Приднестрóвье

4

“It would be my pleasure.”

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

6

“Either or both can be arranged. My parties are intended to please all.”

AU where Hannibal is a business tycoon, and Will a business columnist. Both seemingly hating each other’s guts, but secretly crushing on one another. In a ritzy, elitist party thrown by Hannibal, a humble Will looks out of place and lost. And Hannibal comes to the rescue.

flickr

三軒家路地 by m-louis .®
Via Flickr:
Jul 2, 2016 at 11:55, Osaka 大正区