*nas

Nâs Sûresi

Kul e’uzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs. 

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” 

(Kalemişi Celî Sülüs Nâs Sûresi, Hat:Hüseyin Kutlu, Kalemişi:Semih İrteş)

youtube

Nâs Sûresi - Nasser al Qatemi