*tnaos

anonymous asked:

E 17 tuổi,e đang yêu, ny e học cùng lớp vs e,bạn ấy học rất giỏi, e thì cũng thuộc hạng top 10 của lớp.E nhác học nhưng cũng biết lo nên cũng k đến nỗi.Nhưng lên 12 r mà e cảm thấy càng nhác hơn,lo quá,k biết có phải vì yêu k nữa, e nên làm tnao đây?

Không cần biết là vì lí do gì nhưng đến lúc phải chạy nước rút mình lại đứng tại chỗ, chạy thụt về phía sau như bây giờ là không ổn một chút nào đâu nhé. Chuyện mình trong top 10 là của hiện tại chuyện mình có tiếp tục trong top í nữa không là của chuyện về sau đấy. Yêu cũng tốt nhưng chỉ tốt khi nó khiến ta cũng tốt lên. 2 đứa em cùng lớp bh chắc cũng bắt đầu áp lực nhưng mọi thứ mới đang chỉ bắt đầu cố thêm một chút nữa.. Nói chuyện với nhau về nỗi lo lắng để thấu hiểu cho nhau sau đó tập trung học tập, khi xong xuôi mình lại tiếp tục quan tâm chăm sóc bù cho nhau cũng đâu muộn nhé.

One of my favorite parts of any Superman show ever is in Lois and Clark: the New Adventures of Superman. 
Basically, Superman violates a really stupid injunction against saving people using his powers, so he is temporarily sent to prison. But when the Metropolis police take mugshots of him, everyone in the room (including the police) uses it as a photo op with Superman like

“…Your soul, it comes from a place beyond planets, beyond time, where we… where we all come from. And the power of your love is what brings your souls together, time after time. You see, that is the one absolute: Wherever she is, you are.” 

(Lois & Clark: The New Adventures of Superman, 4x04 “Soul Mates”)

4

clois + supercat parallels: the lack of resemblance