ã¬ã¼ã´ã¤ã«kmr

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

maverae said: Hey! I’m a relatively new BTS fan and I’m really starting to wonder at the potential for actual romantic feelings between jungkook and jimin (thanks to your blog!) But I’ve been wondering about the nature of their relationships with namjoon?            
Just from watching old bombs I never really got a sense that jimin and namjoon were particularly close, but it does seem like him and jungkook have a special bond? And they are roommates, correct? It seems like recently jungkook has been somewhat aggressive in his dislike/jealousy of namjoon and jimin interacting. This puzzles me a little as I had always thought of namjoon and jungkook as having a good relationship. If I were to get on my tin foil hat I would almost wonder if namjoon does this on purpose to mess with jk because he knows something. But of course that would he crazy hahahahah right guys???! But really tho it seems like we’ve had an increase in jeonlous over rm/jimin in the bs&t era unless I’m missing something.

Tinfoil hats are allowed, right? Because if it is then I’m gonna share some of my own head canons about kook/min/rap.

Keep reading