樂家

ÿØÿá�Exif��II*������������ÿì�Ducky�����P��ÿáwhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/�<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.146729, 2012/05/03-13:40:03        "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:DB5488AB9D46E4119902DBEC3E47878C" xmpMM:DocumentID="xmp.did:C943814EECD911E48F6C934BE01AB943" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:C943814DECD911E48F6C934BE01AB943" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop Elements 12.0 Windows"> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:CDD2D00A47D611E485BBBFBBA2152518" stRef:documentID="xmp.did:CDD2D00B47D611E485BBBFBBA2152518"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?>ÿî�Adobe�dÀ���ÿÛ�„�		

				
	
ÿÀ�X�ÿÄ�•������������	��������������!1AQaq"2&#129;‘¡B#±ÁÑáR3$ðñbrC%‚D5������!1AaQ"qÿÚ���?�ñø`ø×ÕýŸÎÇPl5¥¦éw¥ãuõ)Ž&ÚÅò9{ëY¼ŸV3êÌú³:Ÿªš>¢gÕ˜„÷¥y'¡¬d´([Ö±/ÂFá@¹6¥ô½¿Tr­Oý+*è_Æ°SÉ_ýhP:WÔR±‚­µ‡ˆª6al"ôx<ŽÜzÒðÏ®+\Rí êhäIÞ¿QD¯·¯ÔVgÛ×ê+1AjèSåß"½iMJJýé¢TøY°±§‰¸T{šÔ¤zTÌBÖmõV6œW©­Õ$@u]ltíGªÃ;ÏsqDÒUëXÈê7=kpÄõ÷¢Ò9`EÈ¿¥B
n~Q[ŠÉÃ+E&#141;
A’èu©&p›Öb…­íÞ³¥íü+3Š™IºVcE7Ó±¬Ë<~ÙÍ-Ô¬!¾‡ÚŒTs™Sn©¢~š4Êð’’oÞ&#129;äáJëjÝÔu¤ÜšÆ7céY‰WjÍMž¿¥cgêa]ªuT%÷¬¢9Mj¾I#@h+\)¡…J´¦Ôa4t¡Ö%]+|±µt£òÐÒºP´ðѶº\Ò©ÃdCäeáz
^Ó=`ž‡ã^Ì~hu=è3¦ý«3á­/‰¼ŠJÞ-ätt­À뵸Ý*ãÒ&#143;;ú
Ü7HÞ/[&#141;×7&#143;jÍ×Û¾›¥éïKÁ|’¥n§Ò°ûQãkè{ÌšÜ$¤“~µ¸ßs%bç^´ªuÀ¤Þ³tê]†dáXéz†ñ0¥›ÛøVàxšÜEÇzÒp”ÞámE&#143;·
JÏ·{Vg	¸µÎkúÑgÚÿ�ðk3íø5™Ûšùvæ”Îy	sÄ„z(Øøž÷¬Ü!FýéâmFã­aÎL8­=è+"õýé|Õ“†mØSJh`žÂžVã–µjiWËC¦‘«Ø~”dû©˜æíªéENC«ÛJ]–
’uÖ¤™AtëY&#141;+p>Ý«3—¿ùVg.k1µkÐVcvÒþ•˜ûSߎÙCj)Iêf@yjp•«U(jk2Oÿ�*[z¬½4[:“Ò´¡Ã+I�ÞšSÊ&#143;DÆÕÐúÒôÆUÖ·G&?¦–«”«EY
&#141;
®g	Uú

tÂ’µ
4aiÿ�[”Ê“éB›ÈÙO­	FÒ´¦/‘iXe2G¯ñ¤<¤í5•—®è+M¨¯U�Jö_šHþu™ñéB³£ ¥1@&#129;YŸo·åCŒîòzå[ŒíÏ­cBwÞ°ñÀGNµšGÛ¨ðÞ/‚…úPãp­ÞÔÛŸJÌY#ÖˆR·
ÀI#wZÍ
’=jgràw¬ÎùHíz*sáß7ÿ�*Íâát«N•›ÅðUƦŒ„³ŽÖà̾¥°µõ3ê<ã>¬În™öïZÌí
|»JcDëñª5&#157;8aMIàá_Cü)-§Ò&#144;Þ)ÞÖµ&#143;„0¥ç¯Zž´¦reDm"„ªHŽM&#129;Öž7¿]:Óu¸àI$X_ÔкRCÊd‘{|+J6|)PÓá[È%áKŽIÔVòk£+ŽGjÞA4q“Úô–Œ½(³ar(ôx­{Um;ÐëØ¡Óô¦ƒK>þÕ™ñGéYŒ­' þ4C¨ªmFýõ¬¾KeFÄZÚRZ9|¶;Tú|ýQTŸ](Jkòd¶U §èσE’‘ øÑé¢
Ócj*åGæø
džôšÊçè®=UYWÀ…--Ñ*æý¨uºeI½3£jµee4´kB›¦ŽšÔèÊB“§ë[£ÓE&·FRô¥ûžW6›Þ‰ºáô¡a.&#141;‘ÔPèÊõ¿zöŸžœ+3ãÒ…gGAJgk1­Ýµ½f}{V¹¸ö:V4¼'p¬§‘%V5‰Ò‚&#141;¿Ö³v»½U&#141;äîõ&#157;/[†–G­&#143;·‰i{&#129;6ïA«·>µ&#129;Ë‹Ú°ð‚EΔ<B×o~”Þ'4£mhx›; 
Õº‡‹^ž	Ò÷Ö·ˆtêõ¡TæšQ'])(“·Þ”_m÷¬Ï¶ûÖb€ö¦&#141;+ëV°zú’Ÿ69I*†Ô›ôÒšRWðµS¿äov½êz­äíöõïQÒ’’Uz_#&#144;UOZ>a£B{&#144;Ñjç[éO=&#144;Ó%X&#129;cFnSg	±Ù
 `êzÚ¹ÇV'Ê,’i?bŸ¯àßÚ¨vŸz?´—ÕNˆÊêMë~Ò_R3ñW¥&#144;mð­û:ž½TÂ-Ÿ™:Sgµ?×c®mVƒKUd,W¸ÀÜzkMãJŽ¦€6£ãGµ7îä7Çç iCè6®ó<eX¦Òâÿ�ü‚àn— õ#êíÖõºÝ4¢Ñ¾Ýi-™&ÁD&#141;&©òŽáÞE-SˆËMͱåéªßú4„+¢…>*VóÚŸ§†–&#129;©kCÄR>[ŽôVˆŠGcñ¬2’„ݽ.š’SúÒ1•'­44¦‘¥%7·S­j|&#144;SJE#ŠNšÚ…&#129;Ôm¿Vé."ßëBš	ë­™Å'J0	ÚEn¯Oqzö_Ÿ»sÓQYŸ}mB³—Wc¥)Ÿ]W±?¥f|ziY‰×½f+M•f šÆt‹{ÖnjÃðWŒúÿ�*Ü¡ðê7¬2È|´~ákž2:wö©‡]·µé½‡ZÍÚPE»VJ
›t£Öëž$«¨·ñ­ky>ñ[úoHi³‰o¾ÛQo#¾;ô¤ï¤–ÈïM(Êûaõ­kt¯©:3O‚ ½nŸ¯’&#143;þ‘Di%6½6K>¯’=¨Ó»a®•-ÞG6ú&#141;;T.•’›)$鯭/ì&#129;3M©²tµ&#143;­W>Ï„õ’<'þµ®ºNY$[½KUhù,›ô®}i|ÃécÚÕË¿w>îŸ_«´ûq÷¨&ÚŸj…þž_«¯?Ïyô^3&#129;RÀ¸ëCþ¿Ê³ù¯ø´G±)ëíFWäÓù¯ø³‹ÄëúRÿ�ÓùWÕüÿ�?Eû<e„&ËH4·ú?+þ&#143;ž-vºðµ'ý<û·üýû,[âHù[MûéCþ¹þ&#143;ü¿‡Îðˆªb�ý(çúÿ�$¿Éß²–_mI;P:zWF?®wꆿ’ÿ�€Œ&#143;š…)M „ƒ]9þ©þ¹uü·üÉãóØQlØw®œ{åû£¯çÔû*×Æï½$WFw+Ÿ^»
E}ØûCælÜ~”mA}?&#144;»˜nOô‹Ò7_bxþ?! 	NÐ}En²~o‹áqÉ
&#143;!.€Pë3¹,!
PAÐt¤§•X«ý;Ru^¢8@£4|“´‘q­7e9%¥“`›ûÖ&#141;_1$j;Sôù2¶…Ž•ºx€ãz
ÝR"-½:u­Ñ 4{i|›®íG±ºaMõ­kJŽ¤{VòRhÊ“ÓJ6žS[O}*v›¤©>ÚÒõºl§ÚôT”Ò…&#141;-45´PîÏoåC£—6[µnŸ&#143;K!µ{&#143;Îü&#143;øÁíKÖë&#129;±®”
)A°
a|¤ŽÕ¸xô¿zÂûÇz<<Dvþu¹VÅi[&#144;ÞEø}¿&#157;ó§R×J=%¥ì÷£+y†ìtëZ·O”h(p·D�u¤¡)&#143;m…8¤|((¤D”&#157;‰ö¬^±#[V”=�¬=,6l	ý*tÏŠ/ÔRËÃ9°^Ö4møn”'¨¤ë8>•ºx_‰@t§”äýº•ÐU2^ò¾û}º(XÖºáó\𢸽¾×Fs×| Ø[ô®={ÿ�.ŒúηúíëIû¿&ž§ƒò‹Õ1îü§¿Mÿ�ˆÝn*¿·òOÓø8ˆEIÜëK¯j˜õ~N1åÚÉÐ×7³nŸ_¥1¬C…«¯KW&#157;íöW£éôΤ3ŒSjBÁ5Å¿eëÐǪ
"-”$‘qI=•Yê‹´Oa)ꩼé¿\%yv*ÅÙ[8ùEw’6‘¡¡wVðˆc˜%•\ž•=nŸ>¸&#144;? !±µsïÙbÙõA?œÆ“õ¼”‘ØÚ§ûõ?ž/‘È#;ÑÄ‘nÔÓû,û“Í%æØ
¤êÇöþc—_ˤE’5H7ï¥vz¿»éó¾Ïå€ì´&&#157;I
 W­èþžÏ«Ê÷údÈ‚P£dŸ…zqãû΀ʺS&ùO¾ <.m)zdeªaÿ�ÊésÐM/Yÿ�'C¡·z]VCñ©ëH¬¨ªm;µíÒ±æ“॔º©%=Å©(&#157;h‚Z%´ue4Ha!çcÒ‰»Ä7ì•&#141;4†¶A�&#129;¯z2žTZM=¦×¶”&#157;o*ih ›ÒžQòGR©=è—¿&m}(pÒ˜RtÔRZ¤¦TźÒÚi¢�Ü&#141;htÒ›RuÐiG¦”Ò“[ÉLÓ{@7 ~’F¶¬2»´wÒ·
äôº#ZöúüãÈøG¥©ã&#129;'](	ĵ¸ê(3¡½NšQ&#141;)^=,´x>D†&#143;§ò­Æò/Â=ÿ�…n7“¡šÜo"¼TxÞE¥4¡Ò]â”:N¥­t­äÞGJ=+ZÖ™R	¸ÔRÓäÙl§R4¡Õ:èo½¬(õºp iÚŒ­N_á[©ÚNÄÞö­ÒõÝ©ô­ÖéiJmÒ–Œ½>”‚&#157;GéRÕQ€;V•œØ=+Q‡ƒBÃùŠQ<˜é6>õ&#143;1ÀéNrãG
rǧz=N•.2Rá°T÷~Â	gÒ¼ß~¹]¾©×Ž¥¹a~µåoÝcÕõzz³DM‚ëPB}I;îë«Í+©a‡R™	èw
¦=ã¯ä‹OÙ"¶ÉyÙ)#­®
[þ„/óqTä¬|{ 8·ÞÓÑÄ3Èa³¢6&#157;½êz÷¯ŸQ‡¹3#T&#144;4þuͽõÑëÏ&#143;ò••+iÓã\÷êêÎ&#144;&#143;&w¨:úVðS¥+“ȱ±þt|FÔsòVw[_ZÓ%”ÉÍHU·8mñªÏZó_È©Ë&#157;ýjzõžT_¿=Ö~5Ï¿Z¹ÒLL¡mËú×·tJ:Æed;`•&#157;o^véè…/¼¡uªÙµÏª˜ÛŠ6Jíõ}œžÚ&#144;·ZJH]´õ¯ùkÄþªÈ¾Á"×í_A‡Î{/RR»õ&º¾‘)õv<5(‹iIiÆo&#141;œ´ôGq6Jºª’èÉÜ÷†1€q¤4 ¢à=-þT¶°&Dµ¥¶ÐJ&#141;a•i7„ȆØuÄÛK‘Xe
/X$žÔ”ÙQH)'J=<Ò¹ûôe$E#pÐSÊ~¡l7 ÊM"»Þýiº~™ØÀÑøE°{Xw¡`Tu $ô¢‡´n:V´rmMƒÚ&#144;æ”Ö—Û¯jSñ…u›èAl[¥¨žTrßµÅe3Iñâ‚ÞF&#157;l ±¢&#144;&#141;'ZÂôâRRÖ½ªüÞoäðB¯kt¥§ò=´Ðëvº¦´gËv—³¥c»·ØÖ.Ÿl¾šÖ×vVn×|TµðEí8–õ¡i.Žoý&‡C¥&1¿JÞCä&#144;"
Ö·‘•Å±ÐKTÍ3à*=
,QÅGV–½¨Ú2ñÐÝ&#143;·zÒ…§Þ&#157;)Ic¾$Ñ/‹ïk7‰Ih^€ÉéE½ïB«)EézSâÓ¡4FS¡²@íjÆéä&#144;cJp\Ž´²&#141;×2‚à*³ä·NºËŽ¨›{ÔýŸÆ»QþÝI:W—ý¯KÐËrxøWƒk±P¿zð=ÕôÍŸ«3ä<ö|òY‚HO]+ŸÉêg×Æ~®EÉÖCŽ\tëþ´ø¿-ìä‚ì^o“¾&#157;¯:²&#143;KSݸ·gWªûÕÛz•sIv—JKRHÔ›Òù)*¯>’RTtÐSy£y—ÜÑòiN6§t£ÑêXBÊkt|Íø&#157;éÚ« Zç‰ÁTòøW;%M¬k¨©ê©=&#143;’ÂÖ	š†¾MŸl‰0¡¾·’
M¯\ÞÏ_UŸÓ'Ù§cbP’R@µqkù­û§ìþ¹>ËäÜ[Ò©ëþ;ß«“×?Å“h»jP5´®ÿ�Wò_&#143;—·úçø”䢷7Ý $W­éþ{o·ßÐÓÞr¾äjõ18ó7zy¸Ê ©@ûWG~	”ÈΡ……/§§z[L'‰Ê„GÛ
®ôRVDËMÊåÊ]}{þÓñ©…¼pü¥´Trm	e$ÎWLH«[ê6Ñ6µ©&#141;+œ¤|Ú÷4O(uçIJ?•cJâÞ&#144;OQ@ù®>ØHÒšU%@ZzhM7O*Ö7ÈËkÊ–ÉnÝmM)æ&#144;$àÞŠá.�êi-4¨‰këj^Š¦C[~R;u­Ð•^Vâ-zÝ?RD'ÕÑ$Ðk£NÃq½V’=+_†ÎÑK ÞàÖò?™o¥ìhyhÒ£Ú&#143;’™2¶F—Ö‡Fém&#129;¯zÒžS{o¯ò­i¥z”µ§¥{]~i‹òHEŽ½»ÒZ´§BO¥&#143;_lö£+t«Stg\·µn&#141;”°‚u£Ðp&#143;kVgSÒ&#129;m|j…Ò@l›RùD€žšVn¤¡+2[mijÃÒWªõºiQ~Ñ@ÒZy§Lsk[áC£älŠܧJÝo'Å›|)›ÉÏ
ûPizûÁì+¾+¥fwÆ{Ú…§|–Ô£`-ïKôOxOK[Biß	�šFš|–ﯯ¥o%"Cm€5øÑΡ5£ÿ�"EÏCVÍNéð&#144;€,:÷4»Ô⾩mŠù%n\ Úõç{ì{_Í‹>¡I\v,×Ò’$ë»Zò=˜—ì÷ý:â¸,3@&#143;µBTÔ+“~ªêŸÓr1R°¦cƒ¨¿ËëSýU-ÿ�Lã¸ú¾Ý1›G“@H±×¥Šæ×¾T9ØÏÛÔRê­Ð&#141;in)g²(_}&#157;¶	Þ‡&#141;W>Ø¡r7‘D§[ô­Ãùôô|™jØÚ/ëÖšdÞK/ötö/¨Ù#ÔÓx·™¶±&#143;¸v iüK}‰ã&#143;ORJ‚ëNÙý‚h;T‘ïjý±%Ž+!ΗQô4,-÷È!‹Ã�.”¦þâ—áÿ�D‚¸hqR´¶@ê¢Eé碣¿ëŸ’¤¥–È?%ûSÏæ·íúþ©~õ(XEtcù¬ûG>½ÿ�”ã+h
%µtê­_>‹×·ªé-QQÞºsë¨kÙÕz`…jEZN%oVlc’³´ØSu¢£)&#143;n9QQ{ÐéƒÁ’µ¤µ‡8^]Ê›&#157;:E¬
oÒ–Ò4ä&r²&#141;&#129;,HrÛm}:Дˆ<÷Žå"´&«!÷
(áònžUgÑ„LˆâÒMŽë&#157;)&#141;ãc%8 D‹õ±¢+±ƒu¬m°¾µ&#143;ôTÌe‚j”8âÊ—fÒt:iL¤£,W#“1Ž¦…ˆëcG§êK"d²«¤jv&#143;B¨Ú÷ïzÒµ¨‰Ädçkµ8;hi›«(üo"ÂC’™)Ôó¬=Ç&#143;†€ZÓÒ–Òݲ¬‡v§jGJ݇>Üîé¥e%L‘íj”Ã&#141;éÖŠ² -šÌaÄéA\#„›Ø'z  ŠöºüÇù$&#129;Z•t•¥´¬gmí­Åí:~Œ¼/hô­Ðº:”$Ž”¥ºp´(õºJ›«y§YjàÞ&#143;RÕ©­G¶½}+t3Ó¾ëm=)-9Ä´APò*[I×Ò—ZT´µ»¡ëíKä´Í|!+REén‡Æ•áBR
…·+‹a+@½ët·¦Õ&#143;PN´þB`Â#úmFV”Ú£&#129;Þ&#143;Tšq1w¨õö­ÒZ$&#129;ƒò¤)hÒ…>jR°)mGbnmKi¯U’qO¶‚âZ$§ ©ÚŸ4‚Ä7Ýl©ÆŠ-~´–›3O†=j6NÔžnœfÕ¯í;#¥Gë7¸§Åë__T9å”(ÚÝ*Ò–z¯øiÐt*Ö†»]~ŸW9ð± ”ÞúW¶W«êøV¿¹*°îkŽúúíý¼û›iÑ›½¨_Oáϯé³î¼Ç`ŠR©Lm®ºT¯£ðç×õ[÷Ê[Ka”Ž‡à)o£ðú?!Œ–93ÕgÔ÷6¥¾&#143;Á¿èü&#129;ò\~;.xšþí¿Î§}?…ñïü©cñ¼‚Ü)B•t¦Ý-ôþÝ?פÿ�ñÞ(¯îgò
!Ö­¹•®„õ_ñ¯ôI÷ó(\1ö‹8–›i=47¹õªOWàºþ&#143;ÈGÀ±B(”©Í ‘»ÆE<õ~ÿ�£òÌGj3Ëi’&#129; P­ú¿ÿ�G>ê–ÇÕkûÑžŸÁ¿åóÓü#û nªgÑøK^ûþ©žÈÎYÕDÚ©ÿ�?á/ß×É/<5¹=ª“Óø%öZWí™G,v&#144;ßj¤õÈO!N&#141;;%ÄÜ\y˜[¦áŠÀqh¬%¬‚ó(¸úš<OZgߪr‹*úJ}/M);ÖhØl¤{StWP1™™¼d(éXaù\G">y;{ÒÚ`ËðZŠèm`{)-¿ƒÅ0™Pë¨A>´O™Æáqƾâ©S£PSX$	¿È²	jKªq=I£*²&#141;©
JœlÞ›Èd¶1ÑRÄ“nµ¼‡&#129;Ü°ó’c£°¼&#141;ÊwŽK“ó•¤üÂ&#143;[åü#À&ۻч•aŠâòón¥˜mîQµˆšRyÍ`î&FPGe¥/ä	ý•÷?¦ÚéA¼†¼yr°è ±¼zš7FYd2ÎN
kjGA¥o1è0»î,àÒô½21âºÞöJ&Q±._pÔÚ‰£’ñí©;ú΀VW44þ2DUŸ(°=/YiM7…™5cÄ“cÜP螟DŽ.¥_JÝCŠaHrÄVé枥ñ“¥«Ø—¯Ëýwä´Æ'ªkqךAjÝ«pÞDxºÞ…&#141;äq-zŽ”½¸BšY6HÔô¦—‰]­#ã'oS'g]Ö£i|©eI¸)±¥ê“doakÞ—§·©ÌD6Ñ&ôÝá|:˜YR5)¥º>}O¼k:üh]+=?„øì¦ß8¤òVz?	j
úúRÝþsŒ†Uªµ%Ú³ÑgÙrÃ-)6"ý/ì<ô~*R¢ã@»ÊÓ­&#129;­ûÿ�7⣭x„…€©?bWù¿q`në’›únfÃþoÅQfÕŠm
1
W¥Áÿ�
¤Ü>&#143;¿j\¤qGö)ÿ�>Ôë¸(A­ä3ø»ö«äòÚNÄÂGOZÞC?‹Ÿj$âùè‹Èû]¥&#141;º[Ö…Ñ5è³íZFUþ=66Üj,»j£kRt³ÓÀrq¤&#143;;m{jM-ŸæJF&”¥ÈiÏK(›§&#143;Å�ærL0ó©€”&#143;–Æš^)Ÿÿ� †Q—ÏÈá60'J¦vÓùïùU	u»oZ×Ù~‹çÓÃèžÞÐ’«‡³tþ<›<AI¸ïPí
[œq‡žt7°âí¨"ú|*¼yûÝ9IJ“S·ÀR•êT.RºD_~ PyVÚ./z--
d#¦2TÔP¸ D¥¤¨è4êj7tcUX·l«ð¡â¾v})Xy·–—AÐ_JÓÖÚÕ+ÈHNŽ—¥Í7‡»®Ço4‡‘%^/é	QéG‰þÊ\¥­ •’¢;&#157;iüOÐãï©D‘ÖŒÁ¦ê;&#144;à*×Zy&#144;µjaBëµ?ïØaÁ¶×ô¢uË™¶Ó@&#129;Ü
BÚ1ãë”—Ô‚ŸˆµuD™HYˆJ¡î.&ÄÞ…¥èN{T·öÓ›Vñ ÜùÐëH«c#î6¾†Ôz§ˆÂ&f>1­¬1¨ÜPò“Oó6¥]‡[	*Òöµn›†fqüløJ˜Ã®ÝÔ½
‡ƒ™"JÚŒò&#144;”«MH:&#157;‚A&#143;\#âȸ\IÍÿ�Æ&#143;O"ÞÌÔ™°\HJu)½nžEÝL [[fèÒö­ÓH¥™‘IA;ˆ=…nŸ‘Iû“ÿ�Ó¨'JÝc_ºd‚¬“òŸ&#141;Q¹ÓN¦l•&#141;À¨ŸKÓÂýÚ/
ÊOãï%÷"¨¥:ܧÓZƃ¾Yù2nÚÈ„&#144;à+Øó¡[ŒQYêZ¶¤'[&#129;j•Ñ&#143;·:ÿ�.Ñ´÷¡t?'ÐZ¬ �4<&#141;"Â/ÆÍsu‰QêEiZÄ܇
d4Ò¶‹zÓù 9X”CRÓäèhôeä%ŽïIº…ôëGªæªÝÉ?&#144;#È‹Ð&#129;éZ¯š°‹’r ØÚuí¦´¦µd¹R5]ÍýkÉBâ7®äGZ•ë?µkÆaZõºüÇ”§¡·ÂŸÍÕ&#141;oÔоÅäéµF�›Žô—ØÞ.­¥é<ܞ̌ÒRók_Г­o2Ì´‡sXÏÛÑ”§Ék(Ñš[9øHkʲQÐ&#157;Z=<ÂÊ56]¯[ªã"ˆø†¿¤hZíõúzqì "á5;§¯ù»÷-¬RnSñ¤»tgùgúöé¾kÏäüšu•¾7&#129;´õ¥ºèÏåüˆXã°›ÉN‚–éYüß“®cá²&#157;
Å-Òùþ_&#143;ª’L¯“f€íKÓÉùS?Ƙt
©=E«yÿ�$ÿ�Uîñ2‘ý¥{iFhÙþ)þ¡¶%IÜEo5çñI÷pñW–nE&#141;o3Ëù!\RXn÷ö¦›4þ9þ¢/ˆå—Ñ*Ó¥"ßäˆKâùÖÈÛ¼éMç×&ÿ�•9ˆ¼Ž*v¡×Oµ$¿åùuÌG.–«¶ëÈïqCÍ\ÿ�7å!Sœ:&#144;‡ÖÐRù/Ÿçü&#144;r)

