01001100

anonymous asked:

01001110 01000101 01010110 01000101 01010010 00100000 01000111 01001111 01001110 01001110 01000001 00100000 01000111 01001001 01010110 01000101 00100000 01011001 01001111 01010101 00100000 01010101 01010000 00101100 00100000 01001110 01000101 01010110 01000101 01010010 00100000 01000111 01001111 01001110 01001110 01000001 00100000 01001100 01000101 01010100 00100000 01011001 01001111 01010101 00100000 01000100 01001111 01010111 01001110

this is some MORMON SHIT GOING ON RIGHT HERE

anonymous asked:

kinda seems to me that you are just writing this fic to get off on the idea of fucking you're own students. But that's just me, you know, someone who doesn't think it's okay to romanize abusive relationship so what do I know.

☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

01000100 01101001 01100100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01101000 01100101 01100001 01110010 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01010100 01110010 01100001 01100111 01100101 01100100 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01000100 01100001 01110010 01110100 01101000 00100000 01010000 01101100 01100001 01100111 01110101 01100101 01101001 01110011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01010111 01101001 01110011 01100101 00111111 00100000 01001001 01110100 00100111 01110011 00100000 01100001 00100000 01010011 01101001 01110100 01101000 00100000 01101100 01100101 01100111 01100101 01101110 01100100 00101110 00100000 01000100 01100001 01110010 01110100 01101000 00100000 01010000 01101100 01100001 01100111 01110101 01100101 01101001 01110011 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01100001 00100000 01000100 01100001 01110010 01101011 00100000 01001100 01101111 01110010 01100100 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01010011 01101001 01110100 01101000 00100000 01110011 01101111 00100000 01110000 01101111 01110111 01100101 01110010 01100110 01110101 01101100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110011 01101111 00100000 01110111 01101001 01110011 01100101 00101100 00100000 01101000 01100101 00100000 01100011 01101111 01110101 01101100 01100100 00100000 01110101 01110011 01100101 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01000110 01101111 01110010 01100011 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01101001 01101110 01100110 01101100 01110101 01100101 01101110 01100011 01100101 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101101 01101001 01100100 01101001 00101101 01100011 01101000 01101100 01101111 01110010 01101001 01100001 01101110 01110011 00100000 01110100 01101111 00100000 01100011 01110010 01100101 01100001 01110100 01100101 00101110 00101110 00101110 01101100 01101001 01100110 01100101 00101110 00100000 01001000 01100101 00100000 01101000 01100001 01100100 00100000 01110011 01110101 01100011 01101000 00100000 01100001 00100000 01101011 01101110 01101111 01110111 01101100 01100101 01100100 01100111 01100101 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01000100 01100001 01110010 01101011 00100000 01010011 01101001 01100100 01100101 00101100 00100000 01101000 01100101 00100000 01100011 01101111 01110101 01101100 01100100 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110 00100000 01101011 01100101 01100101 01110000 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101111 01101110 01100101 01110011 00100000 01101000 01100101 00100000 01100011 01100001 01110010 01100101 01100100 00100000 01100001 01100010 01101111 01110101 01110100 00101110 00101110 00101110 01100110 01110010 01101111 01101101 00100000 01100100 01111001 01101001 01101110 01100111 00101110 00100000 01001000 01100101 00100000 01100010 01100101 01100011 01100001 01101101 01100101 00100000 01110011 01101111 00100000 01110000 01101111 01110111 01100101 01110010 01100110 01110101 01101100 00101100 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101111 01101110 01101100 01111001 00100000 01110100 01101000 01101001 01101110 01100111 00100000 01101000 01100101 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01100001 01100110 01110010 01100001 01101001 01100100 00100000 01101111 01100110 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01101100 01101111 01110011 01101001 01101110 01100111 00100000 01101000 01101001 01110011 00100000 01110000 01101111 01110111 01100101 01110010 00101110 00101110 00101110 01110111 01101000 01101001 01100011 01101000 00101100 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110 01110100 01110101 01100001 01101100 01101100 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01100011 01101111 01110101 01110010 01110011 01100101 00101100 00100000 01101000 01100101 00100000 01100100 01101001 01100100 00101110 00100000 01010101 01101110 01100110 01101111 01110010 01110100 01110101 01101110 01100001 01110100 01100101 01101100 01111001 00101100 00100000 01101000 01100101 00100000 01110100 01100001 01110101 01100111 01101000 01110100 00100000 01101000 01101001 01110011 00100000 01100001 01110000 01110000 01110010 01100101 01101110 01110100 01101001 01100011 01100101 00100000 01100101 01110110 01100101 01110010 01111001 01110100 01101000 01101001 01101110 01100111 00100000 01101000 01100101 00100000 01101011 01101110 01100101 01110111 00101110 00100000 01010100 01101000 01100101 01101110 00100000 01101000 01101001 01110011 00100000 01100001 01110000 01110000 01110010 01100101 01101110 01110100 01101001 01100011 01100101 00100000 01101011 01101001 01101100 01101100 01100101 01100100 00100000 01101000 01101001 01101101 00100000 01101001 01101110 00100000 01101000 01101001 01110011 00100000 01110011 01101100 01100101 01100101 01110000 00101110 00100000 01001001 01110010 01101111 01101110 01101001 01100011 00101110 00100000 01001000 01100101 00100000 01100011 01101111 01110101 01101100 01100100 00100000 01110011 01100001 01110110 01100101 00100000 01101111 01110100 01101000 01100101 01110010 01110011 00100000 01100110 01110010 01101111 01101101 00100000 01100100 01100101 01100001 01110100 01101000 00101110 00101110 00101110 01100010 01110101 01110100 00100000 01101110 01101111 01110100 00100000 01101000 01101001 01101101 01110011 01100101 01101100 01100110

