㊊

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

I really love watching my klaine sims sleep okay

Look at them dreaming of each other! How freakin’ cute is that??????

And I can’t handle how pretty my Kurt sim is. Damn his side profile is as good as the real thing. 

Oh look, you can see his wedding ring nbd. 

But my favourite is still that time when Kurt was falling asleep and Blaine just laid there watching him. 

Goddamnit I feel like a creep whenever I play.