›ä÷–ë«Ïçá‰?Žå0Ù³d¨k{PóàÏHeÞ79’¤xˆíO&#157;ôºôªäà%³ó)
ÖŸ½JúPÛLØ„Ø›¢–¹·éèÛ‹sad—^?5­cFW&#157;ìô¶~`iQÂZJw[ê½\×ÔÊóì–EõøÞ6=@4––úø“š”ýÊ*¿]izÓ*gRûõ­sÓÏ„5‡/{Pðnº‡ö(Mœ–ÕìL€@�›Sp:µLô*ÅK XK®E&#144;‚
Á&&#129;åS;
%IÔzÓEr®rLdÆ"ù¬Ÿê=«DÕq2»:ë›/¨¡k10á㈸(Ÿ‘jòvAô´“
=‰ôÒ·SÔñ)ù¦O™Øåwè	 l‹neKÒ
žúÖREtØÕ€MÓKÓHÏòˆi¤­-$ô¡GŒêS„=e!IQ:Pë/`.Z&#144;™^?ûkt*Þ.aŒ{š‚•“ÖÇZ±.DŸÞ\m¹Y4ziŒqœž>ä%ÏìÛqEÇJÝ7AÒN.lwRc•¼›‚vž´:xDzm„ËSAS»åMŠó€zSiØÙUþ“jÀ±O
Ê…xÈA4óB¼c16~bÔƒM䉳9NȦ;Ó䵨]Ÿ1›dæE)^ä�OCS×°Þ ÅHþáØ/­FûM˜”Ì™{’C*RG}jwÚ(ÅÌ&#143;{Ëfàúƒ¥oÙÓx´\t¬}‡&#129;°“n¢š{¨²ÈHZ£)	$n{Sͧâó÷!3Û’ç&#141;JVµi¡“Œýæ²3¥Ëj
&&#143;O‘æ7…däÇJÒÉêMiVŽ½Å¤ÃUÝGÌ&#157;
é™Q#!�ígpíY•	ÄËyz°P(Z£Ò«R¶z
ôßœg.FB]?7J[]ÇȲ(wN&#157;õ¤ºtæȱ	$øí¥ûÔí@í‹ü½&#141;/“›s¤dõ­ä9ÂŽ)¥Ü­'N2²†ê–@>¢&#143;›£>±Æ6#Î&#144;‚B»Ñ›[¡ÔSÍYJmB㸥òz^ŸZÈÃ"û…§£êõ¹à	M‡J&#157;Ó³>´eéIÕç¬Ò&ã­£þ²Ö=	¾FýhªKš\ßÚ“ÌÓÖù(·Z³†¾³¡A:
Ûõ—çH 
Ûœðáyµ‰‡ìVCvmFúXÓyžf$6¸h4õ­æ“E�€RŸà)¼‹p¶dEpmShõ&·’Zõ­&#129;ŠQFRHôµk¤¯®
bµ‡BGþºzzô¥»×LÈÃ5cö·ôéBìþ(³ŸÅIB‹m%³ØR]žc¬÷*–JUµ)¤»�dGŽ¥&#144;¤caMŸg¬¡»‹†úv¸&#129;íÒ­=‰\…æñ¨Ä¨ &ú¤u¦šOÀšàÆHK±ÁIP?éM4†ý=P«ŠM†&#144;u	H7½ïMäæ× áÊãÞ}ÔèUň'¥¥¯J	䂼o°¤kmÄZôס=¬Âù¤|»¾‘Ò&#143;R×¥~Ì–¤mP;‡j~£¯Qæñ²¥È(j#›Aÿ�Ío”Öê:õ­O—`k¾”Òü!}V¬ápÜ´ÃâKK±°Ç¥ýv¡þ Émmç^)ê&#157;h]q®W³8hÉrBJÀÔ^‡š™9Že¥8”Ø&#129;[ÌÊ‚<r�M†¿Â‡™…±ñg&ÚwJK`tÔŠl²cŒ5y€ð†ô½ë©&#141;Ä ÷&#129;¥­zÝø)ÎKnì´aФVé|Tœƒ-6*Ö…&#144;‘ì-DÒ3ç3“ÝCp&#157;,55Œ&#157;ÆÃÎN$Ò”Ù?2Hµ- 1ä¸l°Ø…¡ÃÔÜRZÀÕcÑÆÚÜ‹š^µÍãXy˜€ò
åì¸ZÞ…ÑlfÍÀÈÄYR¡±Gfž&#157;)nÆ&ŒÞykC_ñƸÞq¥!o\s7ÁÛÄ)‘ïg­%'_…«ya|‡„OÊåÞ&#157;‘ã­Â¦ÐSktéO6vÁÃxŒ8·ÉHj;Œ¢éKšZ¬¬Ëf_b[èa)[IQRGP:Ý`LùÒ2
[oIv0>æ)¦n 7nêj;ö)Ÿ¡mþ>&#157;&#157;O’0;M­`MroܦsÔä~,wãrjJ®uM&#141;ë›^Õ³–&#143;&#143;qØxÔ8óIÚ/{Tï½I€æM®*Yñ4¶ÛZoýBôù÷›ÅFÓ˜ÈÃûN$úkWÏ´—Rù-•#E¤ôµ«£é<˜—‡–¢·Ð
ˆèm]IÜ(æ+A}
%!$”è*¹Ù¤âs&#144;ѯ·a„¨ô¸H4ó]<Š™¼&#141;yTߎú’E«tÊ_÷X–ò¥$w¸z)|–è%–Ò{XZ“Šù-ükÔ|'Ê<wüK7¤ÕøtbN®™’§“ò*ßÊ£jבK9ÙHR€º…úÒj“ÙPšöà‚&#141;Âö¹©ëIøõnÒ\pn)°¥íS5.*¶ù6”ê¢'_¯A§ãndv)-«i±¹f&#157;¾¿WÇѳã8ÇØì+Ô
>nïW£ð»u-5`H°¡tíõz~Ur&#157;`$&#144;¡ð¡äíǬ;&sM•'uý)W™LÏ6ʶÜhZ¶bûòf$*Ö
¤ê²A‘Ò„žÕ+¦¼T9ãÚ—É>ü¡¸òƒOZ[£uÇÒ‘qC¡j¤kpk4¤}Áõ£ÓùT†ŸQêtíGµ¼–
?¨¦&#157;>mJû&#141;oz­Ú’Ô¢¡­-þ¯cK¾·£åGájÔ–4:KÂËx·›ûVëO•0Íù–v¨úP'_”—Sb­MO]kx‘¡6?­,Õ%CÛ©Öžl”ÖíÄ‘mjžAðù•l 
ΕLéI™SU,„m[i>º^©(ßD³è&#157;Åa>•²”Þý7S×¢Œë=Á
%±¸VêZþÃ(Èñ™{ŠJTBÊky#¯çü(FS³pµ„«½úSy'¿åøú5þùbT\^Úá<­¿vRT zÝq{?›ëðôÙä&#141;òOÇ\	?ßy¤ÿ�ëì žýhù9uéá.ç`Ãuæ¢0ŸíoH¡æ†°«“›ÌËJ„R½½¬HµO[soá&#157;æ×É@R&#157;­¾ýOùR~ÂKòao¾&#143;e^Uir
oÚ¤¢ÿ�eŒro/c6Ýb¡ñéBèz£+ûr¦Yxݽ
èÉвëi
KîuëU•‘ÜÈ4ãª7Òô­~‹üG%D% €:Å;&#157;’œ²nÒ†õ€ÓtÁ|b?h‘¾JBÒ£¥è]2å̼t»åm J&#157;Ûq²?tu!	Júi.™rïqÅ…ºƒìMNí–1pE›ôÒ݉Øãøõ¤yï¥/&#144;Åf_‚cå°¢ÓFöÖÉ£äR^‡Â²&#141;‚Èp‹‚)¼›&#141;eÿ�
*3$2Ú.‘qj3FB•Ì8ó&#141;–ÞØ Ò×lé˜ß(åP|Å¢6ˆã_*§øRëF?&#157;aÒÒJ=n©kFÌq3¼€ÙVØ&#143;™J>ƒã\›Ú¹ËN9Ü?A&#129;ò—Õ¢Hµ´í\[ßÌfçÇ’‘&Nah
ù&#144;&#141;ÃJä߶ÿ�®¯^:geRc<^Ž¡t¬žÕì¿ë£Â2îGÃs){+ZT@t¦Ï·òÞ.'#»K
'¦µÕ&#143;wä—¦ÂJò)*¥vúýß’_X“&#143;þ:ÍòF¼¸dyÝ·Ñzê϶_º:Â\ŸÃ|áKS3!-›\wÿ�1WÎÓ¹g&#143;‚æ8×–Ý’=ïWÎÍjžá%�Ò«å)¥¬­VQ½Í7`¥DlÊR5 ØPòn=»h«ûW§äøO“l°\7õ"ô¶­ÎAÆ+Ž—[%c^Ö¤°·W¦2¸ÅǺT›‹õµOEÞƒ¿d„¨íFµ)•¬h¿*o¯µ/ˆ6Äb’‚H7¡Ço«=ã_ÁE‹ JBB¾¸õ=Xø;&#144;œ†RT,:‹ÖãÐõúÙ†_’(: ›Ø{Öã§2Þänn¾µ¸¾CÒ³‹+7V§  uOÞ£Þ“F•¤à2mGJM¿ZŸU”A;6Ú€
®ÿ�­%„òR&#144;P=jaÔeJ+¹í[&#141;ÒL„&#157;:Öñ˜SºõÔÑ‘¡²÷¿ð­ÁHiॻÕ$pL u$ÓÉð¤¤ýë¾´œd†ç¨u½Fêò&@kuúÖän­Û˜vÝ*½éyt‡*ZŠ
Τo>T9Sͬï$N†·ˆù,×<XjjzÈw¨NäùU­Nä*¢Tð“¡±øÖ‘;P†ca4á/ÙÈ¥E&ÿ�i⸫¸³’«XÞþõhé—árÞKÿ�nž›&#141;›�‹“IAEþÊvHVĻږÚ[˜{ñFZBÔˆ¥Ûõ¦Í­}rÄ	_€¹¤-µ:âSÑiM¿…¹}¾©Ê“ø»&#144;ñwæÐëo Y7=?ZÖ¼ÿ�g¥®~1‚üæf§:èßRKM,Xô֧׳ÔÜ"àbà %°tëSºyþï_"çì1®6¦_Œ—†º
K¯—/>Ay>3ŠIZãERuOƇ‘»AY´æ]&#141;ö-;ãc¦Ý½¨ù=g+âj`Và$ꮵLÕ¸ ™‰Z•ãi_Uá¬2Ž74&#144;R¢Aö¢[ô9ûA»”%GÜ
/j&Z2ÆÖ–¯kRÝvcW’7ÅY·µ&´Ê¡ŽË8@Ö‘J•ÓøáÊcr1‚ÙQAUŽ”·CÊõ™CØfä”�áâÚô¤”,»‡zÖ‡ñT€Mõ·ZO#È.ftESm¹Å^ãÒ·O#Ìß&#144;xžb|åɇn"÷°­4oTþ'/JmÈöÒÆâži¼Lj¤&Êxî>æ­4Üñn/\昚&#143;#J6 üh]Ëiä_„¸Ã˜q&#144;bSQV”î7½GZW1›ã‡Ç“,”¸âB†ôúW.ê²2‰Ù8²³%é²7!*?)&¸½Šæ+y´h2±Ê{$—oµ*'µqê:±üSòv„âÂRÅ’M†»jv-?ûþdÕ¦HWdéH~A*Ró¥YÃL·©¸°°Ö©&#157;ØT®U/&#141;äF6­ù’;Ozèϲ–Ä>/Íy7ãYmÉÆ´§PH·Ê ük¯ßÉ.zÔsŸòc?”Ž<ÑÛó'bþBº½~Úž°ó5ü&#141;’ä«Ze7`IÒÀWf7Ô®Y£QÒí×{­Zj‡8‰)„nêžµO!á1ˉ}•%²¤¤‹&#129;[ÊŒ&#143;L˜„$\W©_éú¸†üj¸­Õ¯ÐG%)€ooAB£¯ª×î•2ÅÄ•ØÔõCPïío©>D±túÚ‘lÃ&+ˆ: zVtãága‰Ó·j[‡¢}ÍòP”í*·­+×õgª,Ç&&#141;¯,ÆfT8µçSYiKŸ{êhSå
Ù)Që¯j}X�O~´š4µ’m¤‹jUH&#144;2&#129;gêëKZĶç-zNž3Á×ޛő—5CP~48Îýá=UGÅŠL°Õð£2ÇDЯ¯­<ɳ]´¿ëT±YJ2‚{Ô¸”$&#141;5Qñ§µ9¤õU¨s&#141;Ó29"’½)¤OZùRHæ	;†þ½)¼ZiQþç%__ë[&#141;ä·&#141;µ6&#157;ÇZ–â&#157;6¬Ò¡e~µE~xZ~­M'Còç¸Ö»©ó’ÚT<çÌ_ÄOœ›4gŠÌ6·@*ôªæ:f¾®Ä8ÚŸ›&4f’.’VüoOƵ!ÎU€mÕ2'6â›6ºTÿ�2—Èi€ä˜¬>åuÔTõ‘•´ñÜ¿Y@SˆQ÷µq_³B‘&#157;Â4Ái…¶n-`E15žÆSÈ BÉ•’Ò¨Ò…ú9}ž©Xg%ãSm×1(,º‹”­:åRqoÓ8G5”ÒÎ<…‡®CO(I:ji,yÿ�ÑéølˆmK³ˆMСõöþ5
|<íz&#144;eE6QÐi¦´&#157;Oõ³ìÄ7׻ƭ}&#141;o%3–g—‰=´«ûÖµÿ�ª­&#157;N�ÄõÅx¥Åju®™£,Ùä¾v6¥èÝÆéÂWŽäm$!&#144;§ºíBè,^çä`¸ª’28Åy?¤x¯z&#157;Ðò;ˆäk:Õ“Š
ú]«T®Ã‹?Ùð®«ûqПk
&#157;Ór&·Ç0¡I[­¡tQJNŠ&#143;’r<n*™C¨RP>T‚Oj2‡<ÈPÞjÓµ7Òµo‡…ȱ•H\u\u½%§àˆ¢cDmJH/Sý‡™E~Lë”’¡ëc[ÈКãr3L¯ûIJû¥oØÌÕ¾9·…·\—«Í³DÀñg¢)º�RM³pEÈp¹\œ¶‹%I[nëT5£å—Kü{"g]}J/)&ö7©j«˜Àeñç£å–ë­)m!GB.
sn+!ÙÙV™Jb·&#141;'B¢Ù®}åÑ—0ððMÈT‰1Ð…¹—hêj+(&#157;ž>Ëçî#°c[ÚÔ¶/—Mä-·öXˆk¿Ò§P•téÔRªî%År<Ì©Ï$ËB•þ´ùÐ6”D´Ôc-h
‚&#144;n}*ÓÙcÈcp&#143;B°¶ÖæÞ€ƒ]^¿a,ayüzPâÈh&#129;scjíõûãKt°vƒ©:
ëÎÚ㧚ñ©AKI]ú&#129;­Wȼâ¤BŽ„)x§œ6¾ï	"&#143;Fgå·­´©ÂäW­äüçÕ~PÌ%+P:Öê×_œ4¼úZwn Ö…©[ò:‘Ç~Ñ)_ŽÅBö¥¦Ö&#143;áÊ䧌jRZ&#143;p<š[Z
çML~5ŠóBùùú)muzëæ¸ñÇÔÚ^òÛú€­—£ìƤåVP Ö¯_Ó~ò&ºñÕf·Ž'U®¤Ð7Š¯^çáXÙʓν(pü)©`ëºÞô·=4«d.vïÓ½-ÁûÄÄd�Ô*“Äš«² 7_ÖŒÊv¥Œ&#157;ô¹¦ñ#_¹
Æê£â2õÓ’?÷P¹G&Õv­âÆ•—#MúVñ>Jc(Jµ^‚©TòL9Tßæ]íR°¶”2ɵ·&#129;[œ.ª¾f}
'ÿ�'½o©-dyœ^‹¸¾¦©"vªÎcuŽâmLlŸo$¥X‚u­Ã-ÛÈ n¾•ÃKĦ²ú(Þ£aÒNAVú«x—JéST¡ª¯U&#144;Š†åÙÝWO!¤b§(<¸Ø§>“àï-ÉddÀSQe)iSð¬,V(䬺¢%:¤^ô	E˜^EÊ¢ËJ·TØ ^úP¥•éŽÊ²N6Ÿ»&#144;¶×Ð\Ôë¦}~
léÒb”	éFѵ·DŒêX@ZŠÕa­%gN½)/3¼.—Ç„Öÿ�ä,\kɶØiÄÂÃQazŽúÁ8/ËÁ(©+²n�pŸJäÜp{=MìûrãîŒï‘kOÊEFý\Úõ|™Äã¥d^)}€«õ¥ëOXC›pŒè_ÿ�®ZœmWú@ªgMrÉ¥ðl»Sò­Àk]2’…üf:ËN7{h]Ƨø«<ö’Dx0WN#x=-{Ò]Ǿ9<oÆÜ¿nE¦DÀÕök{õ¤Öã[מ²ØØß(ÀBh‹ÔnÊw‹É ¥Ç‚€:‘[Í&#143;rFßN%ÿ�	!à“´Ž·­æ3åãŽI&#143;æe,4‡V&#157;ö¼Æ|-x÷�ÏHH^Cs;ÈÔÚ¶´1¼ñl/û}!ÿ�(#QèjWJH>\Ä‚*vŒŠ·å¬}:ŽÕ¼&#129;9—šPIGëC£ÄæßS¿û‹¼
Tj’…4öQ
K2:š{³£3”wæ(rÞÕ:l£Ížä„”º«ÜZÔšªÊÏ3d<—m°O[TíQ&#144;å!ºËÅ
&#143;mt-+ŠÍ3ò„ðSˆ²&#129;ÜÀÔîU•W+òìÈ&#141;&VÚ,Tj–²x˜Ïæ„ÄƼʡ¥®ö$ë{T¬fhÇ-ü…–È.f2#Édªû¬ð¥á¼bû3™ç¹H‰nXv*¶âlz
iC‹þœ&#143;9™÷µÂ»Õ3®76K#Ç3qŠ %p¨Wg«e¬G%ŒSSV²A:W~6A~áÜ;.“+‘Ii¿¹BÁìk¢h²=?˜&#157;øK‰q¦‘Ù
·´op*&#144;Ò0&R•Þ½Wåó\[µwQZQý¼‹x#í^Cí€VÙ
HíqG¤ý&#157;«¼†ZtÕ6£°�:$Z‚ÑÆ_y¡½-¬ÿ�RIΖº³/#=JM¦<=HY ¾s¬½+Kî´üë7Wñ5£ÑôkèóÞMŸÊ¸½;Öôká�"ê7£2õ}zéõ1qb)u‘\[$ü·Ò—…Ð.s…¥(饱:¦/ÕZS4§ÛÉ¥dªVíX#$Ui[&#157;4§ÚÌ6“©½«HÉíæ:ÜÑã8rí}Ú|kpe6æmÐéé[‡Aw5è¯Ò·ÉË…cZO&#129;”ã9t§@¾•¬—šöWN•¸
ìÛÄ�jÜ-ú+É-Ô¥’~4ªw%Ü›ª„­Ãh’4ïN|Aæ	�ê(Z¢ñ1_U¶%GáIG)~7ZP)øÒYòdf÷éO˜]+ßÈu§ádS}õœ*ÝÓµ4S1y8ÛiùˆVû•&#157;`¦å{‡¥éhX¦<&#157;–þ0GÀPµ+˜îVË…!ÓuhNÑz•¤irl¹òšj;dô�¥–êDzÿ�ñ©èKr%cóV•¿cÑñ¡D
&#143;#©[kL?±j´`!Cz\é³I%	Ü5Òý+s£äðoæ_ÉÒ³&#157;Äã㟳B¶…¥={u.SÓ�e™ÏÈiIe`§©×¨k×Q׫­×‹f܈†Ù”ÊÈ‘Q×®¡¯WÄ<ÄW›Ü‡<DtÖÆ¡sÄ.y;&#141;¬²°@V/C7‰Üñ>G‹&Ú“ãHÞ=Vi?·ûóÅé)�{
]l.E8®5„€âTÓE=ô=).Ë`±Ø±Þ	Úµ¶”&#141;{T®Ëâ—èPSoQÈ¡­·‰×2Œ¬6�ý)a.CY	PUìSÝ=hÍu¸
™&#144;†É)LD„¤U&†@>V>C(ê~Ùß·k_¤”ÿ�…?”?8‘ŽTøi
¾ép&#141;®M)¤‚¶Ø&#157;~4”Ò8‰N'r¾RuÖ“ƒÆ»Ç0<bsH•‘””ìãxy[‚dzÙn"Û“°j.•SÊ,_˜óL;ÁÄã¢�µm¨J=oÑœ’òÝcrMíb)m<‚Œ[³ü6’µß^µ;L³RÒ´¬Ø Ò_ª²©ÜÂa%<™ 4”ê¢VszŹÖ7ŽI›à„ú^ØHùTzJ¼údñ~4Ãé!
µÔT (pÑkÆøÏãÐð—&#144;˜ÊП›iq?ôºÁä'›~Táœe´±Ça4ê“qò¡
éÓ¥FàüèV “Íb*ñ“wÛ×áKƱ&#157;f¸<öæY·Ö&ê)Qé@š&#141;ƒ†`ñð`%n<W Ü•^¯ëÒu_šÅ¹"Zü-.vØWw¯B|eq)Pkîö ‘]YÛådg¿q!ÇÅúï&º±¡ãØM %Bß¡¯W¯Ê-\2ÚÔ‘ê{Ðé5Þ&³WïC¡‰z´n7Ó¸v¡äïÇ\ƒ"Î&:ŸWБCÉÙŒôò&,¸€îÐ&#141;á;½Ín»1êü=Æ¥q¼Ë,7,!L<>eM+³Õëú|<ëù…Œ^#0†ñ?l»@°¹4Ò½V~{rú´«Jô½)Ær—/+»1éˆP#N”–Y�g>e~´•Fzü«¨‹éX¼)™î+4Kû¢7kð­#þà N´Ü?rph•VägIÓýZ|hpÒ>VL›|ß­n†Î@ôÜ4­Æã¿|{Ÿ&#141;Ì”'뢨xŸŽªpÿ�º·Y%S	æ­rK’D¢;Þ’Äì2§I¹õíZB¸ß‘k	Ýs µ2“á¯ñl¯!/-'^—¤è´Ø˜=–%»úÒÚ2©¹ ËJXE¬
'Üóå&#144;Ì{j”oÐõ¦èÙЬÙûwY}éå•CsƒŠ?8£)æM¿1CéU7UçÂ�œµ)wö¥º
»€”I /éïRײ#GØx1Öû- u=ª^p¼zûñir%h
	õ£5ö=ˆË¨‰0È	Ú,(uoB9	9Õ¸¤°â¶ßB
S:ø„2q¹ Z~kž#pRHµª™o 4žë®¤¢d©Jù—ÔÓZG
üCû„„%qÝÚÔ–Qö_ðk±.!‚„&#129;{Ø
–¡5:Ås¼eüܹ$7so…CYB団“8Üå%Ñd Ô5”õ‘¤.rÒi�€	¥t•ËH&#143;’ ¡W¤º/Šá…%¡¡Ôõ½/‘n¾å@\&#157;(£» ­:&#129;ñ®{Å\¹e=À¥àq
é`ûÓBø¨Ÿi(’/V•¼PÖi!V7&#141;QË}ôkb~­4†àd^+ÎÅÑ”›ô©Þ›‹•Ìa`mHG¨:Ü>ÃÒ\¶ÞPlÿ�H4½n+¤Buµ,¥D}GÖ›¬‹[›–Þå_½iYxXÚ&#141;ˆjÆÝEkL¿ã­Ài✒FÅér=izË<æ´¹BT§5KbÂÔ¦•šò*ôøn5
²•(¬VW5çl¿V
çuÕ8õÍÅ¿Ò&#143;ša¿&#144;äÌ\%5-¸% И[6uˆq&²8¥ä³nÆyÉjÀéjç(-‡Ç”%‰*;Š…­jž°¤ÌkÜ;˜à£GDRR…¤[OáQ¸1Î`afC‰*_þ2jZÊ{‰1ÆP|É:&#143;µl¡cxâ˜?™ykdHêmzéÎËS1¸nŒÒ•ÈÚi0ZP¾äÜXWV7(Æ3ù’7ÊKûn«£B[u»1³Æ‘:Ü*E‰õ¯j×äü3@&#129;j[CÅhÌ5u¶”&#157;>0˜ ¬Ž”:ëÆh[•`Û—&#143;xJB‹a'¦”½wú°òäî<⤹ö­¬ÆiËØzŠ2קŒ|FÏÃrOµ	QSe±d‚uªG_¯Î}ÉÈL…½«ýi&#157;~¼²‰/†ëÛÞŸÉÛëœV~çrA_Zo'nIVG¯ÍBèoÐ?‘”\Iï~´–¡¸–½ª¸Ñ!¸ï[SsYŽ»#­&#129;”ÐPŒƒsDQÕ ‹š":¥›÷¢¡"A'©Ò³K纫1ϺH”†ÌÀ:Xe|&wøÖ>ð'¹7­Ð±%©~´¶%¬ŸmðµXw j\7C&#141;©ÔƒßZKA½bÜ&#141;!¢”¤–°©ÚKV&#143;æ!ÇA;‚tö¥èKX÷0äëZ–ÄQ¼*ú&#141;kOªøëÈN&#144;BÉ(¹ïO€9³W½@¡¦Šq‰W]‹›	îM¡¤IJyÐÃQ&#157;&#144;¥%Hž·Áµ¢`ÿ�f²m‡þÑÔ•
A½sïÝÔ®„r?ònÇVÒÂN©Mˆ5Í}×ýOê¸ÄBÊcå¶Æ?ý²>b4­û½møã™1"’óf;‰U¬«^š{ö4É?‘ã´ÙVûŸ[ÓOgj7ê®Wå”%
Kv+"Ã¥_:©‡9Èä_K[NÅ&#157;l[4‚üm—ÝK‹u;\xs]?Z>Lõ§V×
š¨éoð¥´ð/Ïÿ�)qÈ&#141;¹îY�Ž£Ò“U«ÅÜÛ™ág-—Э×èjt8óW ÊÁ^*‚Š‰ÜEChë*6§>—Z^ÅÛp7ö®}Äî^‹àyO»ñ2áÛ¸�	©X
vN1øè%[&#144;­n+Êë€
­X—$)@w½%Éu•{¨Ü³c…%„¹Eq%#PiKâ¯R¬uõ§oµWÓ¥7z¾Ý¢.¦îz!"„$¤%)H@ì-ƒÅq‹¸zRX2%Cm-’
À?ÓÖ—–Ådãv:&#129;6¢=7°Û€.Ã^´[õÁ“bS­Õ¤(äRÚÞ<e2xçŠÐËé$ÚÆÔ&#157;(4¦WÝ%ÔJ*BMÀÜMn‡FHæñáÇûi
J\)ÛsjiÍgyHQr&#143;»-÷R[Y*ÔéëT‘\Ðk¸N#&#144;[‘e)½ÉÐj;ÓGFaç|jF"â±ÒöcÔ£µ´“ÜéMÈêõ±ÜÚg,³u[Ó[ÒØ´Jâœ{+&#144;km­*êNµF­•®øoÇ"VÕzECYOTëX\¶2JÛêv(±!7ýj|â:lc˜?Šñ²ÙIQU>'ZJYÃò{¶ôä·ä1ÞG_…[Äü«äØ)<[0]ÃÉL†‰$õ_zëõûO-{6(�&#141;;i_Eªü×ÁlœhF¥:ÒšzÖqà‚›Ûôµ"¸õ¥®(m»&#129;jw^}lçò$Ÿµãd¥[^—ô¡#·Óë&#143;Ìüš`Dz:[
qO$­zÞÝê&#143;OÕëïÀ³ùì¥M¨ª{ÓHíǪA®I%´ëÞ0MÍ/=l“&#144;ÏŽÓËa‡<&#141; Ø+Ö²ù€ÕÍ"æÿ�ÎŒ«&#144;œ&#129;Ýb&#157;jÕó’·¤‹ŠYRÖ•2W¨:Q"Ð:aˆ®»¶úßZÝ?ÙZ§Íȷ›¥4\:õFSj÷øÐ<¤�­nI¢cÀ›uÒ…¡×
½ïKäÝspý;Ñò4Ñ;…þ¯Ò·‘üŸ¤’/CÈz&#144;•[¡½¨7:’ß6–¡orѸþsöð	75-Tø!{™º•’úRêv(2<¾KºyHýkO«f¿Ü¤¹ó«ÔÓÈèÊ‹%—3t�UŠO&#144;Ó&#141;Ü“©ëG*AãÉÏfñøñ´	!
*°�kë[C×ìgàÏøsÁò°£d²Y-æÒ
ÙImZ‘ñ®e¿0²yV¡Í?qÎ'&#144;k&#129;ŠÄ†ŽÔ­j�§µyÞßw/×ÕŒä¸Ôi<̨Í'íݲ-­ÀÖ£Ÿe©Ýq]“&#141;ŠþÓÁES‰Ð¹·S§sV”·]c¼Ÿ&#143;?ç„Àou×±M*[¬¶Vk!ÂÃñ”O@«UÊ]H‰š&#143;äJœh…#¶ÓÖº1~Ñ
9ƒ1Žä³e
F†«5ÀòYÂü¿˜Å•.3‹i6²@$Vºé¥êOþEòÖ&#144;°Ì‡„}J¡Õ¤Œ'?ùo”e¦©É³HQÿ�¼ÖèTV9㎀‡¦-k=u¥·Œ&#144;yì֡ªJ²‰ù&#144;¤¶â¶i{Õ-ųq{IBÚsc‚Út©Vãg?•ÞD ˇxµ&#129;$Ñ&#144;.T‰ü†ãÊùt¹£âŸˆÿ�Ⱦõ&#144;Wªˆ¥¹/ˆ±‹.Ë),²#’‹&#129;ñ¡Â܆¤6R¥_Mo[Ä<š}¤,n7±¦†&#144;gØ.Ʋ’.F–xÞ<ÏRZ}A�í¿KP±¸i”}ßÈÐ!GA¥©i¤På°èî%ö&#157;²	ºFëiIFe!ûÃ0‹›Éu)ÔR›ÁœÌåHÀù÷$¤õ¹¢sÉ/4Zò)$‹n§i.C.drÛÔûn©@›&#129;º“©ê&b9”ÅLe­M„›	½&#157;Gæü’t´aÊ[«Q‰í¥<ú©•T^Q9Üj‡“BŸ–äúUeS,±üäæò

