*gif 3

Vài nỗi buồn tan ra
Khi tôi nghe mắt ướt
Giá như Anh biết được
Tôi thương đến dường nào…

©Linh Tumblr

| Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau|- Linh&…