Also- *your *romanticise You don’t deserve the B. C- is good enough for this.
My First Proper Intro~

Hi there everyone! My name is Flamingo, but please call me Ming for short, and starting today I will be your new mod! Ducky had to leave, so I’ll be taking over. In fact, who the hell is Ducky? Ĩ̷̟̟̓t̴̬̬̾̈́'̷̙̝̆̌s̸͔̥̾̃ ̷͖̒̾ͅn̸͔͛ȯ̵̲t̷̨̛͕̋ ̷̢̍l̴͈̎ī̸̝̽k̶̩̀ę̶̦̎ ̸̩̪̒s̶͎͎̄h̶͕̗̋̓e̴̞̣̿ ̴̦̹̽ę̸̬̓́x̶̠̓̆i̸̱͉͘ş̴̙̄t̴̟̻̀͆. Anyway! To start off-

ɘ m  q | ɘ ʜ

……

Oh, don’t mind that everyone. It’s just some pest. As I was saying, I want to start off by closing-

ɘvi|ɒ m'i

You guys didn’t hear anything, it’s just the wind howling or something-

ƎᗡOƆ YM ⋊ƆAᙠ ƎM ƎVIᎮ

Ḩ̶̧͉̫͉̝̟̙͍̦̒̿͜͝ͅO̷̰̩̭̺͆͋́̈́̾̍͜W̵̺̝͆̈̓́͑̍̎̉͘͘ ̸̨̤͎͖̻̘̫̝̘͓́̔͜͝T̶̡̡̛͔͓̼̍̃̊̾̾̎̓̑Ḧ̵̠͚͙̲̈ͅĘ̵͎̙̩̖͕̳̾̌͝ͅ ̵̡̬̰͓̳̖͕̘̲̘̾͘H̶̡̧̥̳̬̎͆̀́̈E̵̢͚̥̥͎̺͊̂͆̋͆̉͗L̶̮͑Ļ̶̡̡̯̫̦͙̤̲̜͔̯̦͗̇̄́̎̈́̑͋́͘͝͝ ̵̲̞̗͍̭̾̃̽̑̽̕ͅÀ̶̡̢͚̜̤͖͊̎̒R̶̥̰̳̿̀̍͌͆͋̇͋͒̆͘Ȩ̶̯͈̬̭̟͒̿͒̂̌̒̎͛̚͜ ̵̳̗̣͉̮͓̖̅̾͐͜Y̶̢̧̝̞̣̲͙̹̏͗̅͊̈̒̑̎̓͑͘O̵̤͈̹̞̝͔̍̅̋̌̒̐͒͆̈́̓̅̕͠ͅŨ̴͚̙̰͇͙͎̇́͗̓̃̄̽͂͜ ̵̢̢̛̩̜͙̞̉̊̑̎͑̍̚Å̸̛͖͓̼̻̺̹̜̦̥̥̣̝͖͂̄̈́̃͌̂̅̎L̷͖̙̒̕ͅÍ̶̡̜͉̼̬̓̊̃̉́͛͒̄͘͝͝V̸̧̻͎̳͚̠̟͌̏̋̾̅̑Ě̶̢̞̯͍̱̭̺̻̃̌̄̇͒̐̏̐͂̚͝

