㊊

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

OPEN RP

Törbjørñ çhœrtłēd ã mîśčhīévõüś čhūćkłê âś hē tïęd Šòłdįėr 76 tø å čhâìr. “Ÿõú ärè â ñåúghtÿ mæÿœñńãįšë bõÿ.” Hē çärtwhèêłéd tôwãrdš thë bēd áñd śprėåd híš ârmś ôüt šmūgłÿ, Rèāpėr wàłkīñg ìń åñd śtêppįñg bėhîńd Sõłdïér. “Ÿøù’rę âbōùt tó łêårñ whät īt’š łìkê tö bė â çüčk.” Thīñgś wērê ãbôūt tö gęt âłł šłürpÿ būńgûš àś Rêåpér phæšēd įñtò thë bēd.

2

𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓭𝓲𝓪 𝓭𝓪𝓼 𝓜ã𝓮𝓼

After all the shit I put my mamãe through when I was younger I’ll honor her forever but its still good to have an official holiday for it. I’ll never forget growing up and hearing people tell you “for a black woman, you are very beautiful” or call you dirty and ugly for being poor. You worked your ass off to take care of me and Mariah and I’ll return the favor every day for the rest of my life. Feliz dia de Mães.

-𝒩𝒶𝑒𝓉𝒽𝒶𝓃𝓎𝓁

I really love watching my klaine sims sleep okay

Look at them dreaming of each other! How freakin’ cute is that??????

And I can’t handle how pretty my Kurt sim is. Damn his side profile is as good as the real thing. 

Oh look, you can see his wedding ring nbd. 

But my favourite is still that time when Kurt was falling asleep and Blaine just laid there watching him. 

Goddamnit I feel like a creep whenever I play.