£170k

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.

2016.11.08

Complete fics posted on AO3 this day

kiss me on the mouth (and set me free) by tempolarriefics | @tempolarriefix [M, 47.2k]

the not-so fake marriage AU in which Harry and Louis get married to keep Harry from dropping out of uni (and if they discover that they’re in love along the way, well, that’s neither here nor there). 
University, fake relationship, wedding | POV: L 

The Night Sky is Changing Overhead by Lis (domesticharry) | @domestic-harry [E, 124.8k]

Harry is a tattoo artist, Louis is a drama professor, and they meet during an argument at a café.
Chance encounter: coffee shop, getting together | POV: H | switching

flickr

三軒家路地 by m-louis .®
Via Flickr:
Jul 2, 2016 at 11:55, Osaka 大正区

flickr

パンダのリーリー by Copanda_