*l&c

BUGÜN:
gidenlerin,
kalanların,
ağlayanların,
gülenlerin,
selam verenlerin,
selam alanların,
dua edenlerin ve etmeyenlerin,
ailelerin,
evlatların,
büyüklerin,
küçüklerin,
uzakta olanların,
yakında olanların..
cenazelerin..
sıhhatlilerin..
ölmeden önce ölenlerin..
velhasıl, cümle İslam aleminin CUMASI MÜBAREK OLSUN…

Mình thì ngày một già mà sao gái bây giờ chúng nó trẻ quá ! Già yếu quá nghĩ mà chua xót. Đã thế lũ con gái cũng già đi cho xong. Đằng này chúng nó lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp, cứ sexy lượn lờ trước mặt. Nhìn thì thích nhưng tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lựt sựt khi rụng gần hết răng.

Cách đây không lâu, tôi có thấy bác đứng giữa đường thả hết bóng bay lên trời. Thấy thế, tôi chạy lại và hỏi:

- Sao lại thả hết bóng bay lên trời thế bác ơi?
- Tao tức vì không ai mua, tao thả lên trời còn hơn.

Bác đang thả thì có một chị chạy đến hỏi có ý giúp:

- Bóng có bán không ông?
- Đang thả thì lại hỏi mua. Có!
- Bao nhiêu ông?
- 50 hết chỗ này lấy đi.

Chị gái liền bỏ tiền mua cho con hết chỗ bóng rồi từ giữa đường đi vào, bóng chị khuất dần về hướng Tràng Tiền. Ai cũng nhìn chị như vị cứu tinh.

Vừa hôm nọ tôi gặp lại bác, bác vui vẻ bảo: “700 cả chỗ bóng này đấy, haha!”

—-

Not so long ago, I saw him standing in the middle of the street releasing all the balloons into the sky. I ran up to him and asked:

- Why are you releasing them?
- I’m frustrated, nobody is buying them. I might as well let them go.

While he’s doing it, a well-meaning lady came up to him and asked:

- Are these for sale?
- I’m letting them go and you ask me that. Yes!
- 50 (thousand VND) for all of these.

The lady bought the rest for her children and walked off the street; her silhouette faded into the distance towards Trang Tien Street. Everyone looked on as if she was the saviour.

I met him the other day and he happily told me: “700 for all, haha.”

anonymous asked:

Can we rally everybody to get Chen's teaser to 1M views?! With the exception of Lay's new video, Jongdae currently has the lowest views!! Let's give him our support!!! We are one!!!!! ❤❤

Ah, yes, please give the video a watch or two (or ten, or put it on repeat on a playlist)~! Let’s not have a repeat of 90:2014. :c
In fact, Suho, Chen, Baekhyun, and Lay’s videos currently have less than a million views, so let’s try and get everyone over a million. We can do it, exo-l~!  c:

3

DRAGON SOUL: ᴀ ᴍɪx ғᴏʀ ᴛʜᴇ Iɴǫᴜɪsɪᴛᴏʀ, ᴛʜᴇ Dᴏᴠᴀʜᴋɪɪɴ, ᴀɴᴅ ᴀɴʏ ᴀᴅᴠᴇɴᴛᴜʀᴇʀ ᴡʜᴏ ғɪɴᴅs ᴛʜᴇᴍsᴇʟғ ғᴀᴄɪɴɢ ᴀ ɴᴇᴡ ᴡᴏʀʟᴅ ᴛᴏ ᴄᴏɴǫᴜᴇʀ

[ʟɪsᴛᴇɴ ʜᴇʀᴇ] + [ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ]