yIRÕ¦µ&#157;8Eäre»
+&#144;éräsz2º}aܸù
Z% ÿ�@µë[ÕÖY\ë˜$ã#„º¯¥B㯽 ‚Ýæ|&#129;wqå:Mú$“Ö¥ªK‘n;)Ì$FKíE[Œ¯OŸuÿ�…ª[ˆÜ¶Þ+'#ZäÄ”móüu5˨†þ0£ñ”Çuq3$;·äH?ãC:#.Ë;9¹®ìuršÜl¢o§é]~½/Д0ÒA¥}cà9Ó¥-ߥ¥s’šJMºzVšW9:êCˆ°6¦òtg_òŒMøI-½¢vªÝ»Sy;=9å~væqì”úä´^aJ6¶†Žo]Ù¨|ÆW2Ä,\&#143;±ZÖ‰*½é¾Ž&#143;+Ï–&#141;Éxg'Á4—Ü’ÆÛ—R,�¢®7ðË&#157;”âÏÌ£zÝ_¨ª|“mÝ(}5Ã*“cÖƘ:@—îiyÆëŠ~ýG­¹ aÔÒÚâ½×î­ üÞ”¾Eµc”ŸuG†ãÉõ‡ìNûWÇ3H8÷ºé[öìAw&#144;kEGW¾”ÓGžÄ'#JI·&#129;@ü+]ðÞf‹2ºxTHíj&#157;Ûy>L¢îZˆµ_¡—öSéÃg?ÿ�5Óïj?·ð=ŠÉ1¥°ç&#141;æTÂÇTš>}4Ú0Ü…šiO5í¼N—¹§‡›Omà‘ïE®“Z”±ªI©ß’ôá–£®ûS×ÂS“~ª¥ÏÔÑ
N%ZŠ§’²šJ®
ºÓF|Qèn*³]%¼	r1¯µ.+¾ZPP_§½|^Œüÿ�&ù÷–—bfS:ïj×=ÍyÑß’ù={øÃóÖCò„ç·Še�-¸‚T¢m^^þ¤Õo2xtÉn‰&`BÖ7­²5&«êˆÚ&#157;Œñ‡†·ÈGDŽ¤×L©ù1lþiØòœiô¢áM.
%/&#144;M.DÈΡ$«¦‚­šR[Àã%Ki)¿CU”N7‡)>FƒŠícGÈÒxN>m’„ý)¥6L§ñY
)ÀêR¡ l‚I¿zn©ÿ�(ü RCˆPsy?H:Pë2yŸ‹œÄ¿ä&#144;‚„‹7Ö–Þ‡x§Éc’Ê>Õ›¥]<žµ-P´¸ÜmJB
PI6º½êlÐxÿ�v:&#144;à% jzÖfŒ”)À–ïp&#157;
Rw&#143;żú€i÷íZ–Æ&#157;‚Æä#%hRR›v¡Y°A% ¯KzK£Ò3p£#c‹ô¡`&ÌVLcºúiJÊ“ŽÉ}^5Žôù&#157;n
1þÜ¥©'¯TšnqI†ùÃÿ�Gå͉!°–ô¹ëÖ“&#157;¥ðíhÒÿ�ca2_Œúq"äRï<SõY>Xänæ2ÒÊ6&#143;·þ‹k¥H$y&=[Jr•½H%%^ºÔý—ƒgCŽMäX'òHŒJ
×oAzŸ‘xÄÑö¸÷œûäîm³ó"ö4¶§¨š9gÚÔ[-OŸ¸©]|£¨vSr2F[*$&#129;ñ£7Ôjê_V_¹Q™.­ «p&­1Ì®n~«´)µ46ØûU3WÄg3³rƒ¿rµƒ{U#§_‰c=Ê!(DŠä”§¦Ñè+:³TÎcò¸I[_†ãOô‘­-2ÁkÈÉJ¸ÊBM¬¢;V8—
.!Él…#B/R¡ÆŒs’RÚ#â¥4Ê?¥uþ=Y-#<¥¾XÞöÕÑð|`ÿ�&#141;s؆² …ø³‹ÌRgã¹#M°uðîQÐvëBd“%Ïg„
ŠËè˜@°XþêøÏ*“Ö÷ÕÖ¯°¿GçøË&#129;*ÿ�J–•™ùt…&ö¥‹ã?ŽIñ&#141;ËVÔ§ê&¨èÎ^vüñÏ ÆÇ}´E< R@±·µzìÆ^
Èe_È’_° §Äùtøò4Äü}¬‡"&#141;![Ç&#141;i!IéOI­ß£Ù—£œ6Jñ’ðLGSs¢H&#157;¿:²h1e¾‚…$›\[½íõ{åþ¢ô~«yõokÖ±áiR”› î?ö&#141;M-¡uj>E奶¡>¢³òü†Õ?6µ§à¿rÌËÐ&#157;y€ÄY*±R®’O[skÝÖ3þ>ãà©©3åÚ�Z.¿
KìˆkÚر|[&#143;âã&4h&#157;¢ËR&#144;/IvOØLÌwPŠÝíbE³ÏlÏã¨ÿ�ê§Ûå|Ï&#157;tî#ˆñm‰P÷<â€M&#144;›kBìý­2ã>ç‘ÆÝhßÆ›iïR»n§b¸
&#144;\µ†Ãzí¤^—ÌÓB¸œ†°æÃŒmHqjÚzšiOäÈùÇü{ã|‰RäA&#141;)„¦É5O#ͼÁšÿ�Žy¶¶â«£zy£y&#129;ßÿ�&#143;ß&#144;#¼ÛLBø%´ (›½VSþβì¾9&#129;˜ä”c¾Ù±
AÝèÝT$-I)*J½¡æGYjD§RË
-Çl&#144;&#144;MK{/^ƒãŸƒäP£ºÓ«jBÛ
q6�ÛQQ¾ÈYìY9ÿ�³8¤v÷
Ò‡íV{ÿ�94†Tä$‡µÍR{ ù³\‡ânQˆ–üI€[
ÚIùU1³ga\‡ÉÂ
Lˆåê«*²tÞA㺅+¡é\þßWz&#143;rŒ¿æ¸©º
D„!ás îk‡^‹ÐÕœü¿j8§*Æä#DyÙ>D½z¬ m¥iëãžÔ0Óò%1$+î«!²F¦“U;Y÷!üo9o99È×månÝoZ&#143;—É-QÃàil‚[=©óIÕó\+nªgN×NžTôq[)·Â·ì#r00ã&á ïj|íLÞå¯Àµ&#141; tÔò›É@üä(€à%#ê³y„¹˜Rš-®2”ër&#157;t­C¬’cüx8R¨d®ú&#157;‚¡äÒ·“Ç"W&#129;1T ³d'g­i ïZâ¹| mp£–V· §CFj-ˆÖxÿ�ã*vS‰+Hº¾jx´Êå¤að-­…-h6'h:ÓÂܹ&#144;ålFS,X9¢FßjÜ'¬KvFMKd^ݨ Ó#Æ¿&#143; óõ:™r|+°*¿½/&#143;MŸ_kGÈÿ�Çx€d@x>&#141;ßI]ôø
×^›•Kÿ�&#141;²l²S2…ºÓ…ñc¼ËŽÎãkó»a)Öö4k£ÆpæþBd8¦<E„Ên�ƒ}>–p<BYÏù;ʧ©cî(W]¥@Tô<d™_ÈRù#…¹™yÌ~t%Í),"º>ä¸î¼ˆ*ºÔ¢
CÚ]å·r}Çx§ýª/Œ¼ëvU­Ý6®}!cÄy.CL§]]¶8IµGV’•8'›ó‚C&#157;Ò-S½ê:Ž‡uИ÷°¦K‚¨|±ì%²OÊ E•]™i–Ë2HŸ-Ù%)D›ŠxèÄd99E)	ÕX¾cÒßñëó&#129;KTLþ-#:̦·Úúw­Õ¸Ö¿'ó¿Ç<²Jgbã7CæR&#143;åIÓJÅ]Íá³/¢"Kl4݆ñaÓNµ>·`¬Ëâð1«mn‡üBÛ‘eš[G¬¢{YwŠça÷’¢[úÛáKC±E&#144;Êò|¤A&#144;ÊšZHºÒž†¤ßU=îQSL'#)¦J¬S½@SÈÞ=m
F&#144;Ì6å®Zä:
‚•¸Þ©,S9~¢©²•ÔmÜM}]Ôãó¼òuÄ¥H{&#129;½CZRHƒ"kL¥jq`mÔžKd1˜“÷¸9®Å_÷Òß
9÷tbÉõ~|ó˜9éó]6âÒU‰øÓÏf×^7ˆÃ~<äYY)I„àfÿ�]«c?SkÛ8õãÎ÷G˜(YÄúŠµÒ:×cX‘+&#143;!+Fï"“úŠIçQáoÊØÄãçÙ¦ö!JQ6­4ëô﵉­Ïî�:&#157;)¦&#157;ùŸi\OƒŽDPVæÔ«êÒõµ¤ï±èÎ)ø?&#141;Fuç¼—B@>5¦§t–½¿–ÉŠðøJmMcY*kD+ÒÕ;¤¯°[÷íÚa†ÒÛM}�TµPÞËó!I%j;Ô­Nî…fdc°—AP'ãIhy•mJ)Iº”kv©šaõ]j_NÕ¼ªÙµö"J>ù¥ÂŠT,»ô­m_­ªôøÔ¡mʾ´¿&|Þ@Å?ÓÖô`Ä'9.Kî›j<ÌJ¬JÁµ&#143;¥QO¨¸ÎÉ0ÛRgcÌs#éQUïjÝ¢*òe�PÍ6wÑ—­Œgðø9°ò9ÍI1R –TF»…ªž\4¿/4~Mâø^sÊ×9ìspã­a@"æ–íºÏ󟃸g€ÈkÄÙÜ�½%öP¶•Å?pX[rz`P²6µ=nÒëMû&#129;‡Ž;¢ %*Öâ£tŸ—ÊÑQУuÒ´¦š¨Îrù|r#
-kUeRn‚ÜŸ“J™#&ÊPâ&#141;ˆ¿j¾*¹Ó0ÊñHœˆNŽZ	
¥^%[ÓA]~µex§˜b?dο&#143;ú‚EþMOƒ„‹Î°â`Ùmªè#ÔW6ðKõ{»ðŸä˜Ò1
ã%,+ &#144;•­­­sn'^€`Ó™ÈGQ.![ÓoZâöÊ…m-~B›;ˆRc›!!Ãì+’[ÒÞͺêZà&#157;Hº28ß6fJ„p …Ž¢úúU`ȹ‚öS.ÿ�ÛÀiOÚé¥ç‘t¾Èæmqº¨wŠxƒ9'™„A^E’&#129;©¹ªgmÆ–qRŠS´õIBÆm—Èh¦Áý)5¢Pœ|S³œ[…£a®ëW6¶K¥Ž'ÜL«o?ål‚/íBm¼›T®e(Cn.2?Œ¥6ºiæ&#157;>»ÓnAÊ|4·Cj:þµI·TçªÇ‡R—æ¨(‘u^ÕLè´;&#157;8¤´„£eÛ7§òK‚¼'0Å5‰0ŸRl¶“è)z¦rgùþ;<ÊÅ¿âFëÙ&–ë‹g
æü–yPC&lt
¡dôÒ‡ì?…¦àþr¼ƒ"^pHMî–Èé[6Tï­GÎ?)ñÞQ	l<ëiYM·õ¾•YÎ^>Ì0‡¥<˜CÌ…(ì)ô­`øÄ|o‰-§Î[û§äw©ë#âo	&#141;ÄåÜ*P’ÁQ!&âÕ;Á¬¾!–‹L!-mXšæöü§¿&#144;‡%ù”€f4ùsh¸O·Zå×ÑŸ]CîI\p	SfÄ
•„±+$Ô„L
)@¯&#141;/	ã„H8uÂDÈr¢uŠ2ŒeœÃ0Ë®}«J� êEuæ„eÙ¾¦OUXSÈ|ä0ÛIqvZ~biâùËÒŸŒ¿Eå©mŸS®­½kSø½çü<mЩ¾#kì°ÿ�ZBx¼ÃùWñÞꛀâ&#157;ÖÄ&#129;KA‘ay‰HFIõ&:ÍßJºiC&#129;×¥8öC%†`cÞBÕ§öÇ­&„]3ŒˆÐ~r[l/[›w©,£–¿Ç`üÑCªA%K�ÓôËn%>a¶ßA„&#141;ËOóµMšý“’[d¦Ä¡×¯§Õ~u"æ)ä%Áq{Ú¥j¹Š©{ÖßÌt:Z§uU&#157;V8–Ã-¤”/êOjéäB‘±³‡]e=w+A[§ïÑ1¼{AÆBJE&#129;Ú)ý{½o:…%–ÊÍ’�-]3]‡òìMYCjHî
kxG™ÿ�,ñÆæã×3ÿ�ÊØ$Z^º}:çËÇ«cl‚ô*ßÀÓJõ¦ÿ�òÜf•&#143;’Ûj� ‘Ö&#141;ùréé˜Ùdìxº¤�’
©/QÚÍÙ±Ýq·éˆ
¥âZ«4å〕t÷¡ãÒÙÕ.C&#144;–‚Â\"ݯBä<YôÎB\Zî³kúÒ_[L&#129;šnâú¨›R\+œ,¤å’Qd›ß½OÅlåY<ÔgÁZ&#141;Á¾”dVe­aù,wÚA.„é $^›‡à©¼¼uí+ §½íBšGåœ~ç^}	-‹›”:Üe?7ýÓÆ.::žb9³JP
ú]hÀù¿’9¢¯J´�"·¯_-ÎÇNæÞò9 ¡+ê•nªõ¤ÁÂòÂþßîlá繤¬¿ƒøÆL¼™\²œ.†üª·ð5‹EëÀapm	ĸèÔni8Bñü¯´¸—oý»„&#157;)nCˆò94u#sjÐw­! iîMNlqwïaMôQògÃVå!;7u«cJC_y”:”AŽº×w­Hð¯æ,sø¾Däñw–¥(¶íV§Ÿ,ÏeXõëüj>ÂÖƒÂskÃäâ¸Âö­Å¦àû&#144;+“pš~ª~(ç–¢yô·d¤¸Tl5Çì‰qêþQ€`øٌٞÛ6*J“õ\þ¹8ñš³±Q"B\^äd€ió&#129;ÑÓ„–¥xînAW½VNF™zÏñßäÎ	ñILÆŒœ†ÑuÝ'Qñ¥·Šçàdä—E0ûNÔÒ]ño&1Ï¿.@å{Іmë´X
I¯”ïËÍ9é-8—Kzu"©7xJÄròœKÄ€H
ÿ�
–öžêûÍ!DŒ–fÄ/\×Nk¥›¸yG’Z¶î–&‹Ñ¾=(ÜÞƒ[^ôónÏUú=Çxf/3ŽóýËl>p
­Ò©Ÿc¯5”shYÎ2Ä ëI¿BMVk¦¬6~^sŽ&#157;Ë=uó],&#143;¡½"A :F½.ií¼W1£ðì<¼¦ATw%Âþ5
éÕëÏF\ãñ6gï™*ؤ…�/ßZ”Ûªzâƒñ÷—šYTù"2?0qDUq»R׬ß?ÃEťƱr’·›PÝ~•ÕšŸ?&#141;¹TxùuF΄©´®×U‡oSOks­““gxŒ&#143;qœB7[T¨z{RÚ× ¹üwŽÌ€ä¶¦£Î”Ü#~§½GT–<ÿ�‘’Êd;Ê&ÁG¥rí|ò|’d\ˆÚ•¤íQ騵sj9­pìœVó’9>}Ê&#141;Géz[ 4~JœT˜ÅLE($h«­NÆçXÃù¼Ž :Ë(´£ $ÚÔÙ†™	=—vTŸ+„“}k¯0fDq–Ì”»}jœ[8ˆÒ1Í$…6A7­!¹Æçø×”Ìãå³
wpïGPÒ7÷å~V˜­ÈD’‹‹‘¨ÿ�:N@ã:ÊóVùt%³5Ar“pT¯Q[…±æ®]íâÒ },hX_&#144;îÊŠðÈE–Zq½B£ÔTl7Y>_›ÊÉj<™ÊK{¶&#144;F—©q§ÃÑ<O&#143;à¦â&#144;™.	/8žçq¹­D…á²xGÖ #dEF‡¡ G»PúT&#157;«]µ¯«±ð¹õº½º&#141;©ìNåI‚¾U{zÔüFCiBPÊ5:[8¯S¶l‹þ”&#157;MZì&#129;­ëbü·’fª×=u®¼ëàùÈvtÆEÎñÓÖ·O0˹W&#143;%l
AV‹úñǘ³1Öd¸ël•(ö§•Ù&#157;8çš’Ü&#141;¥)ëkQúµjì%Èí%÷H±£Ô©j”¤Ûæ Og*['_çO2iëQNË){õêuÖžCO_2²
65¬4õž‰’RlooÖ£¨i…›™g‘¯m5©\ŸÇŠS<ùw(ÿ�:JlÅìúšZ˜¤‚ô9Ó\‹æ~än¢&#157;OP½g²R2Ž/s„«]{Tî&#141;'E¸W±¸¨É„­~¦–Þ©2,…žÆ…o؃éOëÏÈUïû¶#6(	M½
_&#129;Ãì~PV=elî¥Å]?òÔéëܧMÇMhñ=E;ß’¤ºÙmÕ©&¥RW·Î¼hZ@>·¹ 1<ÚG&#141;mßêé­%л‘¼ê·8lo¡½/ì4‚HÜ&#141;VJ$v«J¤ú¦œáXÕWýkÐõiHÏ9Üf3pl´%×R,Ø5_3uçÙVJ]Þ¦¶ÜØ…Kz˜X™—à“vÔð7®}RÛ×·8O6Ëâ1qU
å°êR¶›^ÕÅì¥âË%Îrù•Ê”·
Ž·7ÔÔš@ú²Ž¸nt?Ó\1ÖæJV¨Q­?›%4ä…&#157;Ë×Üšž¶i~åΖµ»Ôu£‰Þä›|ie+’JÞuU&¾	¥
ð"YQ-õ=j[ÒZTÊà.J¿ˆíøZ¹5§.Ÿ@â&#143;á-DëÓJE&#141;¥8/r-GÍ×ëû¡ä²ðÑx² Sçnœ€¹'™äpMYUýMêùÒÀ­‘±=««4%?V
j½ìâ¸i|Gœ1Åæ·*C!ÒÙ^õÍívú«ÒŒ~lÄsVÇȆڔ„kðï\¼vfü—Â9µ¯	‘1’ø¹
íUávóï4à™ü#®L“%É)P±¾ Ž½«ªkˆV
=¶‹êpÃÚî°¶¿­¾‚ºRò™à·!AK!)Uýin“Ö‡s¸Žk&#143;†¤¿&#144;qÖœNïámjZÙ.ÕŒ«·i¡åV„&#143;_ZçÖœúÒ³?ø»!’h\htéQòs[ÐsŽÜãŠ2e¤¬£]G¥#Bä䚟´i°›hšNŸ œÖjµßáT™RFm.…K-§Tõ®™2'.:¬„ß½?&#144;Èä3vIÓÔÑ‘®Z_ä. ¤«Uö½Æ&#157;;&#144;de°[Z.ØÒYÀ¹fór2`:¥2J£sm:Óx§ãVq&#144;ÆQ–ð'­ýjz…Œó9Žz¥^&Ç éRÔ8eMJ
Jö©N&#143;&#143;ZNxžI˱«Bã´êŽƒP4ý*z=ÎÖ‘‹ü™ÈòŽ7Se'MJ&#143;jN§_¥qÜEεõÜ|gŠå²…
M­jK“x¥6zIr3&_(i’>4>‡ðQ¿1�›¥ë]CÌð'”Ê¡¶–R­A¤»&#141;âÌ3\ŠKi?n
&#143;jmâ&#141;'?&#144;ù–ÚÂ~©¥>r¶&#143;&#141;›!`-µSn”ùS3‚Ù<@¼ËRÆá`	£Ó™kŒ­"Þƒ¸µ‡P¦`HYÜ‚ši™ÞJ¦–« &#144;=n„ËS­“¸Û­RU$Í•{€u=k]+2qÂTH×Ò“ÍY’„•¢Äv¤´|K3^‡øRP³ˆn­d|¾÷¤éb:¤-»Mè¢cîXM& Ë+l:“j†Ÿ¾êS–md’;Òý•!¹2Sò&#157;(ÊJž×ÞH +Þ&#143;&#144;Ì¥¸Ô”¦äÐó4ˆIKŠ'¨øÒùY!Ä84¾¾µi/Öh‡�_2ø¤6…Üoj&#157;¦˜[GÜH²OÆ„¦å^µæ)HJU]¦³‹Pù�›×Töq|®Õ†EKÊÕd“¾´k¢YÄqv^KM&#143;ýµ={¦ÆáÌ%^ozŽ½­Á„\Z›h!	²R;Wý&#141;ÂW&#141;RÕ`&#157;{ÒþÇ“âñ÷^P*A#µ Oý«íãV—ìhÍ‹hx¥¾« _áS»4Z§‰ÈpÜ6@=ªVŠRxdƒýøV”,YEân¥C{Dþ”|‹Äù\aÔµv™7¶–=i=Àã,\QSe(4®k\ºË™^+)q” 	X×h<‰â£ÆB\r[X²Ó¡e_T[q¦É	½Å>k¯˜rLD¬&#129;qIlØûWVMhb
labÚˆõ®¼–QD\$‡ÓpÑ${UoÑ|Õ¶;Œ™2’̆IJŽµÍ¿šéÆøÑåpè¼÷‘›-¯nëßÚ¥â¼÷2ÔþQÏ`å­	yE&#144;­=€ªc7ì•MÉÿ�ä\À„Æ&#144;לNÑþuK¤u Þ'+†ç2[Q`ÆtýI&ÚŸ…%ÒZÐù<'	Šu9)
>€
ŠŽ–©ëi]&#157;”ö;%f$MJÐ&#157;ÍÚ§æ[ìXDÀâñÌýägB‰"÷é\÷Hô…妬©¨mù &õ/ ää¹:#Ñç4*ÜZ«†yk&#144;f#a'¸”(¸Û_zéÎz¿¬=+˜"se¢mqVΑQÄK—ãY&Ú|iº¬œ_ÍÅbÃjÞºÇJ|ýO#ËÄm2Ýð&#143;&#144;-L¤‹n=!œ&#141;¬k&#141;!|¹†Ú
	ÀÖ&#144;|B)âQ.‘`®”dénÈ¿D´áBO¡¥ÖS¸qù
ä³ëÜOMÆ¥¬’妱„ÆClÏt%{>mµ
«™ù
.: ®ZuJVG·¥%nUw·¼™ÛתH©R?OÙ’��+µ}MÓå8°D§�½ôïIv2æã…6´•(&#141;
®oIæn)äåÝvâäÚ¥ve‰Vwoޖ탒‘!JI½©:i:ˆœ*Uó)îò›Åòv6–ÇÌ@°÷§š?‹RÄñÆÒÚJÚMíéO4âP&#144;6ŽÝ¨ù…¦ŸÅ2²¢·™<ƒÒpl:µ �}+y&#143;U&#143;ðì{‰'`*#½¨Íš�³?Žâ>µç¥…SöCæ³<·ã/
›oPi5ì[5ŸÊà3â‚[°Î•;µ|•Žp‰¢à$›Pó<½q®1?SGõ­uK~ªé|~C*Ú¦&#143;ÆÔžA"©X7
ÀRl
