édison

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

anonymous asked:

I work at a vet hospital and I was talking to one of my (non-vegan) co-workers about shitty breeders who euthanize puppies that aren't show standard. And I kid you not, she told me that's what happens to male calf's in the dairy industry. I replied that that's one of the major reasons I'm vegan. And the look on her face as she tried to back pedal and justify herself was priceless. Cognitive dissonance at its finest

That’s so odd, it sounds like she was trying to justify breeders on the basis that it’s what the dairy industry do? Like they’re some moral authority? Either that or call you a hypocrite for supporting dairy. I hope it made her think about why she supports dairy if she disapproves of breeders too, but I’ve found that many animal care workers have a shocking degree of speciesism when it comes to which animals they think deserve to be alive and which ones can just be discarded.

flickr

パンダのリーリー by Copanda_