.:x:

2

this is exactly why our world is so fucked up because of people like her, bless that guys comment he is the real MVP!! #supportingcaitlynsinceday1

Nhiều khi trong đời em gặp ai đó lại chỉ là cầu dẫn cho em tới đúng người em cần thôi.
Muốn thì có thể thay đổi theo tình huống. Cần thì không, Cần là cái cơ bản
—  X