(jordan alexandra k.)

Thật khó để không yêu một người khi mà họ chính là người có thể thấy được tất cả mọi thứ rối ren trong tâm hồn bạn, khi họ là người có thể hiểu được những góc tối nhất, khuất nhất, bụi bặm nhất trong tâm trí bạn, khi họ là người gọi điện thoại cho bạn lúc 4 giờ sáng vì biết rằng bạn vẫn chưa ngủ.
—  Jordan Alexandra K.