*23336

Εκτεταμένο παιδομάζωμα από το Ισλαμικό Κράτος – 1.504 παιδιά πήραν μόνο από τη Μοσούλη

Πληθαίνουν συνεχώς οι αναφορές ότι το Ισλαμικό Κράτος επιδίδεται σε ένα άνευ προηγουμένου παιδομάζωμα. Τα παιδιά απάγονται και οδηγούνται σε στρατώνες όπου διδάσκονται τη θεολογία του εξτρεμιστικού Ισλάμ και παράλληλα εκπαιδεύονται στα όπλα. Πολλά παιδιά που προσπάθησαν να αποδράσουν από… Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.079港元,下跌 10.23 %

[智珠] 香港8月31日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.079港元, 較上日收市下跌 10.23 %,成交1,645,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價42.745 %,槓桿比率(倍) 26.08,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.043。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.09港元,上升 40.62 %

[智珠] 香港8月27日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.09港元, 較上日收市上升 40.62 %,成交12,700,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價50.556 %,槓桿比率(倍) 33.75,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.043。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.072港元,上升 22.03 %

[智珠] 香港8月26日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.072港元, 較上日收市上升 22.03 %,成交4,150,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價52.084 %,槓桿比率(倍) 36.186,引伸波幅54.8847 %,對沖值1.69057 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.072。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.066港元,上升 11.86 %

[智珠] 香港8月26日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.066港元, 較上日收市上升 11.86 %,成交2,530,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價52.084 %,槓桿比率(倍) 36.186,引伸波幅54.8847 %,對沖值1.69057 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.072。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.051港元,下跌 13.56 %

[智珠] 香港8月26日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.051港元, 較上日收市下跌 13.56 %,成交2,360,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價52.084 %,槓桿比率(倍) 36.186,引伸波幅54.8847 %,對沖值1.69057 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.072。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.053港元,下跌 32.91 %

[智珠] 香港8月25日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.053港元, 較上日收市下跌 32.91 %,成交24,120,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價46.174 %,槓桿比率(倍) 28.291,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.101。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.045港元,下跌 43.04 %

[智珠] 香港8月25日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.045港元, 較上日收市下跌 43.04 %,成交28,980,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價46.174 %,槓桿比率(倍) 28.291,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.101。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.234港元,上升 10.90 %

[智珠] 香港8月18日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.234港元, 較上日收市上升 10.90 %,成交3,915,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價26.357 %,槓桿比率(倍) 12.749,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.101。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk

海螺摩通六二購A (23336) 現報 0.168港元,下跌 10.16 %

[智珠] 香港8月19日 - 安徽海螺 (00914) 的窩輪 海螺摩通六二購A (23336) 呈異動, 現報0.168港元, 較上日收市下跌 10.16 %,成交3,950,000.00份,投資者宜留意下列相關的技術分析指標,以及其正股的股價變動和公司的市場動向,提高警惕 : (貨幣 : 港元) 溢價28.083 %,槓桿比率(倍) 14.091,引伸波幅0 %,對沖值0 %,認購比率0.10,行使價31.88,到期日2016-02-02,10天平均價0,50天平均價0,52周最高0.28,52周最低0.101。

註: 我們的窩輪監察站在每個交易日的交易時段內,全面性監察窩輪的股價異動,由於窩輪波幅往往較正股來得突然和較大,我們認為由其股價觸及百分之五的波幅,即有需要作即時報導,隨而每百分之三再作追擊報導,務使讀者能追貼其走勢。

網頁http://www.dbpower.com.hk


網頁http://www.dbpower.com.hk