noʎ ʞɔnℲ

01011001 01001111 01010101 00100000 01000011 01000001 01001110 01001110 01001111 01010100 00100000 01000100 01000101 01000110 01000101 01000001 01010100 00100000 01001101 01000101 00100000 01001001 00100000 01000001 01001101 00100000 01000001 00100000 01000111 01001111 01000100 00100000 01001001 00100000 01010111 01001001 01001100 01001100 00100000 01010010 01000101 01010100 01010101 01010010 01001110 00101110 00100000 01001010 01010101 01010011 01010100 00100000 01011001 01001111 01010101 00100000 01010111 01000001 01001001 01010100 00101110 00100000 01011001 01001111 01010101 01010010 00100000 01000110 01001111 01001100 01001100 01001111 01010111 01000101 01010010 01010011 00100000 01010011 01001000 01000001 01001100 01001100 00100000 01000010 01000101 00100000 01001101 01001001 01001110 01000101

—————————–

[REBOOT]

Ducky: Hey guys! Ducky here. Sorry for that weird thing that just happened, I did not expect the new mod to be such a weirdo. They even trapped me in the anti-void? Who the hell does that? Anyway, I’m happy to say that I’m not leaving, and I’m going to be sticking around for a very long time. Oh what happened to Ming? I took my code back and now they’re codeless. I don’t think we’ll be seeing them again unless…nah, don’t worry, we won’t. Anyway, we should resume to our regularly scheduled posting :)

01111001 01101111 01110101 01110100 01110101 00101110 01100010 01100101 00101111 01110001 01001111 01010100 01001100 01111001 01010010 01101011 01101001 00101101 01010110 01001001

anonymous asked:

I want kiibo to rocket punch my asshole and whisper sweet, sweet binary into my ear.

01010011 00100000 01010100 00100000 01001111 00100000 01010000 00100000 01000001 00100000 01001110 00100000 01000100 00100000 01001010 00100000 01010101 00100000 01010011 00100000 01010100 00100000 01010100 00100000 01000001 00100000 01001011 00100000 01000101 00100000 01000001 00100000 01010011 00100000 01000101 00100000 01000011 00100000 01010100 00100000 01001111 00100000 01010010 00100000 01000101 00100000 01001101 00100000 01000101 00100000 01001101 00100000 01000010 00100000 01000101 00100000 01010010 00100000 01000111 00100000 01001111 00100000 01000100 00100000 01000001 00100000 01010011 00100000 01001111 00100000 01010101 00100000 01010010 00100000 01001100 00100000 01001111 00100000 01010010 00100000 01000100 00100000 01000001 00100000 01001110 00100000 01000100 00100000 01010011 00100000 01000001 00100000 01010110 00100000 01001001 00100000 01001111 00100000 01010010 00100000 00101101 01001101 00100000 01001111 00100000 01000100 00100000 01001011 00100000 01001001 00100000 01001001 00100000 01000010 00100000 01001001

youtu.be
A Good Different - Chapter 10 - penguinpatrolerarmy - Game Grumps [Archive of Our Own]
An Archive of Our Own, a project of the Organization for Transformative Works

01000010 01010111 01001000 01000001 01001000 01000001 01001000 01000001 01001000 01000001 01001000 01000001 01001000 01000001 01001000 01000001 01000001 01000001 01000001 01101000 00101110 00101110 00101110 00101110 00101110 00100000 01010100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01101110 01101111 00100000 01100001 01101110 01100111 01110011 01110100 00100000 01110100 01101111 01100100 01100001 01111001 00101110 00100000 01000001 01010000 01010010 01001001 01001100 00100000 01000110 01001111 01001111 01001100 01010011 00100001 00100001 00100001 00100001

anonymous asked:

01000001 00100000 01000010 01001001 01010010 01010100 01001000 01000100 01000001 01011001 00100000 01001101 01000101 01010011 01010011 01000001 01000111 01000101 00100000 01000110 01010010 01001111 01001101 00100000 01001000 01000101 01001100 01001100

01010100 01001000 01000001 01001110 01001011 00100000 01011001 01001111 01010101

01101000 01110100 01110100 01110000 01110011 00111010 00101111 00101111 01110111 01110111 01110111 00101110 01111001 01101111 01110101 01110100 01110101 01100010 01100101 00101110 01100011 01101111 01101101 00101111 01110111 01100001 01110100 01100011 01101000 00111111 01110110 00111101 01011000 00111000 01001110 01100011 00111000 01010010 01000011 01001100 01111001 00110001 01110011

