(it's from issue 11)

2

All star signed shikishi from Hana to Yume issue 11/2011 for its 37th birthday with artists 1- Emura, 2- Okada Haruki, 3- Tatsuya Kiuchi, 4- Mizuho Kusanagi, 5- Kaede Kouchi, 6- Dai Shiina, 7- Julietta Suzuki, 8- Shigeru Takao, 9- Natsuki Takaya, 10- Izumi Tsubaki, 11- Touya Tobina, 12- Hisaya Nakajou, 13- Seiko Nakamura, 14- Yoshiki Nakamura, 15- Mai Nishikata, 16- Tachibana Higuchi, 17- Banri Hidaka, 18- Ryouko Fukuyama, 19- Yuuki Fujimoto, 20- Kou Matsuzuki, 21- Maki Minami, 22- Satoshi Morie, 23- Alto Yukimura.

3

All star signed shikishi from Hana to Yume issue 11/2014 for its 40th birthday with artists A- Suzue Miuchi, B- Emura, C- Masumi Kawasou, D- Shigeru Takao, E- Yukie Nasu, F- Saki Hiwatari, G- Mao Fujisaki, H-Mineo Maya, I- Naomi Yamauchi, J- Miyuki Yamaguchi, K- Nanpei Yamada, L- Kaori Yuki, M- Marimo Ragawa, 1- Kaede Amasa, 2- Haruki Okada, 3- Hisamu Oto, 4- Tatsuya Kiuchi, 5- Mizuho Kusanagi, 6- Kaede Kouchi, 7- Takami Konohana, 8- Dai Shiina, 9- Chie Shimada, 10- Yuki Shiwasu, 11- Julietta Suzuki, 12- Rou Soutsuka, 13- Asuka Sora, 14- Natsuki Takaya, 15- Kakeru Tsutsumi, 16- Touya Tobina, 17- Yuu Tomofuji, 18- Hisaya Nakajo, 19- Seiko Nakamura, 20- Yoshiki Nakamura, 21- Mai Nishikata, 22- Tachibana Higuchi, 23- Banri Hidaka, 24- Kaname Hirama, 25- Ryouko Fukuyama, 26- Yuuki Fujimoto, 27- Youko Matsushita, 28- Kou Matsuzuki, 29- Maki Minami, 30- Koyomi Minamori, 31- Ai Miyama, 32- Mitsubachi Miyuki, 33- Satoshi Morie, 34- Iro Yugi, 35- Alto Yukimura.

2

All star signed shikishi from Hana to Yume issue 11/2013 for its 39th birthday with artists 1- Tatsuya Kiuchi, 2- Mizuho Kusanagi, 3- Kaede Kouchi, 4- Takami Konohana, 5- Dai Shiina, 6- Chie Shimada, 7- Julietta Suzuki, 8- Rou Soutsuka, 9- Asuka Sora, 10- Natsuki Takaya, 11- Izumi Tsubaki, 12- Seiko Nakamura, 13- Yoshiki Nakamura, 14- Tachibana Higuchi, 15- Banri Hidaka, 16- Kaname Hirama, 17- Ryouko Fukuyama, 18- Yuuki Fujimoto, 19- Kou Matsuzuki, 20- Maki Minami, 21- Satoshi Morie, 22- Iro Yugi.

2

All star signed shikishi from Hana to Yume issue 11/2012 for its 38th birthday with artists 1- Hisamu Oto, 2- Tatsuya Kiuchi, 3- Mizuho Kusanagi, 4- Kaede Kouchi, 5- Dai Shiina, 6- Chie Shimada, 7- Julietta Suzuki, 8- Natsuki Takaya, 9- Izumi Tsubaki, 10- Touya Tobina, 11- Yuu Tomofuji, 12- Seiko Nakamura, 13- Yoshiki Nakamura, 14- Tachibana Higuchi, 15- Banri Hidaka, 16- Kaname Hirama, 17- Ryouko Fukuyama, 18- Yuuki Fujimoto, 19- Kou Matsuzuki, 20- Maki Minami, 21- Koyomi Minamori, 22- Mitsubachi Miyuki.