ヾ(゚д゚*三*゚д゚)ノ

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

anonymous asked:

So I'm not american, and I've been living in the USA for 3 years now. I have a pretty strong accent and I can't pronounce some sounds right no matter how hard I fucking try. I joke about if, my friends joke about it (i say "three trees" as "tree trees" etc) and it's fine. But yesterday I met an internet friend and holy fucking shit. Every sentence I said was interrupted by him YELLING the words I said wrong back at me and then throwing his head back and cackling. I felt like fucking shit.

Lord that’s awful. I hope he’s no longer an internet “friend”.

Especially annoying because English is one of the least prescriptivist languages out there. Like there are dialects of English that I have trouble understanding, but they’re entirely valid dialects. A lot of Brits think American accents sound very nasal-y (they’re right, we nasalize a ton of sounds). I know Southerners who are embarassed about their accents. Linguistic and accent diversity is a good thing.