.mahn

Sreli smo se posle skoro tri i po godine. Javili se jedno drugome, onako bezvezno, kao da nikada nismo maštali o zajedničkom životu. Nasmešili se i nastavili svako svojim putem.. Tri sata kasnije i verovatno koja čašica više i poruka sa njegovog broja “Jesi li ljuta na mene?” “Ne. Što bih bila?” “Onako.. Pitam samo..” “Nisam, ne brini :)” “Gde si?” “Skoro pa kod kuće.” “Hajde me sačekaj, hoćeš?” “Staro mesto?” “Da.. Eto me za desetak.” “Važi.” Ruka je mahinalno krenula ka torbi tražeći paklicu, potpuno nesvesna da sam prestala da pušim. Kao da je sve ponovo isto kad smo imali osamnaest… Obradovaće se, mislim. Nikada nije bio oduševljen mojim konstantnim paljenjem i gašenjem cigareta i uvek bi me pitao “Mala, zar stvarno mora?” Moralo je, kad je on u pitanju moralo je, jer nisam umela drugačije da sakrijem svoje emocije, već sam ih stalno opravdavala nedostatkom nikotina u krvi. Pojavio se. Nervozno nasmejan i kao po navici, prešao je rukom po glavi, iako mu je kosa sada bila znatno kraća, gotovo je nije ni imao. Pričali smo to veče o mom fakultetu, njegovoj devojci, koliko su nam se planovi promenili od osamnaeste, koliko smo se nas dvoje promenili, što se više ne družim sa njom.. I onda tišina, neprijatna tišina. Mislim se kako džabe pokušavamo da se foliramo da je sve kao i ranije. Promenili nas drugi ljudi, okolina, različiti životni putevi.. “Izvini”, progovara odjednom “Za šta?” “Što se nisam više borio za tebe..” “Ma hajde, to je poslednja stvar zbog koje treba da mi se izvinjavaš. Trpeo si me koliko i kako niko drugi nije.. I hoću - neću faze i izlive besa i ljubomoru i suze.. Ja sam ta koja bi trebalo da se izvini tebi što nije cenila to kad je trebalo. Drago mi je što si sad sa njom i što vam je lepo, zaista”, pokušavam da se osmehnem. Podiže glavu i ozbiljno me gleda. “Ne, odustao sam. U jednom trenutku mi se smučilo sve to sa tobom i stvarno nisam mogao više. Hteo sam, ali nisam mogao..” “Znam. U redu je. Stvarno sam bila nesnosna.” “Jesi”, smeška se, “ali i pored toga bih te ponovo birao. Sećaš se šta sam ti rekao one noći?” “Delili smo mi mnoge noći…” “Znaš na šta mislim.. Padao je sneg, a mi smo sedeli tamo….” “Znam”, prekidam ga. “I dalje to misliš?” “Da će se svako ko te upozna zaljubiti u tebe? Naravno da mislim. Rekao sam ti već, previše si zanimljiva da se nekome ne dopadneš.” Sklanjam glavu u stranu. “Izvini..” “Za?” “Što sam mislila da si seljak.. Nisi.. Bio si nešto najbolje što mi se desilo dok sam boravila ovde.. Valjda sam želela tako da te vidim, jer mi je dugo vremena bilo nepojmljivo da sam se, od svih ljudi, zaljubila u tebe..” “Bila si zaljubljena u mene?”, pita iznenađeno. “Naravno da jesam..”, smejem se, “Mučim samo one koji mi se sviđaju, pa ti sad vidi”, pokušavam da se našalim. “Uh..”, smeje se. “Znam..” “Bilo je lepo..” “Jeste”, potvrđujem, a u sećanje mi se vraćaju svi razmenjeni poljupci, svaka lepa reč, svi planovi, želje, tajne.. Svaki pijani poziv i one silne besmislene poruke.. “Znaš da sam malo upraksirala pijano kucanje. Sad ljudi nešto i razumeju..” “Dobro je. Mogao sam satima da dešifrujem i opet mi ništa ne bi bilo jasno..” Pravim tužnu facu. “Hajde, ni ti se trezna ne bi shvatila..” “To sam nije bitno”, kažem mu tobož uvređena. “Da li bi se vratila?” “Ne.. Mislim da ne bih. Bilo je lepo, ali nastavili smo dalje..” “Da”, govori ne baš potpuno ubeđen u to. “Znaš, stvarno sam hteo da te oženim i da imamo decu..” “Znam. I ja sam to želela… Bože, čini mi se kao da se sve to desilo u prošlom životu, a ne pre nešto više od tri godine..” Osmehuje se, ali ne gleda više u mene. Sećam se koliko sam volela kako me gleda i koliko bih se oduševila svaki put kad bi neko prišao da nam kaže da je divno gledati nas, jer se baš vidi da smo zaljubljeni. Ne sklanjamo ni pogled jedno sa drugog, ni kez sa lica, a drugih ljudi kao da nema okolo.. Tako je bilo nekada. “Čuvaj se, hoćeš?”, ustaje. “Naravno..” “I kad nađeš nekoga, daj mi.. U stvari nemoj. Shvatiće i sam. Nadam se samo na vreme”, ponovo slaže neki pokušaj osmeha, a ja ga imitiram. “Žao mi je što nikada nisi bila moja”, ljubi me u čelo kao nekad, a ja prećutkujem da je tako lako mogao da me ima nekada, samo je trebalo da pita.. “Pazi se”, kažem mu,“Smanji alkohol. Ne vozi pijan. Ostvari svoje snove…… Sa njom”, dodajem naposletku. “Hoćeš da te ispratim?” “Ne, nema potrebe. Mogu i sama odavde.. Sad će ionako svanuti..” Otvara usne nešto da kaže, ali na kraju samo klimne glavom, mahne mi, okreće se i odlazi, a ja ga gledam.. Kao i onaj put pre tri i po godine, samo što sada nema potrebe za suzama. Nismo ostvarili ništa što smo želeli; bili smo naši, ali ipak nikada nismo.. I to je u redu, jer smo odrastali, učili, pokušali i nismo uspeli.. Pogrešno vreme, godine, mi.. Gledam ga kako zamiče svesna činjenice da ga ovaj put stvarno neću videti, ni čuti nikada više u životu, ali tako je i bolje.. Vreme je za neke druge stvari.