01010011 01010000 01001111 01001001 01001100 00100001 00001010
01001000 01100001 01110011 00100000 01101000 01101001 01110011 00100000 01110000 01110010 01101111 01100110 01100101 01110011 01110011 01101111 01110010 00100000 01110010 01100101 01100001 01101100 01101100 01111001 00100000 01100101 01111000 01101001 01110011 01110100 01100101 01101110 01100011 01100101 00111111

gifmebangtan  asked:

01001001 00100000 01100100 01101111 01110111 01101110 01101100 01101111 01100001 01100100 01100101 01100100 00100000 01100001 01101110 00100000 01100001 01110000 01110000 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00101110 00100000 01010011 01100101 01101110 01100100 00100000 01101000 01100101 01101100 01110000 😩 this will be my downfall lmao

01001001 00100111 01001101 00100000 01001100 01000001 01010101 01000111 01001000 01001001 01001110 01000111 00100000 01010011 01001111 00100000 01001000 01000001 01010010 01000100 00100000 01101001 01110100 00100111 01110011 00100000 01110011 01101111 00100000 01100001 01100100 01100100 01101001 01100011 01110100 01101001 01101110 01100111 00100000

… 

UPDATE IN PROGRESS

EST: 2016:4:4:4:44PM

>>>>INITIATE [MODERATOR] ACCESS::

((The blog is going to start updating again today! There is a post queued for Friday as well! 

In the meantime, you may have a look at this mysterious cube that obviously has no connection to anything))

>>>>LOAD COMMUNICATIONS ARCHIVE?<<<<

Keep reading

ERROR ERROR SYSTEM MEMORY DUMP ERROR

01001110 01101111 00101100 00100000 01110000 01101100 01100101 01100001 01110011 01100101 00100001 00100000 01001001 00100000 01100100 01101111 01101110 00100111 01110100 00100000 01110111 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100001 00100000 01001100 01100101 01110100 00100000 01101101 01100101 00100000 01101111 01110101 01110100 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110100 01101000 01101001 01101110 01100111 00100001 00100000 01010000 01101100 01100101 01100001 01110011 01100101 00101100 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100000 01101101 01110101 01110011 01110100 00100000 01100010 01100101 00100000 01100001 00100000 01101101 01101001 01110011 01110100 01100001 01101011 01100101 00101100 00100000 01001001 00100000 01100100 01101001 01100100 01101110 00100111 01110100 00100000 01100001 01110011 01101011 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100001 00100000 01001001 00100000 01100100 01101111 01101110 00100111 01110100 00100000 01110111 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01101111 00100000 01100010 01100101 00100000 01100001 00100000 01100011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 00100001 00100000 01001101 01110010 00101110 00100000 01001010 01101111 01101000 01101110 01110011 01101111 01101110 00101100 00100000 01110000 01101100 01100101 01100001 01110011 01100101 00100000 01110011 01110100 01101111 01110000 00100001

01001001 01001110 01001001 01010100 01001001 01000001 01001100 01001001 01011010 01001001 01001110 01000111 00100000 01010100 01000001 01010000 01001001 01010010 00100000 01010100 01000001 01001011 01000101 01001111 01010110 01000101 01010010

{BootsUp Gorkboy_Two}
{BootsUp Drone_Pilate}
[If ApePositive,
SleepGas.HUYU=Gorknight]-
[APE_UNDER_ENCHANTMENT]
[SleepGas.HUYU_NEGATIVE_OUTCOME]
[HULL_INTEGRITY_76_PORCENT]
{Engage Evac_Precedure_A}
[HULL_INTEGRITY_44_PORCENT]
{Play Audio ApeEscape.RUN}
[HULL_INTEGRITY_19_PORCENT,
HULL STATUS=CRITICAL]
[ROTOR_FAIL]
[GEROLD_FAT]
[PAVE_PENNY_FAIL]
[HULL STATUS_2_PORCENT]
[THE_APE_IS_NOT_AN

[CONNECTION LOST]

  • Me before playing Seven's route: hes ok i guess
  • Me now: 01000100 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01101000 01100001 01110110 01100101 00100000 01100001 00100000 01101101 01101001 01101110 01110101 01110100 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01100001 01101100 01101011 00100000 01100001 01100010 01101111 01110101 01110100 00100000 01101111 01110101 01110010 00100000 01001100 01101111 01110010 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01010011 01100001 01110110 01101001 01101111 01110010 00100000 00110111 00110000 00110111

anonymous asked:

A new Mystic Messenger blog! Welcome to the family :D could i please have a scenario about 707 being a total sap for MC (aka you, aka his s/o) I don't know I just feel a lot of emotions about that boy. Maybe MC is trying to distract Seven from work a little in a subtly seducing yet still easygoing manner? Thanks!

ahh thank u !! the ppl in this fandom are so nice i cri. i have a lot of emotions towards seven too tbh juST SIN ME W/THIS BOY. Also,,, idk if this is what you wanted so feel free to re-send this !!