SIDE A: HERALDBORN (ʟʏʀɪᴄᴀʟ) | 1. Kɴɪɢʜᴛs ᴏғ Cʏᴅᴏɴɪᴀ - Mᴜsᴇ | 2. Mɪᴅɴɪɢʜᴛ Dɪʀᴇᴄᴛɪᴠᴇs - Oᴡᴇɴ Pᴀʟʟᴇᴛᴛ | 3. Sᴇɴsᴇs Cᴀᴘᴛᴜʀᴇ - Lᴇᴀᴠᴇs’ Eʏᴇs | 4. Kᴀsʜᴍɪʀ - Lᴇᴅ Zᴇᴘᴘᴇʟɪɴ | 5. Wɪʟᴅ Dᴀɴᴄᴇs - Rᴜsʟᴀɴᴀ | 6. Rᴏɴɪɴ - Mᴀᴄʜɪɴᴀᴇ Sᴜᴘʀᴇᴍᴀᴄʏ | 7. A Bᴀʀ Iɴ Aᴍsᴛᴇʀᴅᴀᴍ - Kᴀᴛᴢᴇɴᴊᴀᴍᴍᴇʀ | 8. Uʟʏssᴇ - Rɪᴅᴀɴ | 9. Wᴀʀʀɪᴏʀ’s Dᴀɴᴄᴇ - Tʜᴇ Pʀᴏᴅɪɢʏ | 10. Nᴇᴍᴏ - Nɪɢʜᴛᴡɪsʜ | 11. Mᴇɪɴ Hᴇʀᴢ Bʀᴇɴɴᴛ - Rᴀᴍᴍsᴛᴇɪɴ | 12. Aᴘʀès Mᴏɪ - Rᴇɢɪɴᴀ Sᴘᴇᴋᴛᴏʀ | 13. Tʜᴇ Bᴜᴛᴄʜᴇʀ - Oᴡᴇɴ Pᴀʟʟᴇᴛᴛ | 14. Oᴘᴇɴ Tʜᴇ Kɪɴɢᴅᴏᴍ (Lɪǫᴜɪᴅ Dᴀʏs, Pᴀʀᴛ 2) - Pʜɪʟɪᴘ Gʟᴀss | 15. Tʜᴇ Eɴᴅ ᴏғ Eᴠᴇʀʏ Sᴛᴏʀʏ - Xᴀɴᴅʀɪᴀ | 16. Wᴇ Cᴀɴ Mᴀᴋᴇ Tʜᴇ Wᴏʀʟᴅ Sᴛᴏᴘ - Tʜᴇ Gʟɪᴛᴄʜ Mᴏʙ

SIDE B: DRAGON OF ANDRASTE (ɪɴsᴛʀᴜᴍᴇɴᴛᴀʟ) | 1. USA I: Is ᴀ Mᴏɴsᴛᴇʀ - Dᴀɴ Dᴇᴀᴄᴏɴ | 2. Sᴛᴀʟᴡᴀʀᴛ - Dᴇᴍᴏsᴄᴇɴᴇ Tɪᴍᴇ Mᴀᴄʜɪɴᴇ | 3. Cᴀsᴛʟᴇᴠᴀɴɪᴀ II: Wᴏᴏᴅs - Tʜᴇ Aᴅᴠᴀɴᴛᴀɢᴇ | 4. Wᴇ Aʀᴇ Iɴ Cᴏɴᴛʀᴏʟ - Hʏʙʀɪᴅ | 5. Sᴛᴏʀᴍ - Tʜᴇ Bʟᴏᴏᴅʏ Bᴇᴇᴛʀᴏᴏᴛs | 6. Mᴀʀs, Tʜᴇ Bʀɪɴɢᴇʀ Oғ Wᴀʀ - Gᴜsᴛᴀᴠ Hᴏʟsᴛ | 7. Cᴀʀᴍɪɴᴀ Bᴜʀᴀɴᴀ: I. O Fᴏʀᴛᴜɴᴀ - Cᴀʀʟ Oʀғғ | 8. Pᴀʀᴀᴅᴇ - Sᴜsᴜᴍᴜ Hɪʀᴀsᴀᴡᴀ | 9. Aʀɪsᴇ - E.S. Pᴏsᴛʜᴜᴍᴜs | 10. Nᴀᴠɪɢᴀᴛᴏʀ - Lᴇsɪëᴍ | 11. Cᴏɴǫᴜᴇsᴛ Oғ Pᴀʀᴀᴅɪsᴇ - Vᴀɴɢᴇʟɪs | 12. Eɴᴅ ᴏғ ᴛʜᴇ Wᴏʀʟᴅ - Yᴏsʜɪᴅᴀ Bʀᴏᴛʜᴇʀs | 13. Fᴏʀᴛᴜɴᴇ Dᴀʏs - Tʜᴇ Gʟɪᴛᴄʜ Mᴏʙ

kocaman diyorum gülücük diyorum ben geldim diyorum :)))))))))))))
—  günaydınnnnnnnnnnnnnnnnnnnn diyorummmm
-Chị xin phép mẹ đi Thái Lan được chưa?
-Chưa. Chị chưa dám nói gì hết. Mà ghê lắm nha. Bữa chị với mẹ đang đi cafe thì thằng bạn chị nhào tới “Ýyyy báccc! Lâu quá không gặp bác! Chị Hương với tụi con sắp đi Thái đó bác biết chưa?”
-Trời đất. Rồi mẹ chị nói sao?
-Mẹ chị im im, không có la chị. Chắc là sẽ cho đi thôi.
-Ừa. Coi chừng đó. Biển thường lặng yên trước cơn bão lớn đó.
-Haha, có ngày chị Hương với mẹ đang cafe thì có đứa bay tới nói “Báccc! Chị Hương có bầu rồi đó bác biết chưaaa?”
-Lúc đó mẹ Hương sẽ cười lên ba tiếng “Ha! Ha! Ha!” rồi lăn đùng ra xỉu!