-Øȵ‡Æ–ë‰7µ§°¶ðh×ym6Ýô×øQòOÉpÇ£tÝô­v¤Ù(áŽî'aö©_g–."q•4nQü¨~ÓÄÉxã�#ùQ¾Õ>Íñ±KU'‘*æ7ã§äµ»ÆI×[RyÁä0x‘÷oA$t¡vK“Mpôºç‰-&#157;÷¶ÛRùš`A€HC‰G‚Ê"ââ·œ‘öñÒÜH.2�ÙÛk+dþ>CNüÈHô¦ý¿“zgÊYàà&à]>”?k§•ÔpÔ¤&#143;’ãÐÒëÛù.ã
&#144;MG^ÆÌø2ö-6°”X&#143;jœ¦VÃÂ)Ù½(¸µõ­'Çc¡ 8&#129;qíM4
Œ¿	~L¯3$ÀÖº¾Àñ­®›_ZSO¨ÙX¦b6&#144;@&—TÈ{£²à
HøZ’ëà¶`EÆHe*)H'¾”·MÄïÛqîY)·éI«ÒXäXØñ_)e݉O¡•ÊŽ<DIùUe¥/SñVÍâMù‹Èl
Æ÷§ËLü¤Fãí(,-Þ¨´…¯‹@Ú ´§_…Zo‚ˆx–<‹lI¥tOgq¾=NÖÅ&#143;¨§¾Õ²¸Çâq‰It¶€àö¨kÛ:nñ̼ØR£˜4‘ 6ý)³¹Cö0îOÀ±³šqQµjôº:yìbпÀÆd”¼ÄtKlŸ—Ê7[Z–´~õ¤#…Å2'@€Ë("éZjçÖÓÕåò
É;V£uü TîÑÕR/�˜»2/Ëð³Ô6T7ö¥¾Äè&#157;3X“ŠQ&#141;#vÔ먨ù–ޢ夰VZZ·Ü‹ƒÔTü„̉R§¡a@«ªµ«úõó
:à.IJä´¢¥ê¯ó®ìê/‹Èó¤ÈSq“kBˆI·CVšV_&#129;0¾TB•ØkcKäyE‰*IjWÍÖŸ¦Š¼æ¨ì‡«¬õŠ¦jÙ 2&#143;·QR•¶Ý«£2UcMà’¸¬‡VsëH	¶Ò@?ãMà¶gB<×3‹VYlb@Òl»Ñ˜7€"[éV‰W^”5„·„¼;î	(Kn’¯[Tµ‡>ãÐü~22L"‰#s‰�¡Ö¹wŠçÐO&#157;~$Èa‚²Œ�X_Ít›&#143;^Õ
fšo“Šœm1ñâaf¥Ô¡*('O&#141;JÂZýJa˜Î+æt$ŽÕôo—âb˜JRCjÜB*Wm𮧊Êw\Rkb¦œTÜ€ÞÝM'&#144;§5&#143;ò'[‚E'MÂ&#143;ñ›ÛZo“Hy8Õ¥@uè*’©"÷Àû{“q¸v¦ëZÖ˜ˆ’&#144;R;Ry¤uqvö¿ZÞl­’�‚F‚›Ì<Cóa±ª€#­6ñRýûkU‚ÁŒÙä¦Ü}•uP>•¿b³(/!— u¤¾Å$fq(z2üÂ4 RyŒ€ìoœ§ŠKEËŸJ7jJ7kƒ>èh‚®ºQóPrŒTëdøIU‰RkMÖs?ñvE.–ð¤»ü–é7!&#144;XQ#Ú–{Ö„Pq³™(IŠ¯›BmÒôÿ�³ò&#157;ÜGãMºÐuM|ÊŠ•öþZ{$ñ¥íjÀ_Z&#141;öþUžÅ"°á•YV÷¡û*çØRðáÔ€ÚwÚQžÏÊž}aøœ…%+r9	êI¿gäÞPo"¶Ho@:Ú’ïƒå3š†^Ví·?P­6=ŠÖ1±›÷l¶	¸6|&#141;&#157;c쓱nDÕ"×Ó¥i£ËÉCIkå½5|‡\¨&2Öw
Gµo"NËð.ÂqåÏJw‹ &#141;I(yÏGy6%�¶´¨ž£ô­Ö»ÐR2­T,j^nžv4r6º¨äf&#141;5&#143;a²m ‘Þ›„¿+”SÐt¡`p§_tÛhÓ½LˆûÍ&#144;SpOjd¹r(‚Iêjv&#143;j&#157;“)w.XÞö¥½7SÔ̈Àœ?CÄ:¶ˆô&#157;ƒr‰"•:§Ê1÷KÜè$÷¤¹*Söî
¦é¨x‡Ty,ZËŒ†™V9SˆZÚ%:\iT&#144;ó*5FÉ…¥µ`¹6]˜ÑÔ›Šy¦&#144;•ÊÈJ²;EmoáHâÔóhRK»,:T¼š…äOZ­îëO&#157;X&#157;Bs(ÈiN‚�ÔW\×UÌbü¿‘B{r&#144;•8ô&#143;ZžªåFÎ:ïC+Ð�&#144;kŸAbf%¾:äG$äL”‚[¹=EO¨ØÊqŒç š§Vò†«øÓÛhÔRÔ¬e21pwƒá·éX“9êv'qy¯Í–ÛL¤¸~qM}p[¸lÆm°¤¸±ªMºŠÓ°Ð21zéZ~C §žÍ)+;Ëp|Z¤&\„¥HUÊ´«Ïn&#141;äÊFâã‘Ö“-Võ½ZSÍ£ä1&#141;ÝJ)ÝéO4¤Ñ°'&#144; 9	@w kTΕÍcü×�î1!%8ê+«tâ²æü·;œ Ž×"º1z·—øê×sÖçÖ¯3Õ%éÖ™~JÒÛ*ùÕ o¬/ªâ\†3-He•‹ØôÔ·ëC\”O&#129;&#129;ËY’ÓêiÔ!²
þǼñ͹ŽÇ粇Þ&.€6•*Ýô®OdB¯añ®ƒaO8†Ý˜~tük›t+ÕG7ÌB‚ízö5§ÌÑ#­n$¨ jjV‡&#129;!¹Ž)(A�\‹t¥µºú~1µ+˶ëOJ^šj;‹R›všS}UÒ£¾Ã&#129;R&#144;‹úÓÍ)*Þ*RêRP7n”<&#141;/EpÙÚŠuÖ&#143;[ÀF̵!;SÚ—¥UäsKbéÚUðƒ&#129;¥ç–á7ev?ý5‡€ì£ò¥­a¤8ŸM
f≦²( o¥ºÖéóPñïC®ªÇßJÝRêÙÕWýiz|ÂCÑ&#129;J\p\ö¸¡Ó´LF6 ˆ$!°VuÔºÐÅäV­KCøQó%‚ˆÐQu¶	ï¥k¢}Ü®Lkz¶&#144;£×JŽ´ž¨!¹ø'ZqM—m*w|KT¶¿n^å!´&#144;A¶‚—ö%jµ÷„Rµ¥7B{Tï°:ÈrW&#157;ÜÓ,\ß夺°D¼Œ½åÇ)Iö4<¸¦}”oÃä3)ÖÕ!6BH½é¦&#157;ÓdÌrŒ,,jcÇhl)H£v{°3|&#129;§šq6Ú=G­-Ð_efYLƒ
–°²®{ÖšÙTíf¤ã$%Õ&#157;Ñï}}(ù+&#143;cp㜣—†„1³ÍÓn—½*¯™¼Ä§âºÚJJÏÊ)ºi»DøÅùl¸‚	ê
¯låU*&#144;À­¥µ€9Ù	’ä¸QRoÒ&#143;‘xHÛbM…oØÜ…*+òHJ×½W4<D¸Œ3ÖÚð64íâ²›&#141;j#e@ƒ§­-kvD¤izM>2Uc¥»PòeÙˆÛ±Éîèx°liíI*Š
¯¯Z&#129;ÕÜ$ËRQçëÜQäû#n&#157;éiiØò$&#141;jv0qØî!Ë”›Vi°Ê"é¹÷­"³)Ͼê›RZ²Iö§á¸[³R².›õ¥¹&&#141;­ECQ¯z<*¹Ç¼z)[~¶P†ft‚½Œ¨&#157;zŠ_µQ!Õ-&#141;«úˆÖ´ø,&#129;ÂÂV•8P•{›WD«æ0Üôh‘¦­ß:Öw\‹ÜRÝuPÓœÑQ]>Ý&Ê’—&#157;áòѳ¥¶",•«°¤°—'9~O&#144;à`*+	JÓ`=:Pñ&£Í
Ÿ8å7ORŠT»¨ëþu¦x&#141;&#141;†&eœ<&æb–•>R7%FúŸ…7…ãù"ÎÊ2\*Û‚@¾Ýiu‘Êägg&#129;D@×ãK#u·¥©h˜¯ì&#157;¯j¨À·"üc*ïßAž¦ÖuS~KáTꙪø	a!*Z–¡õÜQòâ™E›)‚d˜j;OA­¿•³XöyYlˆurÚ$î665Óëö/&#157;3çá(u®ïVÕšT©Qì+»W::Ì•Gq.¶l¤ÕDlŸÉ_M)”·m¶IÖÕ=…ÇD0¿*ËJCnEl
.vW±úÚåxìƒJ}n¥‡n�!&õÁísÜ'«”³÷*W™�èNºWÒ¹~°8Î5
è´©C¨5é]uów*9ŽÂJJ6
§¨¤µ¼T
.*hèö¥ºnš…çl8­Riznu61·”@H”ÓCÄ×82D.[&#129;'R-U—¦Î{VÍq¼$1–…)¾ºkFÕ|U¯Æi­¨t|QBè@µ+x8"°µ%•oZÕ¦T8 hÚMµÇý®"Á)e7>Õº*	8d¥Ë†Å¯¦”|&#141;0&#143;‘Œê"”°	Uº
ÞJÌW‰ÌÉÜ[BÍ&#143;Z&#157;¦¹äNÄñ)ÏÊB¦n	IÆ·Hô.ÃqÛiIRZK£äX1øöݹ"Ýht,às!ž…)
ÙDSZŽ˜Ÿ9žŒ‹RŽÁm;Ô­KL&#143;`2¦.K¯–á¶n/ìj:ú§`ÿ�Ïö.°&#157;.*v¥¨»Z#†å„,]EU.¥ÄXÁ|Ï%Ä(zVè}ÔŒãàçóŒcšm!µ«j&#141;­–¹Ëãøv*,–&#157;Î%%Vê/FWFYcS°ÒÊXJC²:+CMh¯‘Æ!‚´:&#129;KhV_Ÿâ‰jMÙ]ÕÜ&#129;ïC£2K\`Í`FtõIT&#144;GÇ8S˜	Ko\vZÝé&#143;#T‚À&#157;=‡&4ÓgBkelˆ2	a§Ðl6‚�M©Ö—‰
0v‚FŠRó´ýøUJäIÚŠ:iBÀÃ⌷s»w~”8Æ!ÿ�H¸=k£#a–¾Ð­#r€éUŒÉ—&#157;p¡G¾‚…¬i¨!
î=è1!°•‹ýii,[¶¡àµè&#143;Š²Ä,é¡4µ¼
$
mE¸R]±½µµ%¾RGSì)4­ñcË­©Z#¡‹,&#129;`/N¬ú”€ÊB‡[SJõå`©ÃÇB'J6u-^Å•)µZ­È¡î¶ô¥e<Œtd’¥)7Az²ƒ"˜Í4JJI¥>BOádåÙWÙ€T~›Z&#157;XÈù7\-¹(þêºV;›Á³%)M²¤±rA¬Ç!KW|ºƒ¹ô&#129;òôÖ……@ü‘ƒË ¹É’ 6´•ÜõéÓÞ•¬é8®'• Î&#129;²4~ &#129;Ûõ¬ŸpŒâ‰m™Ð&#141;WÄ,2ß2Vñ¡±½å‹éSÑ,Qa%åóY/#­©	R¯©÷¤ñ/숷ä]–‘OâÑS‡Çò	&#143;]´,2wkÚš‹go	œjó£î”‹©6Öõ-5—r,sÀ(†ÊÒ›í“\_:9‹DæT¢íygjµ½_â±ïøçÌ&a§çDGa	ÞÊmÖ»qíâ“O3ÊãXR_&#143;.:&#144;ãN)'½&#141;«Ðõ{VòçÑÜ$”‹–H©µtÏhù!©£Ø¦ôu¯€µÅ¤|¶µrm–xFgË&#144;–a*Ãh÷®?ck-5¾?È£6…:ÚÀ>µÃìˆëÕéXü§!m<CBæ»/`Ò3-mtÝ@jkŒ‡˜r7pÛf+*yn¨�/Ö‡#eáùgâYzs~"âA	"Ô9G‚æsp?/Z^†²Y™M°â:XÚÕYð|O–7“eZÍ8Ú÷V 	Ö·zµ&#141;7îTë	_r›ÿ�[KÀ¾W,ô&V¶ÅÖ‘ ­Ð³ŠLc1—&#144;R! Ÿé>´5¦ËNb×O—ERômÅ‚€&#143;›Òâ‰-êžk	6õ¢9;‡u§äîM¤Äs&#143;Äl4ꛫ@	¾C«ðyøxÖÑ÷ €•j-jÖ’|¾îjÌ$tµ%ª!)ÇÝÜ…¬‹ûš1=V[ÈeªàÈ
pã^´õ*Ï-O¶’Z^Á©©j&#129;åäq¸‘PYŽÎ«[Cî*V5ËMfn&#141;ÌmR¥lÝt&#144;lmïI¤îžo&#144;äy¦EñÉ\8ÈUŽàF‡áSÒwhün{(f+O)Õ¨'yžµ"xÖ¡Å8›˜é±å¼æ×orM-¦Î~Zä—€ÃnI6€_AjÓKÈóËùVs,°ÂÜyGçX±½S½fò¥®*ŽÊ&#144;›j«{Qå7&#143;Bäƒë!WRÍ<‹gÕFl6Fb<¬0¥c{iž¥±ÅdÛQ.¢Å:m±¦7ë;é¬ÈRMºt¡
0¾›d§#-
¸:VëxŒâ°¤0Ú^ú€ê)¥i¥K0Èq(º&#129;è7L&#144;Îyù!;&#129;BR5:V…åF‘È ¸÷&#129;.‚õþ‹ëü*¢”2n6Ñ	6¸éXb‘é>W7+ê§1*”@Û{þµ˜†œÞ­5·jÁSRúR�QïSèÏ”—nc­ÆìWo”u£V	@“1é+C¤ÒÚÐÐ	Jn4©–Ãj¸ö4¶&#144;òä4OjŠˆÓ”©;F‚öç‹	ªP@Ý­ë6&#129;30qä¹ç.(k¢­Y-™&#141;*,rXCÁjnhZU'(ýÁØgöÕÙÂ:&#143;úRõ™:"òV‰v[êÛèoC¬…"DǤ—É$Ík£äÖ5®WRˆ»µ»é±:Vò_ˆŸ“2²1‘˜Ÿ5°^E‹‰HëazÝZÏä¯Þ¢¢$~5‘µK)ÒŠ¢w“)¥Ï–wƒu­kò,G&#144;6äI¾8ÑV°Ú»&#141;(£žiȘcìÙ¼vÀµ€#ü)¤â«[Ïd&#144;•®CŠt¨’osMÖÏÍi¼<l•"svBln¡jx³ñØ¥ÀBwª¬ÕThå/¸•Ž¦²W
å,ö¾ d&#144;w/sB—Ä*Ïä‘&#144;ʶàÒ—`;jjziõm¬ENE†&#157;K%À±s§µJ«•†/†g3LdùB4Ô(ʤ¯r­ÌTŽ0œ{Q
–¶Ø%=*ØÙåãó3ó‰-&SÒ€VI�ZìÇ´óO6ddŒ۬8Í”F†Âºsì&iöd¥Y¡GKU§°nšübÎeÔ¡×’ÊUªŠ&#141;­K­Z®7ƒq®
¯º[È&#144;ò@&ÊQ¯zŽ¾WTgÿ�$cn¦6è’+“p&#143;Óbë©6¹µuGÍðãgÖ[hµiMÆñ6çL¹(™&#144;ŒqîéÒ·Å~¨ 6Ãiñ!ÉHö¥¦˜\’Ci@GÖ•¼QÜŒãIWŸ@GzÔþ¼ü‡¿dˆô‚óI¾¦Ô-[‰n),�ϧJŸKâ¡™J]”‘ozÖ“y\b¡Œrw°€&#141;.H ^[È©crµP¢TÆò/Ù"Œ/‰¯)Zîè·­é&#141;%J{ ÑaL²¡¸‹iI]cY8™eeÒÿ�Ü,2•Þ×Ò× žÚêg3'Ó>MΡФ•×šB‰6¬=Z&C¯)£ú&#141;hY:…&#144;ND-ô%ÇR:‘zkFd7:N-Hñý¨# ;MOJL+"ã!ÊU˜`6Ü&Õ:>
>OÇÔÓ^(í&BÖŸ¤ÔénÆ7Œg!Ë[ʉöí(‚‚ƒR©kn¼g`—Nç-Þ¡j"™›¯eºZ’ÖÌù
f™Ì%¤8o˜P•^(¿Ú¸§K®6•Èµ÷‘Þº3
âe¾+2J¼m ç@n?­"ùÂÚãÄ6èuäƒc¯CLéÎZÖ&V;&#143;Å,†Rµn”T™Ï–©’ëHÚ•�¬oü^)§\ÞòÍaà±¼lfµ	ì-Y=DIL›€=«7ŠŠT$‘¹ÃGå¼U‰i°H:&ÇZi�$¸Ö³!ô9wJ…ŪÍÁ¤†m”¸“t©7¬×UóY'CL&Fâ«‘Y&#144;œÉ.&#144;‚>®õ›‹$Ió«|§¥%†œÏÕ	Ô¤„¹ôíÒ·Måëcl¶ŒH4¶Æêñ¤nõ>·]y´Ž¿¥*6ªd)E©5š"Äà&#144;•)=M<¦YåP¤ ^ú£áY­dƒ'-•)-:P&#141;o­«'°�È)·¿pT£×Z[J´G'[[C†Èô–ŒÍrþx¢ÏÛÄNåk¨½-£2˚̺¢¶ÛQQèu¤´ò,æÜÓ¤¥¨J[`ènÒ‡’’Šrq2³åʵe(}*7íïZk§ë'YüCÅQH=F”óC‹ärXhÅ“u&Ö ›ÓM‘	·8ãæÏFJ¤84VÂzûÓÊ[òÿ�¹šÝ.�Hlê@#¥:,³;‚&#143;‚”#K±)ú‡^õI ç<¯“Ë ã#!$#K(€E3£?@ùΪs¿Y;Ž´¿â2ƒ‰yØÂI¶Ëu¿­j•ŠWñ1•¹Ï¨–¥¿%ñqü4d%	Fבªlž¶÷©k%ñoX†ZpKí˜ZÉ"¡©ZA|ƒ‹NË@ÿ�Út
<€ÙW©ö©ï㟲¹Æ“!çÓ`Ð ›^´ß¯þez܃ÍFI*¶à+«§™s¿&#143;Q”ǸôtÙà.;k£Ï‘脉&#129;Z“”h�’~b/]ØÝXÍäöÒŠx²Gt‹Q¾Æšå2³d•¤­ÁêMK^ÇXh±ÇÝFýÅsëÙù-¯ÚDÛz·tµvç¯ðeÄmýÁsn´ß-ðÔ³Ÿ´ìk¶ûGO…œf¯ù|ÊÛkö½#/!ù¶&#157;û7[å¿­a¼fþëqß·m¿¦–ôøúª ý'mÿ�Z_•fxüÂ÷ÝKXʼwµ‹x³MþÙ[môšÑ§Š<mžÞþJÁ|Vøë[çéz0¿øIË[íövòö£ò?�¼?Þ}ßqõ*Zz™?Çc¿×Ú²~Ï¡xߌíÝn÷­S‹Vöi·¥%úâÁ«í6éKòiÄqûfã÷·_Þ©òyÄæÿ�Û»¹üêzéçìþýŸ[v©üžp2ßÚýÙóÞ÷6ÝÒ–—átïÙxÿ�¢Öö©é-q6‹í×ö–ßcÖ¹«Ÿ\epò+Ïÿ�&#143;Ú’„E&#141;áï{Ûæ½ñIÃ&#143;ïÛý‹Û½ug†œNÇ~é’Û{U]XÇûÝŸÝéj1Ñ•t›oþåýé¾~?‹p·ëB°ª-¬6u·jSUçÛþš†&þû½_o³eõÝGá•’tñz×öªgœew÷ü*ßÖÔ~	ð•åýÀZû·iNßùh}×Ù£Ïôí}mjp¼âµ{nm×µ4¦maëXÑU”û=Éòä¾–øÐÅ„o&#141;?
Í®qh&#143;§åë¥-Kà”lݯZMbÅ­ïÚ’³“?ñ›õ¶–¥‰Õo7Ü&#143;'N×ô¢x,gÁ¹µý­Gÿ�‚…&#157;ðýº¶õµo’¼ËÍ>êËñtï[䵚ã¯äÿ�ÙÝ×ZZÓ‹ŒþßÛÏÚÛÉ·O^”•YâÏ0>¸WïµûÒüšñ¨c¿Û[“³oNö¤×KVdð›x-m7m½NôÓ÷Ý_G‚ß&ÛZ¶|”&#157;äüºÝý)çTb&#143;ÿ�"ü};Zžu§Máo°ùz{Úôùë|·Þ)öŸµ¿öþ_.Îö·éUÊZy‡žþÇûÛÿ�ºy·n?ONµIä9d¹&#143;Ø¿þ&#143;“½·Q_<⣳Ì|w½ô½;V¿&#143;ýûöïíìû{½k'z¡_Ýýë{ºï­ÒÔ)o[?ñncdzͥïQÑ~Z¶g÷&#143;öÜ&#143;µðø|gËoªÕ-p>^Wâ¸ÿ�¼þMÞcm×µ÷T6?/Ðÿ�½?dcfï³Ù¦Ûô©—L¯'âûƒû&#157;÷ß[߯ëUÏ—Ø|{Söñ[殌y,‹òí¿f¿/þ{£ÖÕiæ/7&#157;ÿ�Üñnµþ[Ö¾mòù&#141;›¿ö÷ý]ªzòûº'’È~Ù¸[}î:ÔoGåÿÙ
Language hotspots #1 Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein is a/(my home) bundesland in Germany and also the northernmost one. It has around 2.85 million inhabitants and an area of 15,763.18 km2 (6,086.20 sq mi). It borders on Denmark and is one the regions in Europe with the largest linguistic diversity. Historically, the North Frisians, Slavs, Danes, Jutes, Angles and Saxons (the last three peoples also migrated to England and formed the Anglosaxons) settled in Schleswig-Holstein.

