Çanta

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

UnderHeaven: Anta
(the child who saw a world for only monsters)

Anta is the 5th Lost Soul of UnderHeaven taken by Lucida. Anta was once a sickly human child who wanted more than anything to become a monster. They gladly volunteered in experiments dealing with human to monster transformation and eventually got their wish. 

They are directly opposed to Pala who supports only Angels. 

Anta’s soul glows purple (Perseverance) with a white base. Despite the transformation it still acts much like a human soul.