Hey guys, I’m thinking about making a sideblog and hosting an X Men Femslash Week.

Would anyone be interested? Could you reblog this if you’d be willing to create (including art, edits, writing, headcanons, aesthetics, or anything really), or could you boost this if it’s something you’d want to see?

Thanks!

French Questions Masterpost

Hi guys. I finally got to posting the French master post I told you guys about. Hopefully it’s helpful. Btw I’m thinking about posting another mp on how to use passe comopose for French (Maybe Next Week). Anyways please message me if you have questions or just want to be friends :) Bye!

New Speakers

 • Oui/Non (whee/no) - yes/no
 • S'il vous plaît (see voo play) - Please
 • Parlez-vous anglais? (parlay vooz ong-glay) - Do you speak English?
 • Merci (mair-see) - Thank you
 • Voici (vwah-see) - Here is
 • Voilà (vwah-la)- There is
 • De rien (du-rhee-en) - You’re welcome
 • Je ne comprends pas (zhe nhe comp-rehn pah) - I don’t understand
 • J'ai besoin d'aide (zhay buh-swahn ded) - I need help
 • Excusez-moi (escoosay mwah) - Excuse me
 • Je ne sais pas (zhe-nhe say paw) - I don’t know
 • Il y a (eel ee aw) - There is

Greetings

 • Bonjour (bon zhoor) - Good morning
 • Bonsoir ( bon swar) - Good night/evening
 • Bon après-midi (bon ah-pray mee-dee) - Good afternoon
 • Madame (mah-dahm) - Miss (or Mrs. preceeded by a last name)
 • Monsieur (mihn-see-yuh) - Sir
 • Comment allez-vous?(co-mo-tah-lay-voo) - How are you?
 • Au revoir (o-rhe-vwa) - Goodbye

Informal Greetings  

 • Salut (saw-loo) - Hi
 • Ça va? (saw-vaw) - How’s it going?
 • Ça va bien (saw-vaw-bee-en) - I’m fine

Question Words

 • Combien? (comb-bee-en) - How much?
 • Où? (oo) - Where?
 • Quand? (kond) - When?
 • Quelle/Quel/Quelles/Quels? (kell) - What?
 • Pourquoi? (por-kwah) - Why?
 • Comment? (co mo) - How?

On the Go

 • à droite (ah la dwaht) - to the right or on the right
 • à gauche (ah go-sh) - to the left or on the left
 • au marché (oh mar-shay) - the market
 • au restaurant (oh rest-o-rahn) - to the restaurant
 • à la plage (ah lah plaj) - to the beach
 • à l'hôtel (ah low-tell) - to the hotel
 • l'aéroport (l'air-o-por) - airport
 • par avion (pahr ah-vee-ohn) - by plane
 • aux toilettes (oh twa-lett) - bathroom

Other Questions 

 • Do you speak English?

Est-ce que vous parlez anglais?

ehs-kuhvoohpahr-leyahN-gleh?

 • How are you?

Comment allez-vous?

koh-mahN-tah-ley-vooh?

 • Would you help me please?

Pourriez-vous m’aider?

poh-ree-eyvoohmey-dey ?

 • What’s your name?

Comment vous appelez-vous?

koh-mahNvooh-zah-pley-vooh?

 • What time is it?

Quelle heure est-il ?

kehluhreh-teel?

 • What’s the weather like?

Quel temps fait-il?

kehltahNfeh-teel?

 • How much does … cost?

Combien coûte…?

kohN-byaNkooht… ?

 • Where can I find …?

Où est-ce que je peux trouver…?

oohehs-kuhzhuhpuhtrooh-vey….?

 • Where are the bathrooms?

Où sont les toilettes?

oohsohNleytwah-leht?

 • Do you have… ?

Avez-vous…?

ah-veyvooh… ?

 • Where is… ?

Où est…?

ooh eh…?

 • Could you please speak more slowly?

Pourriez-vous parler plus lentement,s’ilvous 

plaît?

pooh-ree-ey-voohpahr-leyplewlahNt-mahN,seelvoohpleh?

 • Could you repeat that, please?

Pourriez-vous répéter,s’ilvous 

plaît?

pooh-ree-ey-voohrey-pey-tey,seelvoohpleh?


Resources: French for Dummies and Lovetoknow