Altogether, there are some 31 varieties (i. e. languages and dialects) spoken within the borders of Schleswig-Holstein.
If you count only distinct varieties where there is reason enough to speak of languages, there are about 10-12 languages.

German 

is the official language of Germany and, thus, of Schleswig-Holstein, too. There are not really distinct dialects of German in Northern Germany as it is historically a Low Saxon, Frisian and Danish language area and German colonised this area rather lately, starting in the 15th century.

Low Saxon 

is my mother tongue, the second official language of Schleswig-Holstein and an endangered language spoken in most parts of Northern Germany. Schleswig-Holstein is part of the urheimat of the Saxons, that spoke Old Saxon, the ancestor of modern Low Saxon and partly of English, too. In the Middle Ages, it was the lingua franca of the Hanseatic League and spoken throughout whole Northern Europe as a trade language.
It has a lot of dialects of which the Nachrichtenplatt (the unofficial Koiné/Standard variety), Schleswigsch, Holsteinisch and Hamburgisch (the mother tongue of my maternal grandfather) are the most widespread. Other dialects in border areas to other bundesländer are Mecklenburgisch (the mother tongue of my paternal grandmother), Elb-Weser-Ländisch and Nord-Hannoveranisch

A special case is Plautdietsch which is historically a dialect of Low Saxon but was seperated from it for several centuries due to migration out of Germany and is, thus, viewed by some as an own language. Plautdietsch speakers are mostly Russian mennonites and many of them went back from the ex-Soviet Union in the 90s to Germany of which some settled in Schleswig-Holstein. They are seen as a migration group while speaking a language that has its roots in Germany. Thus, they are neither autochton nor allochthon. 

(This is a map of the Low Saxon dialects in Germany, Denmark and the Netherlands.)

The North Frisian language(s) 

are the second group of endangered varieties. They are only spoken in Schleswig-Holstein, by about 10,000 people. The varieties can be divided into mainland dialects and insular dialects. 

The first group consists of Wiedingharde Frisian (Wiringhiirder freesk), Bökingharde Frisian (Böökinghiirder frasch), Western- and Eastern-Mooring, Karrharde Frisian (Karrhiirderfreesch), Northern Goesharde Frisian, Central Goesharde Frisian, Southern Goesharde Frisian (Gooshiirder) and Halligen Frisian (Freesk). 
The insular dialects consist of Sylt Frisian (Söl’ring), Föhr Frisian (Fering), Amrum Frisian (Öömrang) and Heligolandic Frisian (Halunder). 

Some North Frisian varieties have died in recent times. The last speaker of Southern Goesharde Frisian (Gooshiirder) died in 1981. Due to the Burchadi flood in 1641, the Strand island, where Strand Frisian was spoken, was destroyed. Many speakers died or were displaced. The language only survived until the 18th century. The Eiderstedt Frisian was only spoken until 17th and 18th century and was displaced by German and Low Saxon. The same happened to the Wyk Frisian

Danish

is a minority language in Schleswig-Holstein. The border to Denmark is rather random and so on each side of it, there are German and Danish minorities. Danish is the teaching language in 46 schools, mainly in the Northern part (Schleswig) of Schleswig-Holstein. Between 50,000 and 79,000 people are assumed to belong to the Danish minority.  

There are people of both, German and Danish origin, that speak Danish. In schools, they learn the Standard Danish (Rigsdansk). But due to contact with Low Saxon and German, the majority speaks the vernacular Southern Schleswig Danish (Sydslesvigdansk) that differs from Standard Danish in many features that it has borrowed from Low Saxon and German.
A third variety is South Jutlandic (Sønderjysk) which is spoken by only some Danish people in Schleswig-Holstein. Theories differ a lot, some say it is an own Scandinavian language, some say it is a dialect of the Jutlandic language, some say it is a direct dialect of Danish and some, however, say it is a mixed language between Low Saxon and Danish. It differs a lot from Danish, shown in the often recited, quirky sentence „A æ u å æ ø i æ å.“ (I am outside on the island on the meadow.) South Jutlandic itself has and had some own dialects:  Fjoldemål, Angeldanish (Angeldansk), Mellemslesvigsk and Vestligt Sønderjysk.

Romanes

In Schleswig-Holstein are about 5,000 Sinti and Roma of which many speak the minority language Romani (in Germany often Romanes) which is Indo-Aryan and thus related to Sanskrit. They already live in Schleswig-Holstein since the 15th century and are, thus, by definition autochthon.

Yiddish

Before the genocide of the Jewish population, there were important West-Yiddish minorities in some Schleswig-Holsteinian cities. It is unknown how many of the current 2,000 people with Jewish belief still speak it.

Mixed languages

There are two widely accepted mixed languages in Schleswig-Holstein that are to be seen as independent languages. As mentioned above, some other varieties are debated cases of either dialects or mixed languages.
Missingsch is a mixed language between German and Low Saxon. It derived from the time where Low Saxon monolinguals were put into schools where Low Saxon was forbidden and German was the only language. They didn’t acquire German as a mother tongue and the mixed language Missingsch evolved. It has Low Saxon grammar, phonology, pragmatism and substrate with a German-based vocabulary. It is endangered because most people are now either monolingual German or bilingual with Low Saxon and German. 
The second mixed language is Petuh. It is only spoken by some people in Flensburg and highly endangered. It combines Low Saxon, Danish, Southern Schleswig Danish and South Jutlandic grammar, phonology and pragmatism with German vocabulary, plus a large substrate vocabulary from the other varieties. 

Sign Languages

The last two autochthon languages are the Sign Languages of Schleswig-Holstein. The most common one is the German Sign Language (DGS - Deutsche Gebärdensprache) that is spoken by around 5,000 people. The Danish Sign Language (Dansk Tegnsprog) is spoken by only 100 people in Schleswig-Holstein. 


Those are only the autochthon languages of Schleswig-Holstein. Over the time, as in every region of Germany, a lot of people immigrated. Of the 132,000 foreigners are 33,000 Turkish, 12,000 Polish, 7,000 Danish, 6,000 Russian, 4,000 Italian, 3,000 Greek, 3,000 Ukranian and about 3,000 Austrian, British and Iraqi. In addition to that, there are 363,000 more people in Schleswig-Holstein that have a German passport but a migration background. Many of them will speak the particular language of their origin/parents, too.


Germany subscribed and ratified the European Charter for Regional or Minority Languages and by that, it is responsible for the protection of the minority languages Danish, North Frisian, Romani, Sorbian, Saterland Frisian and the regional language Low Saxon. Other varieties and/or dialects are not yet defined under the EU-charter, sadly.

So, that is my first story of a linguistic hotspot, my very own. I will probably make this into a post-series where I will report about other interesting hotspots. If you think that’d be a good idea feel free to like and reblog my post. ;)

☆ Símbolos Para Bios ☆

웃 ღ ♥ ♡ ❤ ❥ ❦ ∴ △ ∞ ☆ ★ ✖ 。◕‿◕。®™☏✤❝❞✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ₪ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ▲▼△▽⊿◤◥ ◣◥●••●❢ ❣ ✐ ✎ ✏ ✍ ✆ ☎ ✄ † ✞ ✝ ✛ ✙ ރ ⌚ ▧ ▨ ▦ ▩۩ ஜ ಌ ஜ ๑۩۞۩๑ ஜ ஒ ண இஆ ௰ ௫& ૪ ☗ ☖➸☑ ☒ ☓☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯➹◎♩♫♭♪♯♬♮♫♯☁☀☃☂♣♥♪♫☼♀♂♦✗✘✚✪✣✤✥☠♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧☽ ☾● ◯ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌☼ ☀ ❂ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙.☉ ° ❅ ✺ ϟ♪♫♩♫♭♪♯♬♮♫♩♫♭♪♯♬♮♬♪♫ $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ↺ ↻⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮↯ ↰↱ ↲ ↳↴↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸♠ ☎ ☻ ♫ ☒♤ ☤ ☹ ♪ ♀✩ ✉ ☠ ✔ ♂★ ✇ ♺ ✖ ♨❦ ☁ ✌ ✏ ✆☪ ☂ ❍ ✎ ❧☭ ☃ ☛ ✐ ☀☮ ☼ ☚ ✑ ⌛☯ ☾ ☝ ✒ ⌚✝ ☄ ☟ ⌘ ☸☥ ✂ ✍ ❖ ۞☉ ☇ ☈ ☡ ജ☊ ☋ ☌ ☍ ♁∲ ☢ ☣ ✡☞ ☜ ✜ ✛ ❥♈ ♉ ♊ ♋ ♌♍ ♎ ♏ ♐ ♑♒ ♓ ☬ ☫ ☨☧ ☦ ✁ ✃ ✄⍬ ⍦ ❂ ❉ ❆♅ ♇ ♆ ♙ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘♚ ♛ ♜ ♝ ♞☰ ☱ ☲ ☳ ☴☵ ☶ ☷ џ ₪◉ ⇕ ▩ ⊡ ⊠⊟ ⊞ ⊝ ⊜ ◬◐ ➲ ➡ ➜ ➚➙ ➘ ➔ ✽ ✾✿ ❀ ❁ ❃ ❄❅ ❇ ❊ ❈ ✦✧ ✲ ✪ ✫ ✬✭ ✮ ✯ ✰ ⍣✶ ✷ ❋ ✹ ⍟✺ ✵ ✠ ☩ ✱✙ ✞ ✟ ✚ ✢亞 ✤ ✥ ╬ 卍© ® ™ … ∞¥ € £ ƒ $≤ ≥ ∑ « »ç ∫ µ ◊ ı∆ Ω ≈ * §• ¶ ¬ † &¡ ¿ ø å ∂œ Æ æ π ß÷ ‰ √ ≠ %˚ ¼ ℅ Þ ¯※ º ª ஃ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♥ ✈ ☺ ♬ ☑

rankings of mcelroy brothers, updated for 2017 sensibilities

griffin: hell yeah! this mcelroy makes so many jokes; he invented joking about vore and piss, as well as the art of let’s play in 1998. don’t like the fact that he founded the alt-right too much but that’s in the past now

justin: justin was cloned from a fragment of griffin’s forehead in 2007, and ever since then has made tremendous progress towards becoming a real human. only thing that bugs me is that sometimes during an episode of mbmbam he starts hacking and gasping into the microphone and one of the boys has to grab a bendy straw out of the filing cabinet and start injecting soft foods into his body, but that’s an uncontrollable problem, i won’t judge.

neil cicierega: hahahahahahhahahhahahaha!!! neil cicierega = meme god. neil cicierega = meme music. neil cicierega = meme sounds. neil cicierega = dank meme. neil cicicerega = meme man. neil cicierega = i invented memes. niel cicierega = king of funny. neil cicierego= mouth memes. neil cicierega = shrek neil cicierega  = lol

nick robinson: ÿØÿà JFIF ` `  ÿá.ÖExif  MM *     &  b    1   &  ˆ2    ®‡i    Âê     V  Fê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 2017:04:12 20:45:24  &#144;    &#144;    0’‘   24  ’’   24      ê        ê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2017:04:12 20:21:00 2017:04:12 20:21:00            ”    œ(        ¤    *       `     `   ÿØÿÛ C

