
He has hoards of saves woven into his poncho (thus why it glows) that he can access to jump from AU to AU endlessly. He enjoys the company of other Sans he meets across the multiverse, was it allows him to feel parts of himself he cannot remember. He cannot use Gaster Blasters or Blue attacks because most of his magic goes into extending his HP as long as possible.

you know what I hate? a thin person can stroll into h&m and grab a romper for like 25.99 pre-sale price. but I gotta search like all four (because there is only four) of the sites that sell products my size and then spend 129.95 usd PLUS shipping on something that probably won’t feel right 😒🙄