H A Y I R L I C U M A L A R 🙏 NEŞEMİZ BAKİ OLSUN🎈
.
.
.
#vsco #vscocuyuz #vsco_tr #vscoturkeyyy #vscogoodshot #vscoturkiyee #vscobs #vscodelisi #viavsco #todayslovely #birfotografbirmutluluk #vscomm_ #vsco_dream #istgoodshot #vscoline #vscodunyasi #_vscogood_ #vscocukiz #pasacami #sivas #sultansehir #cemaat #mosque #cuma

em trả cho ta nỗi nhớ gầy
buộc lên cánh diều một ngày no gió
chiều nghiêng nắng hạ
ta thấy mình buồn trong suốt trăm năm
em trả hết cho ta
rồi ta biết trả cho ai?

nên đành xếp lại tình gầy
để cho nét mực chảy dài trên tay
viết về một miền nhớ
không nên thơ
ngăn cách bởi đôi bờ
nhớ thương và quên lãng.

27.03.2015: tặng ý.b

Khách: Em, anh đang gặp vấn đề abc abc *kể lể*. Anh cảm thấy mình đang bị khủng hoảng.

Tarot Reader: Dạ anh.

*sau 1 hồi nghe khách khóc lóc kể lể và phân tích tình huống*

Khách: *si nghĩ* uhm, cũng đúng ha em. Anh thấy ổn hơn rồi.

Tarot Reader: Anh có muốn hỏi thêm gì nữa không ạ?

Khách: Thôi em, anh không có hỏi gì nữa. Bao nhiêu tiền vậy em?

Tarot Reader: Dạ của anh là abc abc ạ.

Khách: Trời ơi, đắt dữ vậy em, anh tưởng có 20-40k thôi chứ. Nếu kiếm tiền mà được như em chắc anh đầu tư bộ bài rồi anh đi nói nhăng cuội chắc cũng được chục củ quá.

Tarot Reader: *cảm thấy muốn chửi thề*

anonymous asked:

especially since the info is only coming from an anonymous "source"

exactly. e x a c t l y.  This isn’t an offical article. Let’s wait until we know more.

Anh nói em là đứa kiệm lời, từ khen tới yêu. Anh cũng có khác chi em, từ lời thương đến nhung nhớ. Nói ít, mà sao em cứ thấy như mình đã nói nhiều lắm. Anh toàn trêu em chán rồi đi ngủ, nhanh tới mức chẳng để em kịp vui. Nhưng em lại thấy vì anh đã quá chững chạc, cả luôn phần của em. Nên em chẳng hề giận, toàn thương ko biết để đâu cho hết. Anh không nói “anh thương em nhiều” , anh chỉ nói ” anh sợ em buồn nhiều”. Sau bao vạn lời, em lại thấy câu này ngọt ngào đến như vậy ? Em ghen tuông, anh chẳng nói gì. Đưa hẳn dt cho xem. Chả việc gì phải phân minh. Xong quay sang ôm em. Anh luôn biết cách để em im lặng và tin tưởng. Ko nói nhiều, ko đôi co. Vậy mà em lại thấy đủ lắm rồi. Ông chú à, em sợ đến lúc em phải nói từ biệt. Em sợ rồi anh sẽ buồn nhiều. Như em.

anonymous asked:

1 năm trước em gặp vấn đề trong chuyện tình cảm và bạn bè. Không biết tháo gỡ thé nào nên em đã đến hỏi anh. Chuyện cũng hơn 1 năm rồi, chắc anh ko nhớ câu chuyện về bạn A, B, C, D, nhưng em muốn báo tin và cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em lần đó. Sau 1 năm sóng gió, bây giờ cả mấy đứa bọn em đều trở lại thân thiết như trước rồi. Chúc anh ngày mới tốt lành.

Còn gì vui hơn khi nghe tin về những mối quan hệ được gắn kết. Cảm ơn em về tin tốt lành này. Chúc em luôn thành công trong cuộc sống nhé.
Anh, VM.