ββ

İncinmiş yanlarından,
yosun kokulu gözlerinden, naz makamında,
sûzinak nakışlı isminden tanıdım seni..
Tanıdım seni ey nûr-î dilara..
Bezm-î Elest'te,
Elestü bi- Rabbi kûm.? sorusuna,
kâl'u belâ dedikten sonra bağladım gönlümü, gönlüne..
Tanıdım,
yed'i beyza iklimlerden gül yağdı ömrüme..

Esmael Nour Ukba