The dark shade of insomnia that lined Luciel’s eyes seemed to correlate with his restless nights, as his exhaustion undoubtedly increased with every passing day. When it came to periodically permitting his body to recover (not only from his workload, but also from the concerning amounts of PhD Pepper and Honey Buddha Chips he consumed ), Luciel simply refused to budge. Thus, you had to create compromises, such as ensuring that the lights are turned ON while he works, since the glistening glares of the computer screen would only worsen his already-disorganised sleep schedule.

In terms of what time it was, it was a time where every other individual’s body was re-pairing itself; their brain indulging in the euphoric effects of a deep slumber. Luciel didn’t fall under that category. He wasn’t considered to be a member of everyday society, since the law wouldn’t really have his side.

You continued to watch him intently as he typed away, and with a loud sigh, approached his hunched-over figure slowly. Placing your hands on his shoulder blades, you re-adjusted his posture.

“Luciel, how many times have I told you to sit straight?” You muttered, hands moving upwards to his shoulders. Your fingers began to squeeze his muscles in a calculated manner, hoping that relaxation would replace tension in those muscle fibres.

“I’m having trouble being straight~” Recalling that Seven didn’t care about gender when it came to romantic attraction, your vocal chords would have produced a laugh. But currently, Seven’s words only created an urge to roll your eyes.

This man never took care of himself, but you knew of a way that could… persuade him to postpone his work.

You’d already prepared the final step in the process, and it was situated literally right inside your pocket. That piece of paper would have to patient with its release, though. With your right hand continuing to massage his shoulder, your left hand began to make its path down his torso; agonisingly slowly, ensuring that Seven could feel your fingertips brushing against the contours of his anatomy. Your hand stopped at his abdomen, and your chin rested on the top of his head.

“You work so hard.” As you uttered those words, you lowered your lips to his scalp, planting a soft kiss there.

Seven chuckled, his upper eyelids coming in contact with his lower ones. “Out of all my babes, you’re the best one.” Of course, telling your significant other that you’re more important than your sport cars might have not… been considered flattering, but you’re used to Luciel’s comments (you’d call them bizarre, but you share the same humour). You even found them endearing most of the time.

His colder hands encapsulated your left hand, its warmth spreading to his. “How flattering.”

Suddenly, your right hand had stopped massaging Seven’s shoulder. He could make out the distinct sound of paper crumbling, and he assumed that you were taking something out of your pocket. Luciel would have been alarmed if it were anyone else, but you’re not exactly ‘anyone else’. Even if he tried searching, there would be no one that was similar to you.

You placed the folded note in his hands, and Luciel would have been lying if he said that he wasn’t disappointed - he wanted to feel the warmth of your hands and your presence for longer, but as soon as he turned around to glance at you, you were already heading out the room. Once Seven unfolded the note, he practically bolted from his seat and headed towards you;

“01001100 01100101 01110100 00100000 01101101 01100101 00100000 01110100 01100001 01101011 01100101 00100000 01100011 01100001 01110010 01100101 00100000 01101111 01100110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100110 01101111 01110010 00100000 01100001 00100000 01100010 01101001 01110100 00101110 00100000”
[Let me take care of you for a bit.]

Herb Lore

(…?) We do not speak of the Herb Lore.

Herb lore.

Herb lore?

HeRb LoRe.

