è¤å­ã»fã»ä¸äºé

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

Não importa quanto tempo passe, eu sempre vou te descrever da mesma maneira: o cara bonito e diferente de todos os outros, que me conquistou com seu jeito de menino, o olhar capaz de entender coisas que nunca falei, o dono do sorriso contagiante, a paz que eu tanto precisava, a metade que faltava e o amor para toda vida que ouvi desde pequena em contos de fadas, mas que só você me mostrou que existia.

_ John Lennon, Paul McCartney and/e Ringo Starr; The Beatles; Filming of the Movie A Hard Day’s Night/Filmagem de A Hard Day’s Night; “Fan Mail Scene”/“Cena das cartas dos fãs”; March 12nd 1964/12 de março de 1964.

_The Beatles, drinks and food/Os Beatles, bebidas e comida.

_Source/Fonte: Solo Beatles Photos Forum.