11.22.1963

   "I know my husband was devoted to me. I know he was proud of me. It took a very long time for us to work everything out, but we did, and we were about to have a real life together.“

"I was in love with Jack, I will never feel that way again.”

  “I never had or wanted a life of my own. Everything centered around Jack. I can’t believe I’ll never see him again. Sometimes, I wake in the morning, eager to tell him something, and he’s not there…Nearly every religion teaches there’s an afterlife, and I cling to that hope…

  …Jack was something special, and I know he saw something special in me too…The three years we spent in the White House were really the happiest time for us, the closest, and now it’s all gone…”

“Even though people may be well known, they hold in their hearts the emotions of a simple person for the moments that are the most important of those we know on earth: birth, marriage and death.”

 “I have been through a lot and have suffered a great deal. But I have had lots of happy moments, as well. Every moment one lives is different from the other. The good, the bad, hardship, the joy, the tragedy, love, and happiness are all interwoven into one single, indescribable whole that is called life. You cannot separate the good from the bad. And perhaps there is no need to do so, either.”

~

Rest in Peace John Fitzgerald Kennedy:
May 29th, 1917 ~ November 22nd, 1963

10 TỔNG THỐNG MỸ CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT

📖

Tổng thống “khai quốc” George Washington, người có công chấm dứt chế độ nô lệ Abraham Lincoln… là 2 trong 10 nhà lãnh đạo quan trọng nhất lịch sử nước Mỹ.

George Washington (1732 – 1799)

 • George Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ, tại nhiệm từ năm 1789 đến 1799. Ông được coi là “người khai quốc và cha già dân tộc”. Ông lãnh đạo Mỹ chiến thắng Anh trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ với tư cách là tổng tư lệnh Lục quân Lục địa trong khoảng thời gian 1775–1783.
 • Khi trở thành tổng thống Mỹ, ông xây dựng quốc gia mạnh mẽ, giàu tài chính mà vẫn tránh được chiến tranh. Ông có công dập tắt các cuộc nổi loạn và chiếm được tình cảm của người dân Mỹ. Để tôn vinh ông, thủ đô của nước Mỹ mang tên ông, Washington D.C.

Thomas Jefferson (1743 – 1826)

 • Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Mỹ, tại nhiệm từ năm 1801 đến năm 1809. Ông được coi là tác giả của bản Tuyên ngôn độc lập, của Đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng và là người thành lập ra đại học Virginia. Với những thành tựu trên, ông được đánh giá là một trong những  tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ.

James Madison (1751 – 1836)

 • James Madison là vị tổng thống thứ 4 của Mỹ trong khoảng thời gian từ 1809 đến 1817. Ông được coi là cha đẻ của Hiến pháp Mỹ. Ông cũng là tác giả chính của Tuyên ngôn nhân quyền Mỹ.

Abraham Lincoln (1809 – 1865)

 • Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16, từ năm 1861 đến khi ông bị ám sát năm 1865. Ông được tôn vinh vì những thành tựu lịch sử trong cuộc nội chiến, đặc biệt là chấm dứt chế độ nô lệ. Ông được coi là chính khách mẫu mực, một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Mỹ.

Theodore Teddy Roosevelt (1858 – 1919)

 • Theodore Roosevelt, Jr. là tổng thống thứ 26 của Mỹ. Ông từng là thống đốc tiểu bang New York, từng là nhà sử học, nhà tự nhiên học, nhà phát minh trước khi trở thành người đứng đầu nước Mỹ.
 • Năm 1901, khi Tổng thống William McKinley bị ám sát, Roosevelt trở thành tổng thống thứ 26 của Mỹ ở tuổi 42 và là ông chủ Nhà Trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.
 • Ông có công đàm phán thành công, giúp kết thúc cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905). Thành công này giúp ông nhận giải Nobel Hòa bình. Tổng thống Theodore Roosevelt là người Mỹ đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này.

Woodrow Wilson (1856 – 1924)

 • Thomas Woodrow Wilson là tổng thống thứ 28 của Mỹ. Ông từng là chủ tịch của đại học Princeton, thống đốc bang New Jersey trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng. Ông là tổng thống Mỹ trong giai đoạn Thế chiến thứ I.

Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945)

 • Franklin D. Roosevelt là tổng thống thứ 32 của Mỹ và tại nhiệm hơn 12 năm (1933 – 1945). Ông là tổng thống Mỹ có thời gian tại vị dài nhất trong lịch sử.
 • Ông được các nhà sử học đánh giá là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Mỹ vì những cống hiến của ông cho đất nước. Ông dẫn dắt Mỹ vượt qua một số cuộc khủng hoảng cho đến khi Đức Quốc xã và Nhật Bản gần như bị đánh bại.
 • Khi hay tin ông chết, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Đức Quốc Xã là Paul Joseph Göbbels vui sướng, nghĩ rằng năm 1945 sẽ là năm phát xít Đức lấy lại thế thượng phong. Ông ta ra lệnh cho mang rượu sâm-banh đến và còn gọi điện đến Quốc trưởng Adolf Hitler.
 • Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi Roosevelt qua đời, điều mong muốn của vị tổng thống này trở thành hiện thực. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc ở châu Âu qua sự kiện Đức Quốc xã đầu hàng hoàn toàn phe Đồng minh.

Dwight David Eisenhower (1890 – 1969)

 • Dwight Eisenhower là tổng thống thứ 34 của Mỹ từ năm 1953 đến 1961. Trong Thế chiến thứ 2, ông là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc chiến.
 • Năm 1951, ông trở thành tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO. Ông làm tổng thống Mỹ trong 2 nhiệm kỳ và được coi là một trong những ông chủ Nhà Trắng có ảnh hưởng nhất nước Mỹ.
 • Trong thời gian đương nhiệm của Eisenhower, đạo luật dân sự ra đời năm 1960, cấm chính quyền địa phương không được gây khó khăn cho người da đen đi đăng ký hoặc đi bầu cử.

John Fitzgerald Kennedy (1917 – 1963)

 • John Fitzgerald Kennedy là tổng thống thứ 35 của Mỹ, tại nhiệm từ năm 1961 đến 1963. Ông bị ám sát khi còn đang đương nhiệm.
 • Tuy thời gian tại vị ngắn ngủi nhưng sự góp mặt của ông trong các sự kiện như Vịnh con lợn, xây dựng bức tường Berlin, chạy đua thám hiểm không gian, phong trào dân quyền cho thấy ông là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Ông qua đời ngày 22/11/1963 khi các dự định chính trị còn dang dở.
6

~Today is the 52nd Anniversary of the assassination of 35th President, John F. Kennedy, known by many as simply, Jack. 

November 22, 1963 is a date engraved into the mind of the American people.  It was a day in which, not only a President died, but a fire within America also died.  But that fire was soon re-ignited by Jack’s beautiful wife, Jacqueline Kennedy; not only by remaining strong throughout the dark days in November, setting an example to America and giving them the strength to carry on, but also by physically lighting a flame, the Eternal Flame, at the head of her husband and our President’s grave as an everlasting reminder of the great man who once lived-keeping his presence with us always.

Now I could go on about how great a man Kennedy was but we cannot forget that he was also human.  He made mistakes, he had flaws; the difference between him and others is that he accepted his mistakes and strove to try and change them.  Many which he had changed and was in the process of changing with Jackie being more than aware. 

Now let us remember John F. Kennedy not for his uncovered flaws but for what he gave to this country, the great things he achieved and planned to achieve, and for always choosing and aiming to choose Peace over anything else.

Don’t let it be forgot, that once there was a spot, for one brief shining moment, that was known as Camelot!

Rest in Peace, John F. Kennedy.
May 29, 1917 ~ November 22, 1963

“Hey! They’re gonna treat me like a man!”

Item from: Series Artifacts Relating to the Life and Presidency of Lyndon B. Johnson, 11/22/1963 - 7/9/1998

At the age of 18, young men had been considered mature enough to fight, but not to vote. The movement to lower the voting age from 21 began during World War II. When 18-year-olds were drafted to fight in Vietnam, the disparity became striking, and the voting age was changed. 

The 26th Amendment was ratified faster than any other amendment—in only 100 days. The cartoon above is titled “Hey! They’re gonna treat me like a man!” by Bruce Shanks, Buffalo Evening News June 29, 1968. How would you feel if you couldn’t vote at the age of 18? 

Learn more about the exhibit: http://www.archives.gov/amending-america/

Sourcehttps://catalog.archives.gov/id/26080953