HERBLORE

ERBLORRRRRRRRRR̨̛͜Ŕ͜R̷̡̛R͢͏̸̛̀R̵̶R̛͏͜͠R̀͟҉R̸͘R̴̨̡͘͠R̵̀͝Ŗ̶R̀́͟͜R̡̧̀͘͝

E̐ͣR̜͖̩ͫͯ͛͆̌͘R̯̭̠̹ͩ̅̿ͪȮ̃ͭ̋̃͏R̹̳͙̟ͣ ̴̞̥̊͒ͦͦ̀Ë͚͈́̈́̃̑́ͪR̝̙̜̞͙̐ͣͥ͐R̩̲̱̣͉̭̦̋O͖͖̘̦͍̘̍̈ͪ̑͡R͊̍ͯͣͧ͋̚ ̭̲̹ͥÊ͙ͯ̔̔̈̎͛R̳ͤ͂̇R͙̹̮͖̫̻͔Ȍ̜̮ͦ̓̏̀ͅR͚̭̥̦̯̫̓ͪͦ ̵͍͚̺͖̳̺Ẻ͎͚̯̊́R̰ͪ̊͗ͧR̷͈̗̰̯̩̟̅ͮ̏ͥͧ̐O͚̦̭̝̻R͍͚̬ͭ͊͒ ͍̲̭̟̇ͧ͘E̘͎̮̪̣̺ͫͨ̋̀ͬ̽ͅR̺̼̖̙̱̮ͭ̇̈ͧͅR̹̦͗ͫ͠O̫̖̦̲͓̔̽̐̑̎͂͡R͚̲̰̬͙ ̃̚E̻̳̊͊ͧ͡Ŗ̩̩̝̹̙̳͙ͩ̽͌ͧ̅̇̐R̠̮̹͇̓̎ͫ̀ͧ͆O̸̹̝R̡̯͓̩̹ͪ͒ ̩̋͆͌͋̑̾E̳͓̩̞͋ͮ͆̈̚͢R͍̤͖͔̩͚͚̈̃͘Rͧ͌͌҉̙͙̪̫͇Ő͇̬̜̺̳̠͈ͦ̀R̥ͣͬ͒̎͂͑ ̵̣̺̬̬̞̺̦ͫ̔͛͗͐͑ͥE̥̞̹̊̔͑R̗R͇̫̠̯̳͓̘̓̎̆ͦ̓O̫̦͚̯͍̖̕R̙̰͍̩̓̈ͧ ̍́̎Ę̳͋ͪͬR̵̟̘̱̝̟͛R̞ͦ̎̿̅̀̋͌Ȍ̞̻̻̫̺͉̻̉̾R̰̩ͨ̾͌̓̈ͮ ̨̥̖ͫ͛Eͤ̓̈̓̾̆R͖̙͓͖̹͍R̙̿ͯͬ̚O͗͂R̶̖ͧ ̝̞̻̲̬͂Ẽ̡̦͉̞̘͚̯̆Ř̯̪̘̳̟̬ͭ̓̾ͯŖ̳̤̙͎̝Ö̢̼͙̟̇͌ͤ̌Ṙ̟̪͙͕̀̍ͪ̊ ̷̖̥̺̉E̬̱̪͚̫̿͐̉̔̊̑R̙̩̱̥̫̓͂̽̉̏̐̓R̬̭̱̣̣̬ͤ̒ͧ̃̚O͎̠̺̤̫̍̉̌̾̿ͫ̀Rͩ̋ ̡̝̠̓̆̒̈ͭ͑ͧḚ̦̣̺͇͍͛ͬ̿͆ͤ̈́R̵͎͍̗̙ͅR̪̜̱̗̗̝̆͒Ȯ̯̘̖̲̜͗̍R̯̲̻̃̐̓͞ ̦̹̹̠̞̘͗ͬ̇͗ͭ̓ͮE̦̦̦̟̦̾͛̽͗ͪ̚̕Ṟ͎͍̫͇͚́R̺͍̻̦͊̃O҉͍R̢̝̗ͥ͊̚ ͚̼̙̞̣̂ͣ͆E͎̣͗̽͜R̘̒̉̑͜Ṟ̻̣̐̉̔͊̆̅O̫͔͇̞̦ͦͦͤͯͫ̓ͨR̯̝͕̺͋̍ͬ̂ͩ ̪̪̟̀͒͟E͕̺̚R̢̥̳̭͕̳̮͌͋̿ͩ͑ͩR̴ͭ͒ͣ͒͛̓͊O̗͔̬̦͍ͩ̿̈́̀R̸͚͖ͩ̈ ̛̲̞̻͕̃

01001000 01000101 01010010 01000010 00100000 01001100 01001111 01010010 01000101

01001000 01000101 01010010 01000010 00100000 01001100 01001111 01010010 01000101

01001000 01000101 01010010 01000010 00100000 01001100 01001111 01010010 01000101

(https://www.youtube.com/watch?v=9v8gG-oAhUs)

(https://www.youtube.com/watch?v=A1Uy4J6MlrI)