199

Σκεφτόμουν πως δε θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Τώρα τα λόγια είναι πολύ μικρά για εκφράσουν αυτό που νιώθω.

Admission #199: Multifunctional
  • Attending:Everyone needs to wears scrubs tomorrow.
  • Me:How come?
  • Attending:Because there's a mandatory yoga lesson for residents to "help with burnout" tomorrow and none of you can afford that LuluLemon crap. So wear scrubs.