$.’ “,#(7),01444'9=82<.342ÿÛ C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222ÿÀ Õ Ö! ÿÄ          
ÿÄ µ  } !1AQa"q2&#129;‘¡#B±ÁRÑð$3br‚
%&’()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ      
ÿÄ µ w !1AQaq"2&#129;B‘¡±Á #3RðbrÑ
$4á%ñ&’()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ? á±¹€õ§ƒµIÇ|×ÖÖm3ÅDcqÇLâ£5¤]ÑVHjÂÀM6€°Rf€°f›!ýÛVu~Tw*â›üUâªÜêÖ»p_œöšZôÌ,(§ƒ@Xx4õ E›RÜúUÆPÊw=k7¹œˆ§Jb&Z*H1 9ÈíÒ†™±ŽáÍ9ÆçRW
ZFsßéïPyˆÍ´6IéÇZÇÛ(û¥Æ
†yÆ)
l¤žÄ´Ð†’ªà£4\Ó_”5&#157;Wî2£¹^“ø«Å:«(p‚»0œö)Ù¯JæS…0
=h¸‰ÕHä© ,F3Åg{²Z%Z&#157;*ˆ&Z*H±ˆséL
‚3ƒš“:z†Ö#qq«NŠÐZ®ØƒŒ9?€ÅA{â‹+éŠ^ÙA:&#143;&#157;#èkÂÄTj¦‡¡J&#144;®4Íû-kw5›ˆNäýyýj•Ö&#129;©Ú‚é]Ãÿ =-ÎHú¯QZQÅ8;1N‘™¼nÚruGáÖ—ÿ ×Ò½hUŒ‘É(4%wB°Ÿ&#141;5øCQRK•Ž;&#144;SŠh`[ƒ^/1ÓÈíqÕa~è®Ü÷Ìe°ú\ó^’fC&#129;§
«ˆx©b#Ì©“ЖX\–Á&#129;KÑŽ;V4Þ¤’­L†µl–‰Á¢¤›ù½ÿ `ÿ ß_ýjoÚ݈D&#141;‹»PòIÀ&#141;yò¬ìuÂ:Øèõ–.…o¥£f@JÃøœœšàæs»ƒ^]I]ÜôˆbM"‡`}Aæ´¬uûû9ßhþx¨Lw:â
‘WPºµ˜öž/•Çãþ4Ùt9Š™ô»…Ô`Á&#157;²¯Ôw®šu\LçcÝ•b­«/ÞVr>„v£í¿ì7ýök©Wlæ”,'ÚÇüó?÷Ù¦Ksæ.ÅC»ëJU&#157;‡
wd’_ç·aJò#(‘vŒ}ìW‘è8%jä0ïˆ6à>¦»°³JW<ú‰¢O²Ÿï/ýô)ÂØÿ y:ïUQˆ¿fnÌ¿÷Ð¥Íýáÿ }
~ÕRAnþ«øB#óÍ=&#129;n*‰WI‹d«4’
°¤ïþäL¥N¶÷}¬nÏý±5&#143;ÖR/رÅ.!]óZ]DŸßxX/çÚ¥FèxÁï¸VÔ멘ԃ‰(§ýô(­‘‘Ì1ÀÉé]§ƒt‹+UþÝÖå†Þ%è©3`±îøê}¸¯£{&#141;$¯s;[¼ƒÄZ´‰§mâBï3ŽökŠ˜bf‡É$u¹#¥>•› ó1ê*Ý–¯qc(’t#¦*”‚ÇY±¢øŽ¬Þðp·*6·ãëøÖ&§¦K¥\*K,rÅ ÌSFr®?ÇÚµŒÉœ.QÎFPãµ1î(ð¿|õ'­ž…R…µe $glæ•$#9¬9‹nå»S&#144;ÏãS&1ÇLšè£’s*Ñ\£ÿ Î)z‘ǯjéSv9ynË–WWï¶ÒÚY&#143;Sµx&#143;JØ_\&öúÚÕ‰TïoÓŠ‰Tf±¤J-ü7bs,“ݶ1‡|/ä*/øI´ë”~Á§[Æ{?&#157;e*ŽÆª MãMBCò’¿&#141;V>,ÔIæCùÖ|Ì­‹Ãž0Ÿí+çr·\÷¬ýzÅ,5Éãˆb }ìº&#129;ìk¢„&#157;Ì«E8”Eèžw)Ÿ" 8ïHÙs—,çÕÉcú×…ÙÕXé|9k'ö¯xªI;aS&#143;©?©ÉÜYN…&#157;&#144;…‚Hé\µ¨ü7(¾*+¥~ Ó2jF&#141;Kç“Fc´&#129;ž;Œ&#144;޾ͣ&#129;UÙ‹žsD¤S•Õ†ÑRˆ†3šëìåðñ±&#129;n-I›ËØJÀ“ZBV j¬Nö^¸„ù\A'b_xü&#141;E¦C¦éòË%ð†û&#143;Ýr@U­yô#—RKÿ LTÅØ£è1€+&#157;¸Ô®nÍ!çÞ³r/¡P¿©ýi›ÅMØ…Þ?È¥š.³e#ÅrŒ¾½«¿Õa¿„­u‹fÖd¬£ø‚óô8­é=n)+«Öp(¯I6Ñå»Ü°tÖÿ ž)úÔ7f$ÉFf`ª£?1’ Æ´&#157;5\˜OžV;™o¡ðŸ†¡ÐìV9õgRó¼±3ufþ‚¹K;I&Ñõˆç&IÕÒMÌy9^ÿ •y®Ÿ¹Ìz^Ñ{Eq²/,* r3\&#143;sPlm5
HŠ@àŒz
FV^Çð¤¢Áq
[=)ÄBŒäcô¥.ù9'Üç5cæBIëQ¾síR  Å-
XÇ\S­¦ÙH÷¶1žžõÒiò^hZ¤«n«%½Òn–ÝÏË2ôaìG­vS§xÜʬ­˜QMÌÐ(d±Ú²ðÛ{~TWl$ÔO>s\Çqþƒÿ =áÿ ¾Å`¼æ÷X&ÚXíã¶8Žw#ïž®£¹§¥]YÝrœxe(ËŸ±­mk¥ÚEµg‰˜òÒ<€³äžõ›a«µ¼2FÂîÙÔ…`rËÈý ¬j%<¦ØYM×»<Þö3
ä‘‘÷[O¦kÉ–ç·Ðˆ’N
Pã55R6ôïê:‚¬ž_“þ)8­Ÿ Î"-
ÌnàgiUr™9êr·VÙ\43©GCÈ5wKÓfÕoÞz³€P‘£—ºz&#157;á½;O@|¡,¸Áy9ÏáÒ“RðÕ†¡! a^>??Z£mO7¼µ’ÎîKy6Áªädb¡›ÅÝ#iö¥Í!‹RÚ®çPSUv]ae÷ÑÇ,þH†ÁÃ`î=*Ö£5Ä)vŠáá`ÑÏ'¦zã•éS&#141;£s‚u_;&#129;¥išÍ¤WF±±uØ+j+²*-TÔ£&Žw°¤Þsùó\mž²ŠC7³§Þý‡R¶»í¡›&#143;áèGåQ9·B I2ß‹¬…¾®òGÌr&#141;êGpkœn¹®9îu&#141;*îþuÌ£?äÐ2t_­t~ÒÓPÔL“ÇÜGbÞõi'¡èÄ´g…?Œã½YÌÎ/ÇVˆÚíWNÆ>´ÿ D¾EÜÇ®åOÃ¥ÔÑ?tìH'šEP‹Ž¸§ÔÌó_ìÿ „†m¿ÝýqXUs¢yÓzR(§­iiPù—)險™fIL·SIؾè8åbõï^•7îØ⪽öÇ«zóõ¢µR±—³OS<ÑÞ¹&#129;žÔ‘RÖ…#¤»#Vð}µÇYìÏ“.OOÓȸ5ÏQW¸S¢…§•bEÜÎpd&#144;¶GA{à[Ø`Zʳ¶Ü´gƒøzÖ~&#141;á»ÍGPXf†XaS™]—Çjn:“Ï¡Ôø›Ãö©¦›H„oP½
ûÔ•—&#144;tb‡Ó½]Œ›º;“Íä±àT€äž:S#¡Çxîå|‹kq÷Ëô«3´v7&#143;í¶9ñ†'€Ã×Ú—SK]†HaÈöªzŽ«k¦BÏ4€7ðÆY&#141;33ÏNÕ5ëÙo#·v6w€?°ÞÕV=ábcŒíVæ•&#141;Tì`Ë&#144;Jc‘
²œ{T,8Ïz‡¡ªw@ ³WAbŸbÓ¥º#æÆêkZ+[Š[&#144;a@ô§ƒ]Ñ8fîǃEY:JçfãOZ)&#141;ßNŸh»Óå#˼ˆà¶¿ýl×;w“s"zç¨tGbVç„£Y|Alpû
É
{—±‰á°½Áiv`£$ž„õ«9Ûv)ꪑv€alþUåÖ7Ói÷‰qáÐþëC4‚º;[?ØÊ ÝFðÈ2£"‹ïÚF˜³‰å~ÌÃ
)\ž]L»=
÷ČڅäþZÈ~SŒä}+e<§,EL“1÷÷åO¨ÛèsZ½¦§¢K³Ï›ìí÷$V8>ßZO
YWXhÝ$q&#141;ï¸ç>ÔÛZ‘Â&ÔÁÇðŠq§éA‘ÄxæÉà¼EŸäþ½qب‘Ñ
‹V¦âpª:u­]FUóÑÉ Ë{·ÿ ZºhÇ@›²*SÅtDãcÅ¡6)ÒW;6zÒgõ©ÓøkNŽ;Iõ»¬ˆâÊAîÝ×-y/Ú.ÞE–éXLéZ!&#141;Ù³þá©të©4ÍJ&#141;§1· ðHî+;ÝÑéº~±iªÛ–¶“
üHÜ2þxðTç
:Õ˜³˜ñN®^ÆK;%yKü²º.UG¦}k€ ç&#144;GÖ¦F”Äü?|IæJ©ÜœTšÉu=~…½¼PÆ¿”(Qô©¶ñÇæ­¯s#Äð¬Ú
Îà2ƒzŸC\¿&#129;çDÕf‰›Hþ_r
Ò?;þp½N2+¸:ð
;™œ_Žî—Ö ‚Ãç#ÓÒ¸ª–o
&#141;ÛI–ÆÇÎTÌ®v%T®NI$“êk®ŸÂgUŽá[#àÑTI@Ì´ß=}ë—˜éHi&#157;=éð¹&#157; ‹™$pŠ=ÉÅC&#144;ãN³Åwkcim¢[$1ª¶;Ÿÿ ]ix{ÃvÖVÑÏq{–¾a&#144;ŸJ‡«*nÈè°:Þ•™¨hö:ª2ͧEaRf™æ·¶óiš„ÖûÈx› ©ÇÚøwCßd·:ƒË+H2±»œAOc¤DDýÊFªŠ¼``Vˆü?mwg%Ä1¹@[*1»ëC3‹³<äðqB&#157;¬ê9N­ÑêÚV£§¦$±8.WäÑã9Ïj´sIŸŒ5¨ãµ:|.I>þ@;}kˆ‚y-®h›k¡MšÁhz™âë¨]?‘69Ê&#157;¤û5XÚÄ~Êßh—øp>QUÐÏ©ç÷·“ßÝIq;nw<š‚ Þ+CbO¤J £ùÅU­uÁÙ#*ˆwœ¾ôá2ÖœÆ
-\ÄØÌ*hÅp&#157;W
µÒx/O
¨I©ÌÙìÔ•>®Gò¥mKŽå ®ÅïˆVYNU§Ï¦êõ p8éÒ™waO@3J¿(Æ03Ågšx€¬ž+&#144;cÍPqøW¥a`ò&#129;Å$9l;&#141;¸ÎÐj½ÙYLÌÇh&#141;‰&˜‘ãíÖ’²¾§LV…›;Û«9ƒÚJñ¹ã+Ô×cŸâMFk‹á #ü…hž†Sќ֯¡ßéÎd&#157;¡ÿ –€çuew⥭J„®v¾ðÄ2[-Ýò–ó9HÉǦº i.
›(O¯5}žçâ&™¶æØ!ŽÏÝ=«™¨hÚCWHpÅã=0jŠ/Ë[ÇT‰˜ð´¡j’2¸ð´UX›•ÿ Îi§&#129;X›$lèÞ¿ÖdPÃl¼½Ä€…Ç·©ö­ýnîÏGÒ²tâv&#129;ó9ûÎ}M'¡¤QÂî;ƒwèžñ
ê0k†sÆIûãÖ³OR*+³¤=&#143;§µRÔõK}6Õå–EÜå\òÇÚ¨Í-O*ºº’æöK—?;¶âEz‡uøu4Ži.Pme'½Å —(èmMso{æ•rÃÈø›ÄðKlÖvO¼7H:cÐPÙZœlQI<&#129;"&#141;&#157;&#143;@£&®¾‡©Ä›ÞÊ`¾»jln¤‘±àÝ1n5 '™Aò !Xjï×2¬xôïTŒfî2Ktš'Šu&#143;÷•ºó{½%-|N–C˜šQŒúš,ôµZEȵ.8ã&#141;2cþùww(&#157;y¥L&#141;©lhi'J=j,a™}&#143;Ö¶‡ÂØu(­ˆñEQ&ðü×#O×,“v•¿srIÁ°{úÖþ±m¢xrã0é1ÆQܹÒ:¢sº&#143;Œnn—b6Õè ãÍOu%Ãîrsõ¬äËD4¡Ù2±V‚"¥n
\Õ·Öu©É‚æáÇû<šŠãOÕ\®-î[¹gRjÌz™¤ã¯ZvH ƒÓ¥Aª³C™Ýñ¹Ù±êI¨ÀäsBb嶧§øgJK
29G&#157;(ÍŽGµm)ÈÎ0OcÖ´0{™´üË!/vq€\g#õ­nwî-ž1ŒÐK Â8ÉgW’Ojó}WUŠ‹ÈÎbŠE ú&#129;Ö‹—zDr¤±,ˆAVSž¢”ýÐ7ïëA'ã=b9ŠX@ÛÂ6é<gµqõ
›ÁY´³þš´&#143;þ¾_÷ÛùÖôߺ‰žÁJ+K˜Î(ªP×M¤x–3l4ÝqZ{#ÂKŒ¼?â+œè‹)ëº,v&#129;nm&K‹i9I#9ÿ õÀ¬ç¹¨V†‰¦ÿ kjilN’çÐ
•¹2vG¨ZØÛX±[ı¨é&#129;Ö§ãfXc×"¬Âæˆ<7ok$ÐF©tƒ ¨ÆóèkÍÛ
Hc‚:Š–iM&#141;2(êi¢a¼`gœÔ­Í^DZÚKÅ•¼ÈÇiE#&#143;Ƭ&#141;¤>¹ê+U±Ê÷8ïj*²ÛÛÆØ’#¼°<¯§ãXðø»V‰6ùë'» &¥²ã¥ö½¨ê
V{†ØxØ¿(?•fwÍ&ÍTMm;ÄzŽ›Š)CD:+Œ&#129;S^ø¯S¼ˆÅæ,JzùcÓ¹.&ääóFjKH±bû.”š½} †ëzýɲëýEmKá&KB©¥©Î>Š²JÉÍ*Å4’9ªŒ’}1]&#157;à­Zé•î¡66ã“$ü{/\×:ÜèŒIµÖÒôûqea’ßrr\úšäØ‚ÜVszš‰[Þ¹X5ÔF T§>½ªQØô¬3€iNá´&#129;õ¡€É\,LÇ ×ŽKÞ_Iä¡vv$¤Õˆš&#157;&›à9§@÷³Aèˆ2ß&#141;.§à©­"2Ù¿žŠ2È~÷áëSÊSž¦^™¯_i_$/˜Ïü³a‘ùUù¼i©È›Êˆè¼þ´ùƒ–æ’IpæI³1$’y9£¡»–•ˆÌ‡8ÛI¼Œb‘C\&#157;™^qéLóŽ#$Sbºç/¡¤2&#129;ÐEʹ"’"·m%ŠþÛì³e¸5µ'me#xfhd‘½¥jsÉV†w+#¼R¬±»$ˆr¬§\Šô+Ÿé˦_]kõIs…ŸÛØ×?Sªä5­ÿ N¸>|lGPÝ«©ƒYÉ]š0éK4R,ˆÄ2&#144;TŽÆ¤Vº=FñM¥íº¥Ì«
Àá·pÜVÄš¥ŒCt—pøª¹ƒŽ§)âE5»ÚiĶñ‡—§‚´<¦Å–·e&#157;6~cØ{PDty%†2gu;¨Çj¢<×ÅÖÙë%£]«2ï v5…¶³gDvŠE
d½>ÞÕî.c†>^FÚ£Ö„
èz6“á›=>òƳÜã%›&#144; ©ïü?¥ê&#129;qlˆØù]>V•]´9ܵ8½Â
¥Ãö›yÚX3†¼­s~QÖmEÜ–4b@ëZV–7&EdV­iF죡ž9¬vê,n£å`~eü:×5ÑØ),€ü¬F3øWT•¬c”@h¦eb™¥3\æ‹COñn¡j¢½·Ö¸ÆÉù#èßãš¹7ü#š×Ëh&¶»aÄL¼¡Pms–º·ò%eÜ88¨3Y[R„¥Å!Záß5é¾¹Y¼?nªA1‚Œ=)¢*-
¢çi;N})À&#141; Ž‡¥Y&#129;æþ/¼K­m•„ã×½`Ör:!°S|ÅÅKe%V8±á§‰uûS)sÁ>½©Å“=&#143;M8ùIb9íëHB4¡Y2qÁ"¶ès™þ!t&#143;A¼-Þ<sÚ¼¯ŒÔIÓ,Y(3¨<f´î㽶9iåhîȧ {V´âí¡r(2¯¹9Í/½Yƒc…¡CJ½+œÛ¡oMÓ/u{±kanf”ö?3]ƒh‹àû&k¤óõ9“‚¿r1è=O½5©q8[‘,³³°<œô¨Š0þYJ:–6Š‘‹šÔÑu»&#141;g(Äÿ y¿ÿ ^„)+£¬Oéåx.&#143;ð€
gj6i¢hì h‹u‘Ï#éUs“$»bI’$žôT3DŠ&#129;ã9ȤP*30ÈÀ:’¬pG Šh¨í4oÄÑ,‘ÚËÂËŽ×Þ¶åñ6“eÍâ7²äšÑ3ŒñˆÛV+*RÙNyêÇÖ°Pp=j^¬Ò*ÈÔ_³ÚÈ©$r+&#144;ËÐÖ¬^!Šv%£¸Æ>rÿ Zê§.E`lŹ&#144;MrÒ¤)
ŸàAÅ34ºÜÉŽ(«"ÅCÒ&#144;+QêχGeaÑ”à&#143;Ê´‰5o+É–ñî"Æ6ÏóãúŠIؤÈ?µe?züÐ5&#144;„[X‹1À<Õ^å&Cy$€2€ýÀíQ-¼­ÑåY8»–#A"Œ”5#±¤âЂ–¥ŒPi&#141; Q@ãëëL¦/)Âõ«ñéW&#129;ÛùÖ&#144;&#141;ÝÁ›ëiiqb#½‘—;\0µÎ̉ís,È:Hƒƒ]2JÈÉ&#141;jA˜áÒŠ¢J§¥ éXš&#129;4ÌóR4±¢Í¦Ú†’åØ\‘&#129;•á~žõPøŠD³Üéža“{JOeSýjœú¼­òÛ¢ÃÓ&®rI•qWYr›g·Ž_öºwÚôéF#'Ó¦éŠâÓdû³íÿ yHª
‘É„pGj‰¥bˆw&#143;Z3èk!‹øÒîÅ ½¨ÝϚ彄×*¼U³¥C{”F=‹V±§urn]´Ò ‘]Êã «ŒÖuþ›y`H‘Œ‘ŽŽŽHÿ ÕÁ$&ÊK&#143;®}jJ•s6ÅÍ(«!ŽS$ªiJÁ³Q)½é
©2ƒñ?&#157;&#144; G­ tÞÑSR¾{»¥ÿ A´Ã>z3vZ¥âkØïu)<¥P€ã&#129;ŠobÒ10=*¢Ÿá¬Æ
uæŒÍH.O÷¿JUSŸ½úS&#157;e¦&#141;%îˆ÷ÞH¬‹»`8ËžNO'Ô×d• Œ9îÅ8Åsï×Þ²»c¸õú¤C
pª(ª$ªi:V4ð¦ÐÑAGáRøQ@ J, '€=IéHhïuYÃ^¶Ò׋‡æÇ÷&#143;_ʸKIäÓ‘¨”sÚ³TäòsŠSŒð(t &#144;=iÕZ\]YxnwFRŒ6c¸ÍsÝQû±9ÒÕ€¥¬lUÇ­<U"EÅ.*Л8¢¨‚2=©¤Vmp"›&#143;¥+˜R~6bŒQ`¸˜­¯
ÚGs⫺(TÌÃýÑÇëŠ,Tw+ø“QmGU•ó•±«)=M˜¹¢¤CO
œ}jNù„ÀúúT-?Ì0:S
΋K¹‹QÓ.lå—Ë‘cÝ'‘Yjr¹Åt·tŒš³£šiqí8}*¬KŠ1Ub[9¢ªÂ+™ÙÃ!ô¬™ y‡ÐS|ÏaI”ƒyô»ý… Ì>‚&#143;4ú
<Ãè+¦ðØi:½è½UH”ú’?Ò“.œœ™.I=é•„·6aE!&탥 f;@õëPR`‹ÿ {h6 ⺠ô"ªÐPþÔðýñZ£CóÐR‰ ¦&<?µ(j´@ýþŠ¡ÿÙÿá1èhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ <?xpacket begin='’ id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d’?>
<x:xmpmeta xmlns:x=“adobe:ns:meta/”><rdf:RDF xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”><rdf:Description rdf:about=“uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b” xmlns:xmp=“http://ns.adobe.com/xap/1.0/”><xmp:CreatorTool>Windows Photo Editor 10.0.10011.16384</xmp:CreatorTool><xmp:CreateDate>2017-04-12T20:21:00.238</xmp:CreateDate></rdf:Description></rdf:RDF></x:xmpmeta>                                                                   <?xpacket end='w’?>ÿÛ C
ÿÛ C

