*nhg

anonymous asked:

Đã bao giờ anh nghĩ designer là 1 công việc đơn giản chưa? Ny e hình như đang nghĩ v a ạ, a ấy nhờ e làm 1 cái banner, a ấy thích nó, nhưng cứ 1 hôm lại đòi đổi size, và e lại phải làm lại từ đầu. E chưa nhận được 1 lời cám ơn, cũng không có lấy 1 lời xl. A ấy hỏi xong chưa, e bảo e thức cả tối qua nhưng vẫn chưa xong, a ấy chỉ đáp lại v từ từ làm, chưa gấp, còn hỏi sao việc đơn giản thế mà tốn tg quá v. Kb phải e quá nhạy cảm ko, nhg e tổn thương lắm.

Mình nghĩ, đã là công việc thì không có cái nào đơn giản và dễ dàng hết.
Và sau khi đọc những gì bạn viết, mình có thể hiểu là bạn mong muốn sự cảm thông và trân trọng từ người yêu của bạn, theo mình cái này bạn nên thẳng thắn chia sẻ với anh ấy. Có thể anh ấy không hiểu hết khó khăn của bạn, và đây là dịp không thể tốt hơn để bạn chia sẻ nó.
Đừng ngại gì cả.

anonymous asked:

I don't understand why you say your art isn't good... I mean... It's very cute, and awesome! ND the otters you drew were cute. You do know how to otter...

AWE THANK YOU!!!!!! oh my my you’re so cute!! That was adorable nhg all those kind messages…I love you!!!!! AND THANK YOU FROM THE BOTTOM OF MY HEART THIS IS SO CUTE AND SWEET AND UGHH! (those otters…i don’t even know if they look like otters!!!)

Originally posted by claradanjoux

2

Craig: W-what? *coughs* As in, boyfriends?

Tweek: Agh NO! I said before that I’m not interested in anyone! No way dude, no way. Ugh.

Craig: HEY what the fuck is that supposed to mean? You make it sound like I’m super gross.

Tweek: I-I never said that?

Craig: You said “Agh” and “Ugh”. I’ll have you know I showered today.

Tweek: I say “Agh” all the fucking time dammit! Stop pressuring me!

Craig: Yeah whatever. I can get a boyfriend whenever I want if I try a bit. I’m just not trying.

Tweek: Nhg– What are you getting at?

Craig: I bet you I’ll have a boyfriend before the end of the week! Then we’ll see who’s gross.

Tweek: W-wha– Ok then? I’m not sure when this became a challenge *scratches head*