ÿÀ Õ Ö" ÿÄ          
ÿÄ µ  } !1AQa"q2&#129;‘¡#B±ÁRÑð$3br‚
%&’()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ      
ÿÄ µ w !1AQaq"2&#129;B‘¡±Á #3RðbrÑ
$4á%ñ&’()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ? ù !–DLà·Jzɱü¸™¶ç­W’FVÈ8+ÓÚ’mJR»FÕã…äþ5ýŠ§9É8ô?4Q+^mYœ(ÂîÛÿ תŒjëB#‰æ¹”[F¸ùœ¸“À rIì+-omå”F“c÷x#?@FJ˜b©Á(NZ›Æ”¤®&#144;òsQ³R™0ÄcéMcõ'Ú»cQ=™.6ÜWlÔ}ñHÆ›»œæ´æî£ÿ nênê7QtÔvê†õ³m ¥-Š†èî&#129;Æz×-þâF´£ï£#mEƒæTÔÜ~ò¿.=›v[¶œ[F3Û…[6í¶ö¯¦ÈôÄ?CŠºº.o§¯ÍUÔî_iÅ}Ç6ŠÇ—ÊJ¿Zž7ªËõ§§WRìmVb9ïU#n3SÞ1É4¹’ÔË”ÜÐdU¾†0˜ä×A4),le#ofÍr±Bñáž6N1éVã’FP¡ŽßL×’”´9ªS¹zݸÅi[¶ïjË&#129;±ZvÜV¦VîiCE$-Ebs¸žm&î~SÍVIü¹€Ün?áP·‰³ÿ ,þþÿ ö5x‚yÙ ‚ÞI'žEŠ$YÛ,ìÛUG¹=+ÆžkÇ™ŸENŒ¦ù;ž×ðRI5MWÆwðG.›¢ÅäÚ$Êk©çb¢•Ž ö¬Ï|wмS¨I¿ iúµ±m¹žÜ3/¸a‚?:—âeÂü0øo¥x>ÞP×H­-äŠ9’âFÜçóü±_/êWMæ&#144;­Ïµ~kŽÅÊ­wR.ÇØáèÆ&#141;5&#143;¡£ð7Ãï—GÖï|7+ýÛva5¸ü
ú×9â„>-ðú¼ÐZCâ8t¼Ò[Ìaþô_x~F¼VßQ¹µ&#144;:O"0èÊÜ×]á?‹ž"ð¬ÈÖº„ÞZõ&#141;Û*•X|ÓEû’
˜zU7E&#143;´)”ÄÛ’eûѺ²°ú©‡â*Luê $©à~¯K&#143;âÿ ƒ>#E^4Е/»jv?»¸_£¿Žj
CáMûÂÚ‡„58üi¦/& â+ØG£ãý+ë°üEujˆò*åû¸pr)(“ÄOÒC-œðMÄ‘K3+ÆßÝeêÖ“þoKy?ïûW¨³ªOdyòÃÊ+TŸâÐÛÓéR/üû¸ÿ ·†ªÚ†¶o!û<00”ú>Oò¬+çåMÄÒ&#141; ÊI$g³"rÌzÓe’C´ƒŠWšßKùîËpßÁÕE>êò áK¨„q”8&#144;(¯„úÅÙôŸPå¦ÛÜ+Ra^k+wÓó®‡MÒÅÕšIæ¢ ù›Ò¾«&ÄF&#157;nfÏŸ­©}ñOe³W?°_¼‘Ÿûh¿ãSG¡ºÿ ËH&#143;üWØÇO¹ç8”щí&#143;ƦCžÕcûNÒGÿ üiñè’ÿ ÏD>ÂEÏó­~¹O¹:¡ÀÅ]±‘~Ô…ºŠ#Ñfn&#143;ÿ u&#129;¦<vú{´^ÛG&r¤¿.¿¥sÔÆÒQw‘Ÿ³sÙn’@®†E9©8Y›g!Z£o©\^/—e¡t1ƒö{I_?’Ö¤:6²yOë,ëÅëÍ¥&#143;¡M¶æWÕ*ö,AÍ_·jÎk]KN„Í}¢êÖ6ýî.,dX‡Õ±&#129;øâ­ÛÍÂœ¡Sƒ¸H¤GsȯFž6•o‚G%Z3§¬Ñ±ñÒŠ­×þþ/øÑZ:‘îqÚúž-3×q8^äñŠú+ögøw è1ÿ ÂÄñýí–&#143;gÿ ‰=¾£(&#141;¤`2ny†8N=ëçËT¼]²ÛÜyý)“«\I¾w’âNû‡i `rÙéÛ5ù¥hT¨ì¶>ËRÝÙì¿|G§üfñµå¿…‘äÒì¡{‹&#141;Båp®™Àؽz÷¯œuÂ_Là1Qøw¯¢þ
è?ð­<}®Å;?“aÉà3·¹Éa^«øgP·’iä&#129;–4b®Ì0Ÿ_zùúÐå=å’(©åÔ&#143;6qÎ(?¦i.Xàñ&#157;§4•ÀïrÒíÁq&#144;Ê~µ»á&#143;ˆš—…/æÊâkwS&#144;Pž?:殾ò·j­æõ8ôÍî=JIQéŸ<ñªÅ-<h°é!Q²jåËõb{6~µæþ:ð=ç€uHà»»¶Ô,nA’ÏR³pÐÜ îxaÝ{z×’ùÇž•wûYÞÕmä‘ŒJK,{ŽÕ> vÏZé†*Q&T¡SFua‘B¦lü¢«Ýk0ØÚí‡>{}÷a†üë!¼Q?&#144;"\*&#129;ŠÊšáçbÎw×4VÅsF×5§N•xêÉnï$¸“~ìûRÛÞ<{³ÐŒbªÑ\J£¶ãæoVu[\:+¡lµZ6Ø1’ „ÜØ$ñùf¸ûç³&#144;0çïžÔ>Éá½6=OHgÔ>Ì¢y£»‘YŸóâ½<.#‘ÞLÇN5 ’Üó¡“Ðdÿ tŸÒ&#157;&#141;‘—eÂâ$…üúWªÝx_á~±bÿ Ù×ú–“v>ãIp.À\Z£à];¾¼¼ºñ
Ùø¨…Í‘ÞêŠ}#ÁüëÓXßwsËx?{SŽð÷…õoLbÑt«­E€ÜL1Š=KÖ»ë€z&#157;®É5ÿ izòÒØÜKú`~´ßþÑWòDöšw—ahÕŠÕB(À
ò]_ÆÚ¦®äËtø=Hb?—¥rÏ'Ô쎔Q퉣|+ð«—»ºÔ<E(]»n§Û×jÿ &#141;RoŽ^ðË¿ü#¾Ó¬œt’;a»óëú×&#129;=Ç$³äŸVÍCö¤õ®Yb¥%kšÆŽÈöíKöœñ-ãf'h¿ýk!ÿ h?Èß=Óø¯)ûJ÷ýEH’ w_jÃÚ»ªØú¯à¿í¨6­
¦ Þl2?ñgÔõ?‰5ÊüZð¤ø‹©[Y&#129;›{&#141;FÅ@ùV9I,‹ì¯¿óâÞ¼šÇX¶– Np¼ô¯©ü¥§Äo&#129;ú'Ž4¹æm šÕÏïRÀJíµ¶ž}ñ^¶
³Œ“¹Ë‰¤«A«jxäkþqE¼µÏÓ¿¨Èý(¯¶&#141;TÒv>“QŒ[V5ßÁ2&#143;ùr·?‹&#141;fêþ}>ÝXÃ,²I1D»³+»mU_RXŽ1ÓšúKþ)ÿ ùÿ ±ÿ ¿éþ5å×:³x£ÇŽú]徑i¥6Û]NáÔ~ý¸yãOãp¤…9O>Õx—F4¹i­Yç`±U+U½eh£ÕõØþÏ_ì>øz;}WÇW´÷ì ’;eûÒMבÆÕöê+ü3áÛ&#157;KÀmukÍN9à»ó¤9w
ëí&#144;kÔô=Â>³1E¨ÚO3’òÝOri¤=]ØžIïý*¼2iQøêM6ÂæÞUÖô›ˆ]a‘Né#;Ôõëµ›ò¯&#157;­&#129;…<#œ¾#é0™Ä±XÕK–Ñ>-¼‡kH½ó&#129;ïU·(8ë[¾(±}/]»¶u Å)QǧzçÇ˼}+ãji#ëú\Y¶ù, æ¨R´…܆ã4•€ÐRš–ŠE>•$vÒIÑjK8üÇ$òhœ`~]¾µJ<Ä7c*[y!<¡#Õy¦{wô¯aðoÀx¾î¾Íý&#157;bÜù×Go w®«Zý‘oã³iluk{™ÕwyL…3휚¯dÙƒÄE;\ùɳ&#144;m®BŒ&#157;½:{Rë¾Ô<3ªKa¨BÖ÷0œ:È1ô#×5ÑxÁ7þ>×áÓlB‚Ai&o»Ž¤ÕF›LÑÊ<¼×0cß¹J=TŸÿ U9®'Å&#157;±Ô±$çÜæ¾Ïð_Áx>"Íoïváîn†ìûíè)ž7øá¿Y²¥¢i·ª»c¸µp}Çñ~•¿/Kœ«­&#143;‹Ù™›–ª·;‹îšÛñ&ƒsá½róLºn-d(üc¡Æk-”2‘ØÖ-Y&#157;q’’º+¤i· dSöûʘêaö)ÛøÎ)/>´ûE¸^ç›ØŸJ» Ûù÷ ¹ÜÕp&#143;4¬ƒ©ØxÂ÷7Z&#157;¬€mÜr¼ò~‚½ƒÁ÷šïŸßG¦ÇÞ“¬Ãæ]é'÷7Ñãl‰Žv²‚H?Ž+'Â^ÓõoZÛÝêÙ«§Øy«p’ì“Îr@>ý:{ÖçŒõ-KK³&#129;¦–ÏXžÆUš×T°u%œ–,çxùIõ¯­Ãacì¯5¿SÂÄã¢å* Ùž¦ÚÇ&­¨iѬ–ëk#y1_
’yDåsë&#129;&#129;œóíE{…•¯„¾%hv:•ý¼6Sæ;‰)&#143;»×$Q_KFŒ”RÐøŒFe5Q©CSåÃ0À´Ö¹mùù&#143;\µR½šùyT›ê}tiÅl†™Iâµ¼âøE¼]£kCîÙݤ’|¹ýÙÊÈ¿‘5ˆr8¤uܤ„céƒXT”çΊp„$¦–§wûExetOulwÚ^§Ú!uèUºø`þ5ä®Öë_BxŠEøƒðGÔ¸“SÐ[û>ïhå@û¤ŸB»*ð9(Ü‚qô¯;žþ&#143;TR’pw&#129;þÕTxÚ7*G"µ¶€0 éSiú\ºµôPGæÍ;„UrNpò°½•Ù‚{‚sŽ(Ü2pHΨ¯sñG쟯éšj\è÷&#144;ê²·Ihß+ƒè§'wé\§Ã_‚zç&#141;<Q•õ…Þ›§BÁ®î$ˆ®6ÿ  õ&›„®Oµ…›¹ÅZ¨Ž?BqÉíŸZõßÙëÀPxÇÅOs|žežž¢V&#143;,’ð*ôŽ?´{¶­£YK&#157;<é
ñƒŽk+öMÔ Žë_ÓÉÛ<‹Ã'°Îïç]Q…‘ÇR·4]&#143;¢
ºCå¦ì>Ãì¾£Ò¬1Fm˜ù¿ñªÍ<¶l¡¿xÒ¾qŒÿ •Z&#141;üÆ|/Ý8ö?&#141;kÐó^ªçοµw‡àHt}f8öÜ–6Ò8þ A5?웧Ãý›¯^‘™<Ø­ùþè\Œ*_ÚËZ‰tÝKSûù%{’§¨L`dvÍq¿³&#143;Ä+o
k·v£/‘g¨mÛ+±%Þö÷¬×Äv.og¡õ”(s«¾dM†ÜZÅ°øç'œŸZz®öYS, È#Ö¹ßxÿ Hð-„·÷
³cZ«–Fö ÷­ç%&#143;–?hÁü–GÊëåÆ_&#143;ã)“úטע]x/Åÿ |A{­ÚésJ—So¸Û™=*Ô¸ý™üe
§œ±ÚÌûwy1Í—þUŒ¢ÛÐô©Ô„U›<™”2àóUÿ Õ±SÉ¥¨i·:]ä–·P4Ævº8Á_¯½gÌ›”0ûÕŒ´ÜëM5t5ýsŠì~éÆûVƒ#åzJãàC,À&#129;À¯Wðµ¸ðÏ…/uwLK³Ë‹Ý›¦+³ iÜŠŽÑ¹Bîøßk&#141;Ör­7—ÿ e0òÏãSC1VÈ<ã»þ}GáYÖñí…m}Nsš³sŠúê2q‚‰òØŽYTrHÑŠb¹-óçûÝhªÑ·Wb©%¢g’->±9æ¦Óš˜MxLõˆØüÝ)47Þ¤Üxã“Ò³îj¯}Oø«@Ú¦½á«ÆQg¯Y8U=<èÆ=»«É<E§&#157;7W¹·=QÈÎ1Ò½Ëàƒmlt=OÇÚ¸tµ²/œ Æù1¶G> gùö¯ñ. 5&#141;jææ5`d&#144;ü¸Î3üëÉÄ#Ù†&#144;W26פþÎöpß|PÓ„ÁHD’T
ê&#143;ʸ¸ü+¬È»×I¾dÆr-Ûü*ïƒ|Auà_Xj‚[K—&#141;ÁRËŒäw®(¦­r*IJ
&}ßöYÁYŠGÑ•†Aÿ ³˜ão)w±cò³÷>¦¹ŸüJÑ~ im&•tqÄ–Ò&#144;²Æ}6“Ïç]4„¬‘¹m± Á&#129;ŸÇ5ÓdÏ&IÛsÇð$ž×RbÆ]ç°ùxýkâo
ø¦ûÁºô–&#157;>˘Nyû¯êw¯£þ=|F7ºÑ4¦¿{ƒå^\ÛÆ^8£Î|½À[ñ¯•ÙYX†B‡¾î1Q7c³”—+>§ð×íAáû葵{Yôëµ\‰|Ä>§<c?JoŠjmΚ%”Ú…Æ0²N6F?žkå‚çÿ {½X±·ûeô0pÜ >äâ³Sf“Ã(ê{_†~kß%—ÄÚæ£ö8n[1¾Ü–^À.Fz%¯ì½á{{&&#141;®ožïn>Õæ.sôÇOjõ
&Å4].ÆÊÚ1öxbHÓ”Õï'å!IR[w­j·¹Ã)·¢Øø÷â7‡|[ð¾øÀ5Ñ¥Ë&#129;ÜR°FøO'Ú£øávñÿ &#143;êFKËKT73‰\¶ì`ç·µ}ñÓK&#143;Qøg¬ù¡KÀ‚xߺ°8ÏÖ¼KöXÕ!µñ¥ý¤²{«\ßâ`Ý?JrnçD5¦Ùõ&Ô··òáÁF<¥ã€©ÝQp¤uþÔѶ9‚]¶–QýjI™VXÃ)Ëíš½,qXù§ö¬ð½½­Æ™®AY§&Þb:?ú“Ï>ÕóÞÚú;ö°ñE4}
´êMèìÂçõüëç s\ÓW=\?é·á¾±©$Q¯ Œäz÷®ãÆwÑý¦ßE· Ûéë™@<4¾Ÿð×Ú ð|8/¢„I{pÞDОr~ƒšÃEûʼnvf.Xõ,z“^þšŒ–*§,l‰&#129;ÅXŒsš¬­»¶*xþµêÁXð¥©f:)¨ØíEtòœ³jPûþUÕ!?Þü«9¢oCùÒy|f¾[ë=õ—›Uƒ9ù¿*±¥¬šæ¥m§YåîîgH!Qýæm¿ÌŠÈkzö/Ù‹Áë7Š.¼[z«ý• ÄÒG!è׿"&#143;p¤Ÿ­dëM³zt“‘Õ~Ð^"&#143;º&#143;à
%ÂÛiöÑÅ6Î70ëø’Muß~
i~Òm5NÕnµ™”K‰×rCžÊ+çýSÄ)â&#143;ŠP^^?™š‚ÝÓË2…}µPîŒ(ïÒ²o™ê,Lœ}Ô;Ë^Ux `í"¸ï|5ðÿ Äyc½²U¸&#141;Š%Ü*EÇ|ŽµÖÆUBçëšX˜Û©@›SqÛêsRÒ8Tš¶§Á^'Ño|â›ý0ÌËqi'–¯*vóÈÁöýkèïƒ_
ׇaÕ¼Mqu}-Êy‘Z\Ü?–‹Ø‘žs^Añ&#129;ã¼øÙx­‚ŸkŠ3·¿(?™¯±@–Ê®&#141;@
@;tô©‰µGh‘ZÛÛÚÿ  ÁkG@T
¿LŠòÿ &#141;ô¯hš••šZêð+K¾·ÍÀνev,%C‘€‡šÌñ‹cáÝFIe"4µ‘™˜çŒc5M]A4î™ùú˵ˆô¥ŠCˆëÃ)> ç4·± õ¨ó\wJG¹Ê 3î&#143; øÊ×Ç^·¼³&#157;ZsIÕOÌŒ0Eu£hmÛŽ6c‚Oò¯€|5âmcÃZ‚M£^Og;
»¡?3ú;“_AÚxC⯌´Ûyu/.–Ž™ò¤b’&#143;ª¨üë®6±åU§ÊÉ¿i‰ÖÖZ+xfÆt–îçàÆrçi÷>•óf“«\èz&#157;½ýœ†ˆHŒ=AÍu>x&#143;Á·
s¨Â÷6îIûZâB{“ë\FÓ¸ 3‘ߊÊWº:¨Æ<¶LúóÀÿ ´_‡5í:«Ü
/QÛ‡FÆ&oU`?¥/&#141;?h¯è6n4y¯zGîÌjDJ}r¸ÿ ‚?l¯4ˆõ¯ÄÓ‘¾Þј¨ÙÙ˜¹ôâ½bO„^
¹Y"mÅ¿¼B°?žku¶§¬¥¡ño‰¼I¨x»YºÔµL·3³€`>•–+Ù>;|‡Àþ^­¤£
2WòÝ Ï–ØÊŒ÷ÍxÍsJ鞥+5¡èzvÍWÀ·¨ª<ëQö„ÇQŽ?—†š¤MƒØÖ&#143;Û…šK›W9Y¡(G±®jÞ/Ü€zŒþ‡íQªã´râb™³ý© ìEM£©ü«a>õ,pûšêU§}&#143;5Ó‹FÒê‘QY©oþqEmí¦cìãÜÊ’# ?¼@ú÷ý*®ëÀí“é^ãû5ß|5Ôµuð×ÄYÜK{ ÄŒèQÏÝŽR fýzŸÄ­À?õPÖ>³Yï‚yѦV?RpkÅK˜÷cM>§Ïßþø‹âeÒ<P;GŒn›U¼FH€ô@p]½‡ç^§ñCÄ:Ãox]É…2Ü9Ì·O.ç¹þUÈøÓö’ÕµèLÉäB>Q` QìðÅxö«®Üê÷Y&#157;‹VÍsÔ¨£¢:©ÁGR—žþrÈzú×àOÆ(üe¦¦—©H±kÃnæ ÓûÃ=ëäj|w2ÛÌ’E#Å*œ£!!‡åÒ¹c'sÔ}¦§è³a¶±©ÈÈ®wÇ<Ó|¢Ï{{s™cÌ0åoEò&#143;ñ+Ç·‘+
SR¸ŒÜãêqTu&#143;xÆé^ûRÓ5I&#129;ùšYávþ•Ðö8U$¥©‘®ë×çˆ.µK†ÿ I¸—ÍfSÐç5õ&#143;Á¯‹¶0Ð µ½º†×X·Q&#144;»2cø†kãwo/!þSœ|ÀŒÔ&#129;š6FS‚¿t‚Aˆ¬”ÜNÙQ&#141;D¬~ƒêZ晧گ¯-à&#129;q™$•vñøׂürøía¨ihzÿ jY¾[›¤â=ŸÝSÞ¾w¸ºžè/›<’íéæ;0ü³U•w2å&#129;?J~Ó›Cáù]ÙrÂÆëV»[{;in¦o»*Y¿J设ø²ÆÜÏ>&#129;|&#144;ÿ ËÈþuõÀχðxGÁö—2D¿Úˆ³I6åÈÎÜö¯E†O20Ø(ÍŸ•Ž[Š¯fž¢x‰F\¨ùcöhð4ZÇŠnµØ–A¦ª²E*ô”œƒé_TC¶áCG#áz…'Ÿ®k‚´¸°ð&#143;ÄÛøîmW]‚# +µLɸ2ñþö
îò|ó#HXmÆÌ&#129;øÕ¨Øä©7&C}£Ã©XÜÙê%Õ¼ã2Å(ù[üûWÈ ø{ƒñŠßAuŒ·hT1êŒÙÇó…}ˆ“%&#157;³´Ó©Š/™&#157;ÏÝæ¾@ø&#129;ñÏVøĚݫ¹‰Cúªu?&#143;?&#157;7n¥Òæ>Ê?±ÛdžDTŒÀ})Þ_Êqµdn¤sPÙêê0Ü@ÊðÌždlï/µ:F
¯šÉÆCg¯Ò™…ž¨ó/Ú+jü/½0ÝæDŠ@ï»&#143;Ò¾8¯ý¦>$Úê-†ôù~жòy·!ÊÆgÚ¼°›ÔôððqNçYðòMºÌc¹ª;<¹¦ŒõY&#157;&?áSxñâOJmÇü„/I‹‰F?ã^–Κ&¿Â w©#¦ŠršìÑ^è³SCmíš+c6`¾1Çn½~¾þ§ùW³|;øÝjÚJøWâsj¾a¶Þ÷î,=ÿ ÚOlæ¼zÖÎãT¼†ÒÊÞ[»©˜$PÂ…&#157;ØôP£œ×ªø7ö`ñ¦»4WÅ‹xWH_™ï5?•ööÙw>àW&#144;·=Š|ÆWņV¾Hµ]ögF»ù º´lƒìFr§Ø×–÷#Ò½çâ¼Þðv–º†ËH‹Ä×6ç¸oï?lý1^pë$Ä¢íZã¬×5Žþƒ+«ø[àøX>0·Ò&#157;Ìvß4“¾9;W)^¡û8ëqimᙕîƒ-݈È÷¬cº¹…ghè}c xWK𮟖™g”J0¡@Ë}OzÒ
¾AyWgmê3NÚ’(`ªÄõùeòÊŒãL×]&#143;#™÷<›ãÁM7ÅÚ=ÕîŸk®³
GŒó˜
ùb!‘’FéÃ)íÎ+ô?P¸X,æ•°5g9ëÓ$þùñ}¥Üx“Ä—_b…®&¸•ÊG
–$šÆqìváæÓ×b‹ßCW@A5z˜77e·c¥{§‚d›íRÝn5ûæÓ•À+mnKÏ÷ºbŸãŸÙ†÷öow¢Oý«kºHbaì¼óXòI;&#157;3­
“>’ðíý¾¯áí.þÞF05¼dØmÆ1ó
Õ“r˜J$mÉ
¸á†~µñ&#129;þ-x‡áù0Xܵ’&Îu܃׎Øô®›Tý¦ü[} †kb¤cu¼\þg5Ò¦¬p:“æGgûNxÎ8o4&#157;.ÖP—–„ܼ‘°ßÆØúŠóý7öŠñžŸoåÿ hGyþÕÔ!&#143;çÅyÕåíίq%ÍÔÏ<²g’C–mÝI>´›W°•NÇ\(¤µ:ŸüZñGŒ!hµ
NCnÃi‚Ý¡„.3\hûÙ#ü÷üè’ñƒr=éŸhØÚV£™³¥F1Ðï¼ñ£Å
³[;+µ–ÍOËÂïUö•£âoÚž$²{OµGaŒ?ØÓc7Ô×–]3ù%£¶õÛÏéUƤÅYYw8뎣ê*ý£F~Îfƒ1‘‰œ“’Iê}雪·ö”}Õ&#129;ì3üé’j
¿uKTó.¦ê*(èü+t-õ¨œð½tž*ÒWMÖ|èÆmïó<Gè0ëø~µÂE#FÈêqŽõé¾Ô-<]¤"ù¶I€`›ø‘‡þµzXI.^W¹…Hó+«z´åäf–úÎm2úK¥ÙsmoCîqDcåæ»úêxó&#143;)/ÞŠÒŠé9œ‘‘ms5…ä7vÓIouŠh˜££Œs_XxWã³||ð¤^ñ®ºŠ#M&#144;ÞÛ¥èx=?Zù!ø§F¡—p$ ç&#144;}Aí^>Îèõ©ÔpÜî>’|%ñ‚õGþѶ‘”&#157;Âa’¤zú&#143;ƼêHš6*~Vý+Ø<ûCx—A&#141;,5“Š´m»~Í©`ȃý™pOæ
t:&#144;ø]ñ8´e¼ÐõÙ•²š<) d…q&#144;k)ÒRÕ&#157;ꢚÐùù°¼ž”û9屺†â sBÁãuêƒZö&#143;ý“y$fE!¯ñY[«’Í2¬­f}}ðÏãæ‹â&#141;.ukÈ´ÝYFÉÇjJ¼§¥zß&#143;¼=§Æd¹Öì#ÿ Ò×ÀóN*9ç>¢«œâ–7¡ô_ÆOÚ&ÏQÒî4_»N.Çq}&#141; !*Ÿã]WìÓà«=+Á±kM›ûíß½|±ä&#143;—Ó¥|•&#143;›'“Ü÷ü=+ìÿ Ùÿ Z‹Qø_¤Ç+Ij uS’p}ùªŒ®eVŸ³&#141;Ñèjí$ŠWrÄä`œÔí™#+œ©ìj'¸a¿–K&#144;¹©@cFS…a&#144;}kwk)´®|wûExNÛÃ~>imbÅ}¸(£X’?*óÎzתþÑÞ#‡]ø…$PH$ŽÊ%·%NA|’ÃðÍyuqÏF{¾E(ÀŒ QQ}®%È.8÷¬Ý&#141;uè$Ö¢BNâ ïV4}}kV¶±¶Ì—72â_RN*´wÑÍ&ÁÁ÷¯@ø#siÄí¯c&#143;y*ÌxF8Ù²*IÆ'П¾è^°IîícÕ5}™yæ•[ûª;~µ§âï„ñ…¤i©éP[KŒÇ=¾!‘~…kµ“b˜&#157;¥e†ô$ôZl‰
ÅâÇ,ÛfQ˜pk·‘Xòe9_šçÈ??g<§&#141;WMÔ$¿Ó7ì‘eŒy&#144;úç&#144;
ñábé&Öl^µ÷§ÆKˆl¾ëí7ñÛl\à’ß½|>ÌàùW-JVÕ†£šw#³·’FTá]w‡ü'ª5Ô2C˜ €z~•áˆCj1+&#157;¡»ã¥v^"±×´6ß.¡y6—'ÝDv ÿ e¶Ž
zZ:sZö7œ¹QÝêÚ^‡¨øpEâK¨ì®#OÜÊ®<èÏ°ãÚ¼x.Û‰’73[«b9™v—¸ç&#157;5&#144;C†ÉÈvmž‡­H£ç>ݱé^œ¤¥k+eI§¹<mŽÙ¢›8¢·[m£Û4è¸Lf˜ü.i#o–¼ƒÐ¶‡IàŸëÿ uµÒ<9¦>§zã>ZȈz’Ç¥}/ÂØfÿ Ë6¯ö·Œ¯à;Z ~Íh„`ªd|Ïîá_1[ÜMe2Mo<&#144;L‡+,LQÔú‚溸þ6øÐY+Írm^ÏD:&#144;&#129;î ù&#129;÷RŒ¬ý㢜”QËk‰y¨jO*6Y‹p§½PkY—?»b}&#129;®˜xúñ¹–ÂÂOûfGõ¤_KxËZ=›O#mE@Ùcè=ë)S„&#157;Ó:Ó9LíëKšÚñ6&#157;%­Ú¤‘œŒ²ÇÈZ¥&#143;w66ÂÇ>ÕÊéÊö±¡Ouvß~)jõ ÞÝêÊà5¼§†Çp{|W%6—u’ð°¾8ª¬r6œQK–QèL’’±õm¯íYá™-Õ§Óõfaƒª·ë‘\&#143;Œ?j)59mt>K&#144;`ÝÜ\º;W€öÁúRão=¿IÍØçú¼QjIæF’W2;ÌÌy$õ4jlûTƒ½g«5QåŽßz͸²u&#144;²¨aéZz&#143;½Ú•»–Œè-dšE.6¢úw­H¤hdYí‘NàËÁ±ü)&#157;±ÚŠ6ØO]ôwÃ?Ú:Ò[84ÿ Ÿ*x@ßù7Çßšô‹ÿ Ž>±µyÛ\‚`?† Ìßʾ(c³¡Ã{¹úÔˆ9Ç>¼Öñ¨í©Ëõe+ž©ñŸãTŸÚ+š×G…· ü<­ØŸLzs^amË:®q¸â¤ÓôÙµ 6Â2äsëõ®¢Ïáþ¤³#˜ð3Ÿ˜b´&#141;9T’ìtFš§Q.— ]E
Í­Ä’4bD’,`}9æ»}?ãž—cäA£\].ݤÜ2¤dzwãðüjüÑ5&#143;-¶»u
¼±g˸YQdŒŸLW“jVðiº”öÖ×°êPG÷o +~¥{±RÃÆÐz3žrdºåêêZÄ·pØÛé&#144;¿K{aòþ'¿ä*¸lŒS%ëÅ99¬ºÜà“¾äÑýÑô¢’6ùEµÌ40Ÿ•Å58ZsSWî×”åcК«–ËT„f¡þ*Ïrâ.=ëоjžÐV[­ZycÕÙv¦è‰HǨ>¾õçÔÜ|¸ÿ ñª„ýœ”»DôýS\ð’ÝIsç˨19Ùgù¶+ŸÕ¾”]ˈ´Ø"Ó­`››ó®Gž2[#Üÿ Z$;¹ê}êêb%'Ì•‹ægeoñ2f·_é¶×ÇþzýÇüðjFñ…õÛ=•Í£·eÿ ¨®…6 È>§Û>¨\Ìí×·`ùz&#143;&#144;y?¾‰”qÜŸJæ5›{{;­&#144;̯û§gð"½_öpøa&#141;¼Eq­ká­lÓù‡åšN©ö kžøåâ‹_x²èÚGÛ«mZ^eU©Gc¢7gœ}¡?½Nó7tlþ4Ï-º?*tV±¶s8®½G÷Æê_8­6k5G^[Ÿ~”ž[)f"€Ð—Ïö N€9¨ZÝÇüµÿ ÇjH`!Á2àöúõI†–:=Â7ÚÒ†Š1´÷9?ʶäð
Ž˜¨ºŽ«ok#tW“'ô®ÛÃßî¼MðîãS¶Öî!–Œ¦ÝE }+ÅYC9fË9êÌrZö¾¯TÔä·8ý´odÏWð÷ý:î9í×U&#129;¼õÚ$†áw~¢¹?x+\ðŒŒ.dkÛEésm32þ#9•r±€­•ùJôÿ “&#157;Ã8ûÝG¯×½¤l¢9Tº&‡kc€ùë¸f­+ǯ¯Z%ŒqŠœsÚˆœr“$ÝÈëO&#141;ª.àúT‰ÅtÈš:(ŽŠÐÄÄe>”ÎTc­V_öEBÑû~•ÀéXêæ3rq&#157;¦¡ç9Åk2†Æ)†<v™¢‘›ŸcùR'økG>Ãò¦…ÇðŠÏÙ²¹Š<úPE_òý…7oùÅ'M&#143;˜¡øtq¼’¢"—f *Ž¥‰Â&#143;Äãó«»+Ñ> øzÛZø§¦=äB[;äÔ$R8ýÚ&#141;¹ÿ &#129;•ü©{6iÌÏSñõì>
i„ùzµÂ›ý‡“3&#143;›>¸
ùbIÌÌÌK7Sšï~6øÎOxÒörûã&#141;Š!Î{äšóüûV%Ðômd…¥W88Í7u.k˜D&#144;ɺC½ÃÛÒžÌÀUM&#143;— p ãïU¬&#141;Û—¥"‚îÚ@ëš×z¯÷Ž ¤“åËõ¬ùµAæ.ÕÁS&#144;sMŠ×ØúÃúƯោš”ðKÁ*yO2.N8õ¯ç9Åz€õ«/x?XЯ/~Åu¹–Ù]¶ÄYNqø×nÛã·‚3_EV§´§º[‡,›eEÎOià`cò«e}=pÇÿ ­\ê&#157;Éç ‹9Æ*eÇù2ãwj•Tz
Þ4ìdäAåšxR*ÐŒJp&#143;=«ug)&#144; ÛÖŠ¸Š©VܬØÊkãÿ <Ö¡{²;QEqÈëí&#141;ýÕ¨Íñ?À(¢³f¨>ÔßÝ_ʔܑü+E,¡Ÿk?ÝZ>ÜßÜZ(¡ ¦õ¿¸µì¿Utÿ xû_Aþ&#157;0ÙÆÝ6¬…‹ÌÊŠ*dtÐÜð›Æi&vfÉÉ'ß5W‘Sâ=¹ö¢Š&#129;
#?NþôÃ1·]ª>OJ(¤!º¤ì±ªu÷¬Õ;¨¢¢e#WHlI·¨Ïéé[q͵TãÆh¢½zÜG.-{¨z]±úÔËrG;h¢»¢y‹qó}ÑR-áþ袊ԉ-×û¤[ƒœcõ¢ŠÞ&Ëpº(¢ŠÝlfÿÙ

anonymous asked:

Hi! I've just started learning Norwegian, and I had a question about typing the characters å æ and ø. I know you can use alt codes etc but I was wondering if there's a convention for when you can't type the characters? E.g. in German for ä ü and ö, you can type ae, ue and oe instead (e.g. müde --> muede) so you're not spelling it wrong. Is there something similar for the Norwegian letters? Please tag this ask with #languageduck so I find it <3 -Belinda @languageduck

Heeey!! c:

Yes, there are actually!! You’ll sometimes see these used in norwegian web page links etc. since they don’t support æøå:

Å = aa

Ø = oe

Æ = ae

flickr

Morning sun dyes Fuji by Shinichiro Saka
Via Flickr:
山中湖 平野

✖ símbolos para bios ✖

웃 ღ ♥ ♡ ❤ ❥ ❦ ∴ △ ∞ ☆ ★ ✖ 。◕‿◕。®™☏✤❝❞✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ₪ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ▲▼△▽⊿◤◥ ◣◥●••●❢ ❣ ✐ ✎ ✏ ✍ ✆ ☎ ✄ † ✞ ✝ ✛ ✙ ރ ⌚ ▧ ▨ ▦ ▩۩ ஜ ಌ ஜ ๑۩۞۩๑ ஜ ஒ ண இஆ ௰ ௫& ૪ ☗ ☖➸☑ ☒ ☓☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯➹◎♩♫♭♪♯♬♮♫♯☁☀☃☂♣♥♪♫☼♀♂♦✗✘✚✪✣✤✥☠♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧☽ ☾● ◯ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌☼ ☀ ❂ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙.☉ ° ❅ ✺ ϟ♪♫♩♫♭♪♯♬♮♫♩♫♭♪♯♬♮♬♪♫ $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ↺ ↻⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮↯ ↰↱ ↲ ↳↴↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸♠ ☎ ☻ ♫ ☒♤ ☤ ☹ ♪ ♀✩ ✉ ☠ ✔ ♂★ ✇ ♺ ✖ ♨❦ ☁ ✌ ✏ ✆☪ ☂ ❍ ✎ ❧☭ ☃ ☛ ✐ ☀☮ ☼ ☚ ✑ ⌛☯ ☾ ☝ ✒ ⌚✝ ☄ ☟ ⌘ ☸☥ ✂ ✍ ❖ ۞☉ ☇ ☈ ☡ ജ☊ ☋ ☌ ☍ ♁∲ ☢ ☣ ✡☞ ☜ ✜ ✛ ❥♈ ♉ ♊ ♋ ♌♍ ♎ ♏ ♐ ♑♒ ♓ ☬ ☫ ☨☧ ☦ ✁ ✃ ✄⍬ ⍦ ❂ ❉ ❆♅ ♇ ♆ ♙ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘♚ ♛ ♜ ♝ ♞☰ ☱ ☲ ☳ ☴☵ ☶ ☷ џ ₪◉ ⇕ ▩ ⊡ ⊠⊟ ⊞ ⊝ ⊜ ◬◐ ➲ ➡ ➜ ➚➙ ➘ ➔ ✽ ✾✿ ❀ ❁ ❃ ❄❅ ❇ ❊ ❈ ✦✧ ✲ ✪ ✫ ✬✭ ✮ ✯ ✰ ⍣✶ ✷ ❋ ✹ ⍟✺ ✵ ✠ ☩ ✱✙ ✞ ✟ ✚ ✢亞 ✤ ✥ ╬ 卍© ® ™ … ∞¥ € £ ƒ $≤ ≥ ∑ « »ç ∫ µ ◊ ı∆ Ω ≈ * §• ¶ ¬ † &¡ ¿ ø å ∂œ Æ æ π ß÷ ‰ √ ≠ %˚ ¼ ℅ Þ ¯※ º ª ஃ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♥ ✈ ☺ ♬ ☑

● pegou/gostou da like

● créditos @azaleasuprema

please stop using Norwegian vowels like æ, ø and å for ur fancy titles and shit. When u write “lost” like “løst”, it sounds like “lust” and doesnt rly look cool, it just fucks with our Norwegian heads

6

●1d bios + headers
•Like ir reblog if you save/use please

I love oned more than anything
One direction? Do u mean lifesavers?
That xfactor group, u know, One direction
One Direction is just another way to spell hapiness
Boys, bands, and boys in bands
Hey, did i mention that i love 1d?
Idk man i just need a 5/5
No 1d no life
Oned light up my world like nobody else
My boys r better than you #sorrynotsorry
Fuck you i only need one direction
I have an addiction, One Direction
Forever young bitch
Who needs drugs when u have 1d?
Mom, they r my entire life
Roses are red, violets are blue, One Direction are perfect and you know is true
They are the reason of my smile

They stole my heart just like they stole that boat

Stay away from one direction, bitch

We’re like na na na then we’re like yeah yeah yeah

YOU CAN ALSO USE:

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡﭢ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 ღ ♋ ♂ ♀ ☿ ⚥ ❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉ ؟ ﹖ ☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚ † ‡♪ ♫ ♩ ♬ ♭♮♯° ø ✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆ Ⓐ ☮ ✌ ☪ ⚔ ✡ ☭ ✯卐 ✆ ✉ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ✰ ✪✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ❂ ✡ ★ ✱ ✲✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ 웃 ღ ♥ ♡ ❤ ❥ ❦ ∴ △ ∞ ☆ ★ ✖ 。◕‿◕。®™☏✤❝❞✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ₪ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ▲▼△▽⊿◤◥ ◣◥●••●❢ ❣ ✐ ✎ ✏ ✍ ✆ ☎ ✄ † ✞ ✝ ✛ ✙ ރ ⌚ ▧ ▨ ▦ ▩۩ ஜ ಌ ஜ ๑۩۞۩๑ ஜ ஒ ண இஆ ௰ ௫& ૪ ☗ ☖➸☑ ☒ ☓☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯➹◎♩♫♭♪♯♬♮♫♯☁☀☃☂♣♥♪♫☼♀♂♦✗✘✚✪✣✤✥☠♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧☽ ☾● ◯ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌☼ ☀ ❂ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙.☉ ° ❅ ✺ ϟ♪♫♩♫♭♪♯♬♮♫♩♫♭♪♯♬♮♬♪♫ $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ↺ ↻⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮↯ ↰↱ ↲ ↳↴↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸♠ ☎ ☻ ♫ ☒♤ ☤ ☹ ♪ ♀✩ ✉ ☠ ✔ ♂★ ✇ ♺ ✖ ♨❦ ☁ ✌ ✏ ✆☪ ☂ ❍ ✎ ❧☭ ☃ ☛ ✐ ☀☮ ☼ ☚ ✑ ⌛☯ ☾ ☝ ✒ ⌚✝ ☄ ☟ ⌘ ☸☥ ✂ ✍ ❖ ۞☉ ☇ ☈ ☡ ജ☊ ☋ ☌ ☍ ♁∲ ☢ ☣ ✡☞ ☜ ✜ ✛ ❥♈ ♉ ♊ ♋ ♌♍ ♎ ♏ ♐ ♑♒ ♓ ☬ ☫ ☨☧ ☦ ✁ ✃ ✄⍬ ⍦ ❂ ❉ ❆♅ ♇ ♆ ♙ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘♚ ♛ ♜ ♝ ♞☰ ☱ ☲ ☳ ☴☵ ☶ ☷ џ ₪◉ ⇕ ▩ ⊡ ⊠⊟ ⊞ ⊝ ⊜ ◬◐ ➲ ➡ ➜ ➚➙ ➘ ➔ ✽ ✾✿ ❀ ❁ ❃ ❄❅ ❇ ❊ ❈ ✦✧ ✲ ✪ ✫ ✬✭ ✮ ✯ ✰ ⍣✶ ✷ ❋ ✹ ⍟✺ ✵ ✠ ☩ ✱✙ ✞ ✟ ✚ ✢亞 ✤ ✥ ╬ 卍© ® ™ … ∞¥ € £ ƒ $≤ ≥ ∑ « »ç ∫ µ ◊ ı∆ Ω ≈ * §• ¶ ¬ † &¡ ¿ ø å ∂œ Æ æ π ß÷ ‰ √ ≠ %˚ ¼ ℅ Þ ¯※ º ª ஃ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♥ ✈ ☺ ♬ ☑ △▽△▲△ (◕‿◕✿) 。◕‿◕。 ⊱✿◕‿◕✿⊰(◡‿◡✿)(◕〝◕) ◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐ ●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰↱ ↲ ↳↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸

flickr

2016 Fuji and autumn leaves by Shinichiro Saka
Via Flickr:
河口湖畔 大石

Twitter bio✨

•why get a boyfriend when pizza is lying next to u
•harry((fucking))styles
•it all wrked out
•UNICORNS R REAL
•too many fandoms aye
•riding the rollercoaster isnt lyf but it is in liam’s dick aha. :) x
•who says ur not perf
•miley ray cyrus is the twerk queen
•boys, bands, and boys in bands
•linky dinky doo harry will never follow you
•ashton irwin is more punk rock than u
•i like a band, they do weird shit sometimes.
•lyf is a tangled web of cell phone calls and hashtag idk’s
•pizza + wifi = heaven
•pizza and wifi are my only bestfriends
•IM GOING TO MARRY WIFI
•me + pizza = real best friends
symbols for your bio here:

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡﭢ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 ღ ♋ ♂ ♀ ☿ ⚥ ❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉ ؟ ﹖ ☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚ † ‡♪ ♫ ♩ ♬ ♭♮♯° ø ✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆ Ⓐ ☮ ✌ ☪ ⚔ ✡ ☭ ✯卐 ✆ ✉ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ✰ ✪✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ❂ ✡ ★ ✱ ✲✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ 웃 ღ ♥ ♡ ❤ ❥ ❦ ∴ △ ∞ ☆ ★ ✖ 。◕‿◕。®™☏✤❝❞✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ₪ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ▲▼△▽⊿◤◥ ◣◥●••●❢ ❣ ✐ ✎ ✏ ✍ ✆ ☎ ✄ † ✞ ✝ ✛ ✙ ރ ⌚ ▧ ▨ ▦ ▩۩ ஜ ಌ ஜ ๑۩۞۩๑ ஜ ஒ ண இஆ ௰ ௫& ૪ ☗ ☖➸☑ ☒ ☓☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯➹◎♩♫♭♪♯♬♮♫♯☁☀☃☂♣♥♪♫☼♀♂♦✗✘✚✪✣✤✥☠♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧☽ ☾● ◯ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌☼ ☀ ❂ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙.☉ ° ❅ ✺ ϟ♪♫♩♫♭♪♯♬♮♫♩♫♭♪♯♬♮♬♪♫ $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ↺ ↻⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮↯ ↰↱ ↲ ↳↴↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸♠ ☎ ☻ ♫ ☒♤ ☤ ☹ ♪ ♀✩ ✉ ☠ ✔ ♂★ ✇ ♺ ✖ ♨❦ ☁ ✌ ✏ ✆☪ ☂ ❍ ✎ ❧☭ ☃ ☛ ✐ ☀☮ ☼ ☚ ✑ ⌛☯ ☾ ☝ ✒ ⌚✝ ☄ ☟ ⌘ ☸☥ ✂ ✍ ❖ ۞☉ ☇ ☈ ☡ ജ☊ ☋ ☌ ☍ ♁∲ ☢ ☣ ✡☞ ☜ ✜ ✛ ❥♈ ♉ ♊ ♋ ♌♍ ♎ ♏ ♐ ♑♒ ♓ ☬ ☫ ☨☧ ☦ ✁ ✃ ✄⍬ ⍦ ❂ ❉ ❆♅ ♇ ♆ ♙ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘♚ ♛ ♜ ♝ ♞☰ ☱ ☲ ☳ ☴☵ ☶ ☷ џ ₪◉ ⇕ ▩ ⊡ ⊠⊟ ⊞ ⊝ ⊜ ◬◐ ➲ ➡ ➜ ➚➙ ➘ ➔ ✽ ✾✿ ❀ ❁ ❃ ❄❅ ❇ ❊ ❈ ✦✧ ✲ ✪ ✫ ✬✭ ✮ ✯ ✰ ⍣✶ ✷ ❋ ✹ ⍟✺ ✵ ✠ ☩ ✱✙ ✞ ✟ ✚ ✢亞 ✤ ✥ ╬ 卍© ® ™ … ∞¥ € £ ƒ $≤ ≥ ∑ « »ç ∫ µ ◊ ı∆ Ω ≈ * §• ¶ ¬ † &¡ ¿ ø å ∂œ Æ æ π ß÷ ‰ √ ≠ %˚ ¼ ℅ Þ ¯※ º ª ஃ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♥ ✈ ☺ ♬ ☑ △▽△▲△ (◕‿◕✿) 。◕‿◕。 ⊱✿◕‿◕✿⊰(◡‿◡✿)(◕〝◕) ◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐ ●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰↱ ↲ ↳↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸

like if using/saving🎀

É

Besides Æ, Ø, and Å Danish also has the letter É. It is usually pronounced [e]. Though this is not thought of as an individual letter, since the accent only indicates stress:

Han er der - he is there
Han er dér - he is (right) THERE

Alle - everyone
Allé - avenue

Very few words like ‘fór’ or ‘á’ also has the stress accent, but it almost exclusively appears over the E. 

anonymous asked:

Hi! So I have just started to learn Norwegian and I could t find many resources that were easy to use and made sense to me. So I was just wondering what resources you use? And if you have any tips for learning Norwegian? Thank you so much!

Hi! Well, I’m Norwegian so I’m not exactly learning Norwegian, but I did some research for you and this is what I found.

Dictionaries 

http://www.babla.no/engelsk-norsk/ Is a Norwegian-English (and vice versa) dictionary.

http://nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi is a digital dictionary. I don’t know how useful this is as it is in Norwegian though.

http://www.heinzelnisse.info/ is a German-Norwegian Norwegian-German dictionary

http://lexin.udir.no/ is another dictionary; this site was made for minority students in Norway. Therefore it has the translations in languages such as Persian, Arabian, Dari, Kurdish, Tamil, Thai, Turkish, Russian, Polish, Tagalog, and others. 

Listening

http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/ this is a site where you can listen to Norwegians from all over Norway’s recordings of a story called Nordavinden og sola. You can familiarize yourself with different Norwegian dialects or just practice listening.

http://radio.no/ Norwegian radio. You can listen to whatever is currently getting streamed in Norway at some of the channels.

http://norwords.com/index.html/ once you’ve made an account and signed in, you can listen to authentic audio recordings of text books. And you can also do other lessons here. (If you do make an account I suggest you go to http://norwords.com/news/). 

Games

http://www.tekstlab.uio.no/grei/ is a grammatical game made by students for students learning Norwegian. It has the explanations for the games written in English. 

http://www.digitaldialects.com/Norwegian.htm here you memorise greetings, numbers, colours, et cetera and you have to click the correct English translation.

Pen pals

http://www.mylanguageexchange.com/Learn/Norwegian.asp you can find Norwegian pen pals here; if you’re willing to teach them some of your own native language as well. (I’m not sure but I don’t think it works if your native language is English, I’m afraid.) 

Norwegian lessons

http://www.learn-norwegian.net/ has lessons for beginners

http://norwegianlanguage.info/norword/index.html on it’s site it says that “NorWord was originally written during summer and
fall of 1995, by Nancy Aarsvold (currently at St. Olaf College) and Louis Janus,
(currently at CARLA, U of Minnesota). The lessons presented above have been
edited to use proper æ, ø and å characters on the web.” Keep in mind that this is from 1995.

http://www.learnnorwegiannaturally.com/ is another Norwegian lessons website. They also have a youtube channel.

Newspaper

http://www.klartale.no/ is the only easy-to-read Norwegian newspaper that aren’t made for children/teenagers.

Youtube

Michelle Alexandra seems to have a few Norwegian lessons. So does Karin and learnnorwegiannaturally. I’m sure there’s more but these were the best I could find.


I don’t know how much of a help this was, but I hope you figure it out. I suggest you check out Duolingo and/or Memrise if you haven’t already. Lykke til!

listen motherfucker

unless youre danish, speak danish, come from a country that has been invaded and conquered by denmark, or speak the language of a country that has been invaded and conquered by denmark, get the fuck out of here with using the letters Æ Ø and Å

bios

like if using/saving and © geezxr 🎀

i. random (portuguese)

 • me deixa pfvr to ocupada sendo otária
 • mas é aquilo né ou você é fã ou tem uma vida social
 • sai daqui não gosto muito de pessoas
 • olá escravo
 • vc é tão bosta que deve ter nascido pelo cu
 • tava te olhando e me deu uma vontade de brincar de soco soco bate bate só que na sua cara vagabunda
 • sai daqui e vai lavar uma louça sua ridicula
 • linda maravilhosa uma feiticeira
 • who says que vc pode falar cmg
 • desculpa me perdi aqui contando meus papeis de trouxa

ii. futebol

 • ser fã de jogador é tosco igual a vc
 • puxa o rabo do tatu dps q virei fã de jogador só tomei no cu
 • sofra por futebol, não por amor
 • sofrer? só se for por futebol msm
 • tava na fila e o moço disse que era só para deficientes ai eu disse que eu tenho fc pra jogador de futebol e todos vieram me desejar força, não entendi
 • ache sua moral de fã de jogador antes de entrar aqui
 • 80% reclamações 20% futebol
 • ta vendo aquilo lá em cima então é minha moral caindo dps q virei fã de jogador
 • sua mãe sabe que vc fica mencionando @ de jogador pedindo pra ele te comer?
 • acho que esse negocio de ilusão vem de família pq minha mãe pensou que eu teria um bom futuro e to aqui amando jogadormais nojentos que esses jogadores só as “fãs”
 • nossa como vc é chata só sabe falar de futebol

iii. random (english)

 • nothing against u but dies
 • just a good girl with a bad imagination
 • bitch kill my vibe and i will kill you
 • sorry not sorry
 • welcome to my silly life
 • go to hell 
 • get out for here
 • i  will always be the best mistake you ever made
 • i got 99 problemas and you’re the one of them.

iiii. football

 • of the life learned that we must suffer for football and not for love
 • love football or die
 • football 4life
 • football is so much better than you
 • forget the guys and love football
 • football don’t make silly questions football understands
 • choose football it will never break your heart
 • i got 99 problems and being fan of players is the worse of them

symbols for your bio here:

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡﭢ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 ღ ♋ ♂ ♀ ☿ ⚥ ❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉ ؟ ﹖ ☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚ † ‡♪ ♫ ♩ ♬ ♭♮♯° ø ✐ ✎ ✏ ✑ ✒ ✍ ✉ ⌨ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆ Ⓐ ☮ ✌ ☪ ⚔ ✡ ☭ ✯卐 ✆ ✉ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ✰ ✪✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ❂ ✡ ★ ✱ ✲✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ 웃 ღ ♥ ♡ ❤ ❥ ❦ ∴ △ ∞ ☆ ★ ✖ 。◕‿◕。®™☏✤❝❞✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ₪ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ▲▼△▽⊿◤◥ ◣◥●••●❢ ❣ ✐ ✎ ✏ ✍ ✆ ☎ ✄ † ✞ ✝ ✛ ✙ ރ ⌚ ▧ ▨ ▦ ▩۩ ஜ ಌ ஜ ๑۩۞۩๑ ஜ ஒ ண இஆ ௰ ௫& ૪ ☗ ☖➸☑ ☒ ☓☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯➹◎♩♫♭♪♯♬♮♫♯☁☀☃☂♣♥♪♫☼♀♂♦✗✘✚✪✣✤✥☠♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧☽ ☾● ◯ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌☼ ☀ ❂ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ♀✩ ✉ ☠ ✔ ♂★ ✇ ♺ ✖ ♨❦ ☁ ✌ ✏ ✆☪ ☂ ❍ ✎ ❧☭ ☃ ☛ ✐ ☀☮ ☼ ☚ ✑ ⌛☯ ☾ ☝ ✒ ⌚✝ ☄ ☟ ⌘ ☸☥ ✂ ✍ ❖ ۞☉ ☇ ☈ ☡ ജ☊ ☋ ☌ ☍ ♁∲ ☢ ☣ ✡☞ ☜ ✜ ✛ ❥♈ ♉ ♊ ♋ ♌♍ ♎ ♏ ♐ ♑♒ ♓ ☬ ☫ ☨☧ ☦ ✁  ♙ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘ џ ₪◉ ⇕ ▩ ⊡ ⊠⊟ ⊞ ⊝ ⊜ ◬◐ ➲ ➡ ➜ ➚➙ ➘ ➔ ✽ ✾✿ ❀ ❁ ❃ ❄❅ ❇ ❊ ❈ ✦✧ ✲ ✪ ✫ ✬✭ ✮ ✯ ✰ ⍣✶ ✷ ❋ ✹ ⍟✺ ✵ ✠ ☩ ✱✙ ✞ ✟ ✚ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♥ ✈ ☺▽△ 

気象予報士になる前はファミリーレストランに9年間勤めていた。食材発注の責任者を務めるほどのキャリアだったが、海岸沿いのいわゆるリゾート型店舗であったため、天候によって客の入りが極端に上下していたという。そのため、事前に天気を予測して食材を過不足なく発注する必要性に駆られたことが予報士を目指すきっかけになった